Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-46624786-9abf-493b-8132-1bd37cc4e122

Czasopismo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Tytuł artykułu

Zasady modelowania pracy geosyntetycznego zbrojenia wykorzystywanego do wzmacniania konstrukcji dróg

Autorzy Kazimierowicz-Frankowska, K. 
Treść / Zawartość http://www.imig.pl/
Warianty tytułu
EN Geosynthetics reinforcement in pavement structures: some modelling rules
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowe funkcje i rodzaje geosyntetyków wykorzystywanych w drogownictwie. Najważniejsze właściwości i parametry. Metody stosowane podczas modelowania pracy nawierzchni drogowych wzmocnionych przy użyciu geosyntetycznego zbrojenia. Praktyczny efekt procesu modelowania – sporządzenie specyfikacji materiałowej geosyntetyku.
EN Main functions and types of geosynthetics used in road engineering. Main properties and parameters of these materials. Methods used during modelling of pavement structures reinforced with geosynthetics. The main practical effect of modelling process deals geosynthetics.
Słowa kluczowe
PL geosyntetyki   konstrukcje dróg   zbrojenia geosyntetyczne  
EN geosynthetics   pavement structures   geosynthetics reinforcement  
Wydawca IMOGEOR, Spółka z o. o.
Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika
Rocznik 2013
Tom nr 1
Strony 43--51
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kazimierowicz-Frankowska, K.
  • Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
Bibliografia
1. Ajdukiewicz, J.: Projektowanie z geosyntetykami - możliwe zagroże¬nia dla projektantów. Magazyn Autostrady, nr 5-6/2004.
2. Beckham, W. K.; Mills, W. H.: Cotton-fabric-reinforced roads. Engi¬neering News Record, Vol. 114. No. 14, 1935.
3. Bolt, A., Duszyńska, A.: Badania cech i trwałości geotekstyliów we¬dług przepisów CEN. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3/200 l.
4. Kazimierowicz-Frankowska, K.: Wykorzystanie geosyntetyków do wzmacniania podłoża nawierzchni drogowych. Cz. 1. Przegląd wyników badań doświadczalnych. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2005, 340-345.
5. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wykorzystanie geosyntetyków do wzmacniania podłoża nawierzchni drogowych. Cz. II. Przegląd koncepcji opisu teoretycznego. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5/2005, 391-397.
6. Kazimierowicz-Frankowska K.: Analiza wpływy warstwy geosynte¬tycznego zbrojenia na nośność graniczną i deformacje podłoża. Zeszyty Nauko¬we Politechniki Białostockiej, Z. 28, 2006, 141-150.
7. Kazimierowicz-Frankowska K.: Creep properties of geosynthetics during increasing loading and after partial unloading. [W:] Proceedings of the Eight International Conference on Geosynthetics, Yokohama: JC IGS, 2006, 1605-1609.
8. Kazimierowicz-Frankowska, K.: Influence of geosynthetic reinforce¬ment on the load-settlement characteristics of two-layer subgrade. Geotextiles and Geomembranes. Vol. 25, No 6, 2007, 366-376.
9. Kazimierowicz-Frankowska K.: Geosyntetyczne zbrojenie jako jeden ze sposobów redukcji osiadań podłoża gruntowego, Konferencja Ustroń 2009
10. Kazimierowicz-Frankowska K.: Wpływ geosyntetycznego zbrojenia na wydłużenie czasu użytkowania nawierzchni drogowych. Przegląd Komunika¬cyjny, nr 9, 2012, 46-51.
11. Perkins. S. W.: Constitutive modeling of geosynthetics. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 18, No 5, 2000, 273-292.
12. Piłat, J., Radziszewski, P., Nawierzchnie asfaltowe, Wydawnictwa Ko-munikacji i Łączności, Warszawa 2004.
13. PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne.
14. PN-EN 12226:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny trwałości.
15. PN-EN 13249:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wła¬ściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych).
16. PN-EN 15381:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfal¬towych.
17. Rafalski, L.: Jak wykorzystać rozwój infrastruktury transportowej dla dynamizacji rozwoju kraju. Wystąpienie na konferencji: Strategia Polski na lata 2004-2015 po akcesji do Unii Europejskiej, 2004.
18. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K.: Creep behaviour of geosynthetics Geotextiles and Geomembralles, Vol. 16, No. 6, 1998, str. 365-382.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-46624786-9abf-493b-8132-1bd37cc4e122
Identyfikatory