Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-46c87e52-6036-4938-bede-015e73b2e2c1

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Zjawisko gigantycznego overshoot’u w zbliźniaczonych monokryształach Cu-8.5% at. Al

Autorzy Kopacz, S.  Szczerba, M. S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Gigantic overshoot phenomenon in the pre-twinned Cu – 8.5%Al single crystals
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia wyniki badań strukturalnych i mechanicznych oraz analizę działania głównego mechanizmu odkształcenia w zbliźniaczonych monokryształach stopowych Cu-8,5%at. Al dla położenia przestrzennego układu osnowa-bliźniak względem zewnętrznego obciążenia, w którym system poślizgu płaszczyzny K1 jest najwyżej naprężonym. Wyniki badań wskazują, że głównym mechanizmem deformacji operującym podczas procesu rozciągania, jest jednosystemowy poślizg zachodzący na wspólnej, niezmienniczej płaszczyźnie (K1) układu osnowa-bliźniak, zarówno w obszarach o orientacji sieci osnowy jak i bliźniaka. Wartość krytycznego naprężenia uplastyczniającego, jest równa τ = 98 MPa, natomiast maksymalna wartość naprężenia ścinającego zarejestrowana w operującym systemie deformacji wynosi τ = 196 MPa. Dodatkowo wykazano, że w momencie zapoczątkowania niejednorodnej deformacji poprzez tzw. „zarodkowanie szyjki”, dochodzi do transformacji głównego systemu deformacji, z poślizgu jednosystemowego zachodzącego na niezmienniczej płaszczyźnie (K1) układu osnowa-bliźniak, na poślizg zachodzący równocześnie na dwóch płaszczyznach niezmienniczych (K2) i (K2 B) analizowanego układu. Wartość naprężenia krytycznego koniecznego do rozpoczęcia deformacji niejednorodnej została określona na poziomie τ = 282 MPa, a wartość gigantycznego overshootu na ok. 18°.
EN This paper presents the experimental results of structural and mechanical properties and analysis of the gigantic overshoot phenomenon occurring in the pre-twinned Cu-8.5%at. Al single crystals during tension. The experimental results indicate that the dominant mechanism of deformation is based on the slip, which occurs on the common invariant plane (K1) of the matrix-twin system, both in the matrix and the twin regions. The value of the critical resolved shear stress is equal to τ =98 MPa, whereas the ultimate shear stress “necking point” is equal to τ = 196 MPa. Additionally, there is a transformation of the main deformation mechanisms, from slip occurring on the first invariant plane (K1) to the slip on the second invariant planes, (K2) and (K2 T), of the matrix-twin system. The value of the critical stress which is necessary to beginning of the inhomogeneous deformation has been determined as τ = 282 MPa and the value of the gigantic overshoot was established on the level about 18°.
Słowa kluczowe
PL bliźniakowanie mechaniczne   układ osnowa-bliźniak   kryształ RSC  
EN mechanical twinning   matrix-twin system   FCC crystal  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 11
Strony 785--788
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., il.
Twórcy
autor Kopacz, S.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, sebastian.kopacz@agh.edu.pl
autor Szczerba, M. S.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
1. Bilby B. A, Crocker A. G.: The theory of the crystallography of deformation twinning. Proceedings of the Royal Society A, 1965, t. 288, s. 240-255.
2. Duggan B. J., Hatherly M., Hutchinson W. B., Wakefield P. T.: Deformation structures and textures in cold-rolled 70:30 brass. Metal Science, 1978, s. 343-351.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-46c87e52-6036-4938-bede-015e73b2e2c1
Identyfikatory