Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4688eed3-7ab4-4e4f-be89-10f112d669fb

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Wstępna analiza wyników powierzchniowych badań geochemicznych w rejonie Krosno – Besko (koncesja PGNiG S.A.: „Sobniów – Kombornia – Rogi”)

Autorzy Guzy, P.  Twaróg, A.  Sechman, H.  Dzieniewicz, M. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Initial analysis of the results of surface geochemical surveys in Krosno – Besko area
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wstępną analizę statystyczną wyników powierzchniowych badań geochemicznych wykonanych „metodą gazu wolnego” w rejonie Krosno – Besko we wschodniej części Karpat Zewnętrznych. Badania wykonano wzdłuż 9 profili pomiarowych. Ogółem pobrano 984 próbki gazu wolnego. W analizowanych próbkach stężenia metanu, wyższych alkanów oraz gazowych alkenów dochodziły odpowiednio do 2100 ppm, 15,7 ppm i 8,1 ppm. Ogółem na analizowanym obszarze stwierdzono anomalne stężenia sumy alkanów C2-C5 (pow. 3σ) w 243 punktach pomiarowych, tworzących 55 stref o zasięgu od 200 m do kilku kilometrów. Strefy te, przedstawione na tle mapy geologicznej, wskazują na obecność głównie akumulacji ropnych i ropno-kondensatowych, położonych prawdopodobnie na różnych głębokościach. Poza tym badania potwierdziły obecność rozpoznanej akumulacji węglowodorów – złoża Iwonicz – Rymanów. Rozmieszczenie powierzchniowych anomalii geochemicznych jest również determinowane tektoniką obszaru.
EN The paper presents the initial statistical analysis of surface geochemical surveys carried out using “free gas method” in Krosno – Besko area in the eastern part of the Outer Carpathians. The surveys were performed along 9 measurement profiles. A total of 984 samples of free gas were collected. In the analyzed samples, the concentrations of methane, higher alkanes and gaseous alkenes reached 2100 ppm, 15.7 ppm and 8.1 ppm, respectively. In total, in the analyzed area there were anomalous concentrations of total C2-C5 alkanes (area of 3s) in 243 measurement points, comprising 55 zones ranging from 200 m to a few km. These zones, presented against the geological map, indicate the presence of mainly oil and oil/condensate accumulations, probably located at different depths. In addition, the surveys confirmed the presence of recognized accumulation of hydrocarbons – Iwonicz – Rymanów deposits. The distribution of surface geochemical anomalies is also determined by tectonics of the area.
Słowa kluczowe
PL badania geochemiczne   Karpaty   gaz wolny  
EN geochemical survey   Carpathians   free gas  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 133--136
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Guzy, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
autor Twaróg, A.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
autor Sechman, H.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
autor Dzieniewicz, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych
Bibliografia
[1] Klusman R.W. – Soil Gas and Related Methods for Natural Resource Exploration. John Wiley & Sons Ltd., Chichester 1993.
[2] Belt J.Q., Rice G.K. – Application of statistical quality control measures for near-surface geochemical petroleum exploration. Computers & Geosciences 2002, vol. 28, pp. 243 –260.
[3] Jones V.T., Drozd R.J. – Prediction of oil or gas potential by near-surface geochemistry. American Association of Petroleum Geologist Bulletin 1983, vol. 67, pp. 932 – 952.
[4] Nikanov V.F. – Distribution of methane homologs in gas and oil fields. Akademija Nauk SSSR Doklady 1971, vol. 206, pp. 234 – 246.
[5] Sechman, H., Dzieniewicz, M. – The example of background determination and mathematical processing of data from surface geochemical survey for the purposes of petroleum exploration. J. Petrol. Sci. Engin. 2011, 78, 2, pp. 396 – 406.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja I. Poszukiwania złóż węglowodorów, 1. Geologia i geofizyka otworowa
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4688eed3-7ab4-4e4f-be89-10f112d669fb
Identyfikatory