Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-46d78525-90ee-42d7-96dc-700b83e8b179

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Porównanie właściwości eksploatacyjnych silnika asynchronicznego synchronizowanego z silnikiem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim

Autorzy Gozdowiak, Adam  Lipiński, Szymon 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Comparison of operating properties of synchronized asynchronous motor with line start permanent magnet synchronous motor
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule porównano właściwości eksploatacyjne dwóch maszyn: silnika asynchronicznego synchronizowanego (SASf-1612LX) oraz zamiennego montażowo silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (GZM-1612L) o mocach znamionowych równych 3200 kW. Porównaniom poddano parametry rozruchowe, przeciążalność, sprawność oraz obsługowość obu maszyn.
EN This article presents the comparison of two machines: synchronized asynchronous motor (SASf-1612LX) and a replacement assembly of line start permanent magnet synchronous motor (GZM-1612L) with nominal power of 3200 kW. The starting current, overloading, efficiency and maintenance of both machines are compared.
Słowa kluczowe
PL silnik asynchroniczny synchronizowany   silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi   właściwości eksploatacyjne  
EN synchronized asynchronous motor   Line start permanent magnet synchronous motor   operating properties  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 111--117
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Gozdowiak, Adam
  • Politechnika Wrocławska Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych ul. Smoluchowskiego 19, 50-372 Wrocław, adam.gozdowiak@pwr.edu.pl
autor Lipiński, Szymon
Bibliografia
[1]. T. Zawilak, J. Zawilak, „Silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi w napędzie młyna kulowego”, Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, nr 3, str. 169-173, 2016.
[2]. T. Zawilak, J. Zawilak, „Properties and parameters of the synchronous motors with permanent magnets”, Przegląd Elektrotechniczny, R93, nr 11, str. 94-97, 2017.
[3]. T. Zawilak, „Silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi w napędzie pompy dużej mocy”, Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, nr 2, str. 247-251, 2015.
[4]. S. Lipiński, J. Zawilak, „Energooszczędne silniki elektryczne w napędach pomp wirowych, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędow i Pomiarow Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały, nr 70, str. 325-334, 2014.
[5]. S. Lipiński, J. Zawilak, „Analiza stanu ustalonego wymiany ciepła w silniku synchronicznym z magnesami trwałymi”, Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, nr 3, str. 53-58, 2016.
[6]. T. Zawilak, „Utilizing the deep bar effect on Line start of permanent magnet machines”, Przegląd Elektrotechniczny, R89, nr 2b, str. 177-179, 2013. [7]. IEC 60034-12 Starting performance of singlespeed three-phase cage induction motors.
[8]. T. Glinka, J. Bernatt: Asynchronous Slip-Ring Motor Synchronized with Permanent Magnet. Archives of Electrical Engineering. ISSN 1427-4221. Nr 1/2017. Str. 199-206.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-46d78525-90ee-42d7-96dc-700b83e8b179
Identyfikatory