PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Turkusowe Lake on The Wolin Island – Surfaces Water Quality in 2011 Vegetation Season

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Jezioro Turkusowe na wyspie Wolin – jakość wód powierzchniowych w sezonie wegetacyjnym 2011 roku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the vegetation season April–October 2011, the quality of surface water of the Turkusowe Lake in the Wolin National Park on the Wolin Island was investigated. Water samples for analysis were drawn at two sampling stations situated in the north-eastern and the north-western part of the lake. The following water parameters were determined: temperature, pH, total alkalinity, total acidity and dissolved O2 concentration and water saturation by O2, COD-Cr, COD-Mn and BOD5, concentrations of NO3, NO2, NH4+, TN, SRP, TP and reactive SiO2, as well as concentrations of Ca2+, Mg2+, Cl, SO42–, and total concentrations of Fe and Mn. It was shown that the investigated waters at both sampling stations differed in the abundance of colloidal matter and suspended organic matter, with very similar abundance of dissolved matter, and were those with relatively low trophy level (mesotrophy), in which weak phytoplankton blooms occurred. Only during the phytoplankton bloom in July, the analysed waters were saturated by O2 to 110 %, being clearly oxygen-deficient in other study times, which is evidence of the prevalence of dissimilation processes over assimilation in the body of surface water.
PL
W sezonie wegetacyjnym kwiecień–październik 2011 r. badano jakość wód powierzchniowych jeziora Turkusowego w Wolińskim Parku Narodowym na wyspie Wolin. Próbki wód do badań czerpano w miejscu dwóch stacji w północno-wschodniej i w północno-zachodniej części jeziora. Oznaczano temperaturę, pH, alkaliczność ogólną, kwasowość ogólną oraz stężenie rozpuszczonego O2 (obliczano także natlenienie wody), ChZT-Cr, ChZT-Mn i BZT5, stężenie NO3, NO2, NH4+, ogólne stężenie N, stężenie rozpuszczonych reaktywnych ortofosforanów(V), ogólne stężenie P, stężenie zdysocjowanej SiO2, a także stężenia Ca2+, Mg2+, Cl , SO42– oraz ogólne stężenie Fe i Mn w badanych wodach. Wykazano, że badane wody w miejscu obu stacji różniły się zasobnością w substancje koloidalne i w materię zawieszoną przy bardzo zbliżonej zasobności w substancje rozpuszczone, i były wodami o niskiej trofii (mezotrofia), w których występowały słabe zakwity fitoplanktonowe. Jedynie podczas zakwitu lipcowego badane wody były natlenione w 110 %, w pozostałych terminach badawczych były wodami zdecydowanie niedotlenionymi co świadczy o przewadze procesów dysymilacyjnych nad asymilacyjnymi w toni wód powierzchniowych.
Rocznik
Strony
401--414
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Chemistry and Water Environmental Protection Chair, Faculty of Biology, Szczecin University, ul. Felczaka 3C, 71–412 Szczecin, Poland, phone: +48 91 444 15 71, polesz@univ.szczecin.pl
autor
 • Chemistry and Water Environmental Protection Chair, Faculty of Biology, Szczecin University, ul. Felczaka 3C, 71–412 Szczecin, Poland, phone: +48 91 444 15 71
autor
 • Chemistry and Water Environmental Protection Chair, Faculty of Biology, Szczecin University, ul. Felczaka 3C, 71–412 Szczecin, Poland, phone: +48 91 444 15 71
autor
 • Chemistry and Water Environmental Protection Chair, Faculty of Biology, Szczecin University, ul. Felczaka 3C, 71–412 Szczecin, Poland, phone: +48 91 444 15 71
Bibliografia
 • [1] Poleszczuk G, Bucior A, Grzegorczyk K, Suzin B. Water of springs in Trzciągowska Valley (Buffer protection zone and areas of Wolin National Park) – results of chemical investigations. Ecol Chem Eng. 2005;12:1267-1279.
