PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Gospodarka surowcami nieenergetycznymi w Polsce - surowce mineralne krytyczne, strategiczne i deficytowe

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Management of the Non-Energy Raw Materials in Poland; Critical, Strategic and Deficit Natural Resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł omawia problemy związane z gospodarką surowcami krytycznymi, strategicznymi i deficytowymi w Polsce. Gospodarka tymi surowcami obejmuje: zapotrzebowanie na ww. surowce nieenergetyczne, ich import do Polski wraz z głównymi kierunkami importu oraz eksport niektórych z tych surowców poza granice naszego kraju.
EN
This paper presents issues concerning management of critical, strategic and deficit raw materials in Poland. Management of these materials includes: demand for the abovementioned non-energy raw materials, import and the origin of import of non-energy raw materials to Poland, export of some of these materials abroad.
Czasopismo
Rocznik
Strony
76--84
Opis fizyczny
Bibliogr. 44 poz., tab.
Twórcy
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
autor
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
autor
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
autor
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Bibliografia
 • 1. Analiza konkurencyjności nieenergetycznego przemysłu górniczego w Unii Europejskie, Komisja Europejska, czerwiec 2007 r.
 • 2. Biel K., Blaschke W., Witkowska-Kita B.: Surowce strategiczne - studium pozyskiwania w Polsce. Monografia: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych, Wyd. KOMAG, Gliwice 2014, s.7-20.
 • 3. Biel K., Blaschke W., Witkowska-Kita B.: Surowce krytyczne - studium pozyskiwania w Polsce. Monografia: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych, Wyd. KOMAG, Gliwice 2014, s.7-20.
 • 4. Biel K., Witkowska-Kita B., Blaschke W., Orlicka A.: Surowce deficytowe - studium pozyskiwania, Monografia: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych, Wyd. KOMAG, Gliwice 2015, s. 28-44..
 • 5. Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013 , Wyd. IGSMiE PAN i Państwowy Instytut Geologiczny PIB, Warszawa 2014.
 • 6. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce 2014, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2015.
 • 7. Blaschke W., Witkowska-Kita B., Biel K.: Analiza możliwości pozyskiwania krytycznych surowców mineralnych. Rocznik Ochrony Środowiska. Annual Set The Environment Protection. Tom 17, 2015, s.792-813.
 • 8. Blaschke W., Witkowska-Kita B., Biel K.: Analiza możliwości pozyskiwania strategicznych surowców mineralnych. Rocznik Ochrony Środowiska. Annual Set The Environment Protection. Tom 17, 2015, s.1428-1448.
 • 9. Całus-Moszko J., Bialecka B.: Potencjał i zasoby metali ziem rzadkich w świecie oraz w Polsce, Prace naukowe GIG, „Górnictwo i Środowisko" 2012, nr 4, s. 61-72.
 • 10. Critical Raw Materials - Sourcing Study in Poland. Proceedings 19th Conference on Environment and Mineral Processing. Part I. VSB-TU Ostrava. Czech Republik 2015, s. 13-19.
 • 11. Critical Raw Material for the EU - Report of the Ad-hoc Working Group on Defining Critical Raw materials. EU Commissin Enterprise and Idustry. 2010.
 • 12. Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostępnych technik w produkcji metali nieżelaznych, grudzień 2001. Komisja Europejska. Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (1PPC).
 • 13. Galos K.: Nowa polityka surowcowa Unii Europejskiej, „Górnictwo i Geoinzynieria", 2009, R. 33, z. 4, s. 81-88.
 • 14. Galos K., Smakowski T.: Surowce krytyczne dla Unii Europejskiej z punktu widzenia potrzeb polskiej gospodarki, debata pt.: „Problemy polityki i bezpieczeństwa surowcowego Polski - postulaty środowiska naukowego" Warszawa, Pałac Staszica, 2 czerwca 2015 r.
 • 15. Informacja o planowanych priorytetowych kierunkach działań w dziedzinie geologii gospodarczej.
 • 16. Inicjatywa na rzecz surowców - zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie, Komunikat Komisji Europejskiej, 2008.
 • 17. Kierunki badań w dziedzinie geologii surowcowej na lata 2009-2015, Ministerstwo Środowiska, 2009.
 • 18. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego ws. Przeglądu wykazu surowców krytycznych dla UE i wdrażania inicjatywy na rzecz surowców, 26 maja 2014 r. (COM/2014/0297).
 • 19. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r., Warszawa 2013.
 • 20. Plan działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych, Warszawa 2011.
 • 21. Polityka Ekologiczna Państwa do 2030 r., Warszawa 2009.
 • 22. Polityka Energetyczna Polski do 2030 r., (MP z 2010, nr 2, poz. 11).
 • 23. Polityka resortu w dziedzinie poszukiwań, rozpoznawania i eksploatacji surowców mineralnych, Warszawa 1994.
 • 24. Polityka surowcowa Polski, J. Hauser (red.), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2015.
 • 25. Program Rozwoju Przedsiębiorstw" oraz załącznik „Krajowa Inteligentna Specjalizacja - program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Warszawa 2013.
 • 26. Radwanek-Bąk B.: Zasoby kopalin Polski w aspekcie oceny surowców krytycznych Unii Europejskiej. „Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2011, t. 27, z.1, s. 5-19.
 • 27. Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców, rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie skutecznej strategii europejskiej w zakresie surowców (2011/C51E/04).
 • 28. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrażania inicjatywy na rzecz surowców, czerwiec 2012 r.
 • 29. Stawianie czoła wyzwaniom związanym z rynkami towarowymi i surowcami, dokument Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, luty 2011 r.
 • 30. Stefanowicz J.A.: Strategia surowcowa w strategiach zintegrowanych ŚSRK i KPZK 2010 - obszary funkcjonalne i złoża strategiczne, materiały XXVIII Konferencji z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce karajowej, Zakopane 2014", s. 61-79
 • 31. Smakowski T.: Surowce mineralne - krytyczne czy deficytowe dla gospodarki UE i Polski. Zeszyty naukowe IGSMiE PAN nr 81, 2011.
 • 32. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r., Warszawa 2012.
 • 33. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014, Warszawa 2014.
 • 34. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020", Warszwa 2013.
 • 35. Strategia Rozwoju Kraju 2020 (MP z 2013, nrO, poz. 121).
 • 36. Surowce krytyczne i strategiczne w Polsce. Monografia, wyd. IMBiGS2015, Witkowska-Kita B. (red.), Baic l., Biel K., Blaschke W., Blaschke Z., Góralczyk S.
 • 37. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 - tekst jednolity).
 • 38. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196 - tekst jednolity).
 • 39. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 - tekst jednolity).
 • 40. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 - tekst jednolity).
 • 41. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 - tekst jednolity).
 • 42. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. z 2001 r., nr 97, poz. 1051).
 • 43. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227).
 • 44. Założenia polityki państwa w dziedzinie surowców mineralnych, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-47188957-966f-40ab-852f-b8e330cd05c5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.