Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-46f2f220-1df9-43a9-ad1e-9214e9b01341

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Transformacja odwrotna w regularnej siatce korekt jako metoda transformacji pomiędzy państwowymi układami odniesień przestrzennych

Autorzy Świętoń, T. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN The inverse transformation in a regular grid asa method of transformation between the national datums
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Regularna Siatka Korekt stanowi znaną na świecie metodę transformacji pomiędzy układami odniesień przestrzennych. W Polsce jest wykorzystywana do transformacji pomiędzy układem 1965 i 2000. W artykule zaprezentowano trzy metody transformacji odwrotnej, w której przeliczenie odbywa się z układu „docelowego” do układu, w którym siatka została zdefiniowana: metodę polegającą na interpolacji w układzie wtórnym, metodę iteracyjną oraz zaproponowano metodę uproszczoną. Wykazano, że w przypadku Regularnej Siatki Korekt opublikowanej przez GUGiK, metoda uproszczona daje zadowalające dokładności.
EN Grid of datum corrections is a well known method of transformation between the national datums. In Poland it is used for transformation between 1965 and 2000 coordinate systems. In this paper three methods of inverse transformation are described. By inverse transformation is meant a calculation from “target” coordinate system to coordinate system in which grid is defined. Interpolation in second coordinate system and iterative method are presented and simplified method is proposed. Is was proofed that for grid published by GUGiK simplified method gives satisfactory results.
Słowa kluczowe
PL transformacja   układ odniesienia   układ współrzędnych   regularna siatka korekt   grid   transformacja odwrotna  
EN transformation   datum   coordinate system   grid   inverse transformation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 477--488
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Świętoń, T.
  • Politechnika Rzeszowska, WBISiA, Zakład Geodezji i Geotechniki, ul. Zelwerowicza28e, 35-601 Rzeszów, 660594380, swieton@prz.edu.pl
Bibliografia
[1] NGS 2010. NADCON v4.2 User Manual National Geodetic Survey 2010.
[2] Junkins D. R., Farley S.A. 1995. NTv2 National Transformation Version 2. User’sGuide. Geodetic Survey Division Geomatics Canada.
[3] IGN 1997. Grille de parameters de transformation de coordonnees GR3DF97A.Notice d’utilisation. Institut Geographique National.
[4] Dewhurst W. T. 1990. NADCON, The application of minimum-curvature-derived surfaces in transformation of positional data from the North American Datum of 1927 to the North American Datum of 1983 National Oceanic And Atmospheric Administration
[5] Świętoń T. 2014a. Regularna Siatka Korekt układu 1965. Przegląd Geodezyjny 8/2014
[6] Świętoń T. 2014b. Optymalizacja korekt lokalnych w zadaniach transformacji pomiędzy układami kartograficznymi na przykładzie układów 1965 i 2000. Rozprawa doktorska. AGH Kraków, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 20 marzec, 2014
[7] Kadaj R., Świętoń T. 2012. Transpol w wersji 2.0. Program transformacji i przeliczeń współrzędnych pomiędzy różnymi układami w Państwowym Systemie Odniesień Przestrzennych. Opis metod, algorytmów i oprogramowania. Materiały niepublikowane. Opracowanie firmy AlgoRes-soft dla GUGIK.
[8] Kadaj R. 2001. Formuły odwzorowawcze i parametry układu współrzędnych. Wytyczne Techniczne G-1.10 GUGiK.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-46f2f220-1df9-43a9-ad1e-9214e9b01341
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.231