 • [2] Poleszczuk G, Bucior A, Sucharek P, Wawrzyniak W, Laskowski F, Pierwieniecki J. Status troficzny wód powierzchniowych jeziora Turkusowego w Wolińskim Parku Narodowym (wyspa Wolin, N-W Polski). “Pneuma Ekologii”. Gorzów Wielkopolski–Poznań: Wyd Inst Badań i Ekspertyz Nauk: 2011.
 • [3] Poleszczuk G. Jeziora Wolińskiego Parku Narodowego – status troficzny, tendencje zmian i możliwości przeciwdziałania degradacji. Mater Konf Uniw. Szczecińskiego. Szczecin: Wyd Uniw Szczecińskiego; 1996;19:117-139.
 • [4] Chałupka M, Graf R, Kaniecka D, Wrzesiński D. Batymetria, termika i chemizm wód jeziora Turkusowego. In: Środowisko przyrodnicze i przestrzenna struktura społeczno-ekonomiczna miasta i gminy Międzyzdroje (monografia geograficzna). Kostrzewski A, editor. Poznań: Wyd UAM w Poznaniu; 1989.
 • [5] Ruszała M, Wdowiak M. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50000, Arkusz: Świnoujście i Międzyzdroje. Warszawa: Wyd Geologiczne; 1977.
 • [6] Matkowska Z, Ruszała M, Wdowiak M. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski, ark Świnoujście i Międzyzdroje, 1:50 000. Warszawa: Instytut Geologiczny; 1977.
 • [7] Poleszczuk G, Jakuczun B, Kosowska B, Stachlewska K. Badania chemizmu wód źródliskowych na wyspie Wolin. Chem Inż Ekol. 2003;10:139-150.
 • [8] Polski Komitet Normalizacyjny: Polskie Normy. Jakość wody.
 • [9] Nemerow NL. Stream, lake, estuary and ocean pollution. New York: Ed Van Nostrand Reinhold; 1995.
 • [10] Kawecka B, Eloranta PV. Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. Warszawa: PWN; 1994.
 • [11] OECD. Eutrophication of waters: monitoring, assessment and control. Paris: Ed. OECD Publications and Information Center; 1982.
 • [12] Kajak Z. Hydrobiologia – Limnologia, Ekosystemy wód śródlądowych. Warszawa: Wyd Nauk PWN; 1998.
 • [13] Lampert W, Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. Warszawa: Wyd Nauk PWN; 2001.
 • [14] De Vicente I, López R, Pozo I, Green A J. Nutrient and sediment dynamics in a Mediterranean shallow lake in southwest Spain. Limnetica. 2012;31:231-250.
 • [15] Zhu B, Wang Z, Zhang X. Phosphorus fractions are release potential of ditch sediments from different land uses in a small catchment of the upper Yangtze River. J Soils Sediments. 2012;12:278-290. DOI: 10.1007/s11368-011-0449-x.
 • [16] Toming K, Tuvikene L, Vilbaste S, Agasild H, Viik M, Kisand A, Feldmann T, Martma T, Jones RI, Nöges T. Contributions of autochthonous and allochthonous sources to dissolved organic matter in a large, shallow, eutrophic lake with a highly calcareous catchment. Limnol Oceanogr. 2013;58:1259-1270. DOI: 10.4319/lo.2013.58.4.1259.
 • [17] Li Z, Yue Q, Gao B, Wang Y, Liu Q. Phosphorus release potential and pollution characteristics of sediment in downstream Nansi Lake, China. Front Environ Sci Engin. 2012;6:162-170. DOI: 10.1007/s11783-011-0313-7.
 • [18] Sigg L, Stumm W. Aquatische Chemie. Zurich: Ferlag der Fachvereine; 1991.
 • [19] Vermilyea AW, Voelker BM. Photo-Fenton reaction at near neutral pH. Environ Sci Technol. 2009;43:6927-6933. DOI: 10.1021/es900721x.
 • [20] Koretsky CM, MacLeod A, Sibert RJ, Snyder C. Redox stratification and salinization of three kettle Lakes in Southwest Michigan, USA. Water Air Soil Pollut. 2012;223:1415-1427. DOI: 10.1007/s11270-011-0954-y.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-46ce2691-0440-4d49-a427-75f40eaecb30
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.