Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-46d82c53-890a-4f65-bab2-268edf4c1147

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Zastosowanie spektroskopii FT-IR do badania węgla

Autorzy Śliwińska, A.  Ludwik-Pardała, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of FT-IR spectroscopy for coal analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy opracowano model analizy półilościowej wybranych parametrów węgla w oparciu o spektroskopię FTIR. Model umożliwi śledzenie zmian parametrów jakościowych węgla w czasie różnych procesów, m.in. pirolizy i zgazowania. Badano zależność pomiędzy danymi spektralnymi oraz wartością wybranych parametrów jakościowych węgla: zawartości wilgoci, popiołu, wodoru oraz wartości opałowej. Zależność wyznaczono z zastosowaniem modelu regresji składowych głównych (PCR). Wyznaczono wartości współczynników korelacji oraz błędy. Dobre dopasowanie modelu otrzymano w przypadku zawartości popiołu, wartości opałowej i zawartości wodoru w węglu.
EN A model for semiquantitative analysis of selected parameters of coal based on FTIR spectroscopy is presented. The model allows tracking of changes of coal quality parameters during such processes as pyrolysis and gasification. The dependence between spectral data and the value of the selected quality parameters of coal: moisture, ash, hydrogen and calorific value is investigated. The relationship is determined with the use of principal component regression (PCR). The values of correlation coefficients and errors are given. Good fit of the model is shown in the case of the ash content, calorific value and the hydrogen content in coal.
Słowa kluczowe
PL spektroskopia podczerwieni   węgiel   regresja składowych głównych PCR  
EN infrared spectroscopy   coal   principal component regression (PCR)  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2015
Tom Nr 2
Strony 69--72
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Śliwińska, A.
autor Ludwik-Pardała, M.
Bibliografia
1. Geng W., Nakajima T., Takanashi H., Ohki A., Analysis of carboxyl group In coal and coal aromaticity by Fourier trans form infrared (FT-IR) spectrometry. Fuel, 2009, vol. 88, s.139.
2. Kabe T., Ishihara A., Qian E.W., Sutrisna I.P., Kabe Y., Coal and coal-related compounds. Structures, reactivity and catalytic reactions, Elsevier, Japan 2004.
3. Koch A., Krztoń A., Finqueneisel G., Heintz O., Weber J.V., Zimny T., A study of carbonaceous char oxidation in air by semi-quantitative FTIR spectroscopy. Fuel,1998, vol. 77, nr 6, s. 563.
4. Manoj B., Kunjomana A.G., Chandrasekharan K.A., Chemical Leaching of Low Rank Coal and its Characterization using SEM/EDAX and FTIR. Journal of Minerals & Engineering, 2009, vol.8, nr 10, s. 821.
5. Munkhtsetseg S., Khomich A.V., Pokłonskii N.A., Davaasambuu J., Infrared absorption spectra of coals with different degrees of coalification. Journal of Applied Spectroscopy, 2007, vol. 74, nr 3, s. 338.
6. Sun L., Shi J., Xiang J., Hu S., Su S., Xu C., Xu K., Study on surface functional group characteristics of Yanzhou coal for thermal maturity. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 2012, vol. 7, nr 2, s. 177.
7. Varmuza K., Liebmann B., Friedl A., Evaluation of the heating value of biomass fuel from elemental composition and infrared data. University of Plovdiv “PaishiiHilendarski” – Bulgaria Scientific Papers,2007, vol.35, nr 5 - Chemistry, s. 5.
8. Zawadzki J., Wiśniewski M., An infrared study of the behavior of SO2 and NOx over carbon and carbon-supported catalysts. Catalysis Today,2007, vol. 119, s. 213.
9. Zhou G., Taylor G., Polle A., FTIR-ATR based prediction and modeling of lignin and energy contents reveals independent intra-specific variation of these traits in bioenergy poplars. Plant Methods, 2011, 7:9.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-46d82c53-890a-4f65-bab2-268edf4c1147
Identyfikatory