Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4699f5be-5419-499e-b2b7-a5b4f1eadf93

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Strategia wprowadzania nowego produktu na polski rynek zoologiczny

Autorzy Lubryka, E.  Bujak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Strategy for introducing a new product to the Polish zoological market
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Proces wprowadzania nowego produktu to wieloaspektowa seria ściśle powiązanych ze sobą zjawisk, mająca na celu zmianę konsumpcyjnej sytuacji rynku docelowego. Istnieje wiele determinant, mających istotny wpływ na akceptację nowego produktu przez konsumentów oraz przełamanie ich oporu wobec zmian. Najważniejszymi z nich, oprócz atrakcyjnej ceny i wysokiej jakości, są wielokierunkowe działania marketingowe oraz strategiczna analiza szans i zagrożeń, związanych z wejściem produktu na rynek. W przeciągu ostatnich kilku lat, na silnie zmonopolizowanym rynku zoologicznym, pojawiło się wiele konkurencyjnych produktów, które zmieniły jego istniejące dotąd zasady. Wraz z nowo powstającymi i szybko rozwijającymi się firmami, ukształtowały się również nowe, atrakcyjne marki. Na sklepowych półkach nastąpiła bardzo duża rotacja różnorodnych rozwiązań, nie znanych dotąd na rynku Polskim. Pojawiły się wówczas zjawiska kanibalizacji produktów oraz dumpingu cenowego. Odczuwało się przede wszystkim silne wpływy firm zachodnich. Przedmiotem naukowego zainteresowania jest wieloaspektowa analiza problemu, jakim jest wprowadzanie produktu na rynek na przykładzie branży zoologicznej. W artykule przedstawiono zarówno teoretyczne aspekty tego zagadnienia, jak i wyniki dociekań badawczych. Skupiono się głównie na metodyce wprowadzania produktu na rynek finalny, poprzez stosowanie odpowiedniej polityki produktowej. Wszystkie zawarte w pracy zagadnienia zostały sprawdzone w praktyce poprzez analizę działalności największych wrocławskich hurtowni zoologicznych, przy okazji wprowadzania na rynek nowej marki karm dla zwierząt domowych „Dolina Baryczy”.
EN The process of introducing a new product is a multifaceted series of closely related phenomena, aimed at changing the consumption situation of the target market. There are many determinants which have a significant impact on consumers' acceptance of a new product and which can over-come their resistance to change. The most important of them, apart from attractive price and high quality, are multi-directional marketing activities and strategic analysis of opportunities and threats related to the product entering the market. Over the last few years, there have been many competing products that have changed the existing rules in the highly monopolized zoological market. New, attractive brands have also emerged along with newly emerging and rapidly growing companies. There has been a very large rotation of various solutions on store shelves, so far unknown on the Polish market. During that time, the phenomena of cannibalization of products and price dumping appeared. Most of all, strong influences of Western companies were felt. The subject of scientific interest is the multi-aspect analysis of the problem of introducing a product to market on the example of the zoological industry. The article presents both theoretical aspects of this issue as well as the results of research. The main focus was on the methodology of introducing the product to the final market by applying an appropriate product policy. All issues contained in the work have been tested in practice by analyzing the activities of the largest zoological wholesalers in Wrocław, at the same time as launching a new brand of pet food "Barycz Valley".
Słowa kluczowe
PL nowy produkt   wprowadzanie nowego produktu na rynek   strategia produktu   strategie marketingowe   postrzeganie produktu przez klienta   produkty zoologiczne  
EN new product   new product launch   product strategy   marketing strategies   perception of the product by the customer   pet products  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1824--1828, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Lubryka, E.
autor Bujak, A.
Bibliografia
1. Gray D. A., Cyr D., Na czym polega i jak robić marketing produktu, M&A Communications Polska Sp. z o.o., Lublin 1995.
2. Altkorn J., Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004.
3. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
4. http://niemarkowe.pl/index.php/slowniczek-marketingowy/8-nowy-produkt
5. Materiały marketingowe firmy El Dorado Dystrybucja Sp. z o.o
6. Mruk H., Rutkowski I., Strategia produktu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
7. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
8. Miedziński B., Biczyński S., Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1991.
9. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa 2003.
10. Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M., Marketing. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa 2014.
11. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.
12. Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
13. http://www.euromonitor.com/dog-food-in-poland/repor.
14. Euromonitor International 2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4699f5be-5419-499e-b2b7-a5b4f1eadf93
Identyfikatory