Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-466a9f7e-5310-4ff5-ad2e-96d3cfa72bcc

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Krzemionka/tlenek glinu jako napełniacz kompozytów polimerowych otrzymywanych metodą fotopolimeryzacji

Autorzy Sądej, M.  Andrzejewska, E.  Cyrulik, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Silica/alumina as the filler polymer composites obtained by photopolymerization
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytów polimerowych na bazie poli(akrylanu polietylenoglikolu) (PEGDA) i poli(metakrylanu polietylenoglikolu) (PEGDMA) oraz Aerosilu COK84 (mieszanina krzemionki z tlenkiem glinu w stosunku wagowym 5:1). Kompozyty polimerowe otrzymano techniką fotopolimeryzacji. Określono wpływ zawartości dodanej mieszaniny napełniaczy na właściwości mechaniczne oraz fizyko-chemiczne utwardzonych kompozytów polimerowych.
EN This work presents the results of investigation of composite materials based on poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA) and poly(ethylene glycol) dimethacrylate (PEGDMA) and Aerosil COK84 (a mixture of silicon oxide with aluminum oxide in a ratio of 5:1). The composites were prepared with the use of the photopolymerization technique. Some selected properties of the monomer/filler compositions were measured. The influence of the content added to the mixture of mechanical properties, the strength and physico-chemical properties of the cured polymer composites were determined.
Słowa kluczowe
PL kompozyt polimerowy   krzemionka   tlenek glinu   napełniacz   fotopolimeryzacja   właściwości mechaniczne  
EN polymer composite   silica   alumina   filler   photopolymerization   mechanical properties  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2014
Tom [R.] 20, nr 6 (162)
Strony 522--525
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Sądej, M.
  • Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Poznań
autor Andrzejewska, E.
  • Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Poznań
autor Cyrulik, K.
  • Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Poznań
Bibliografia
[1] Supova M., Martynkowa G.S., Barabaszova K.: Sci. Adv. Mater., 3, (2011) 1.
[2] Nanko M.: AZojomo, 6, (2009) 1.
[3] Endruweit A., Johnson M.S., Long A.C., Polym. Compos. 27 (2006) 119.
[4] Aso O., Eguiazábal J.I., Nazábal J.: Comp. Sci. Tech, 67 (2007) 2854.
[5] D’Agostino A., Errico M.E., Malinconico M., De Rosa M., Avella M., Schiraldi Ch.: J. Mater. Sci.: Mater. Med. 22 (2011) 481.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-466a9f7e-5310-4ff5-ad2e-96d3cfa72bcc
Identyfikatory