PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ selenu i fluoru na aktywność fosfataz w glebie lekkiej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Effect of selenium and fluoride on phoshatase activities in sandy soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem podjętych badań było określenie oddziaływania związków fluoru oraz selenu (na dwóch stopniach utlenienia: IV i VI), wprowadzonych osobno oraz w mieszaninie na aktywność fosfatazową gleby lekkiej. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na piasku gliniastym o zawartości węgla organicznego 8,7 g/kg, do którego wprowadzono w różnych kombinacjach fluor (10 mmol/kg) oraz selen (0,05 mmol/kg). W odstępach tygodniowych przez okres 28 dni oznaczano spektrofotometrycznie aktywność fosfatazy alkalicznej i fosfatazy kwaśnej. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono wskaźniki oporności enzymów (RS). Wykazano że wprowadzenie do gleby fluoru i selenu spowodowało istotne statystycznie obniżenie aktywności oznaczanych enzymów. Aktywność fosfatazy alkalicznej charakteryzowała się większą wrażliwością na obecność fluoru i selenu w glebie niż fosfataza kwaśna. Dla fosfatazy alkalicznej największe obniżenie RS wystąpiło po aplikacji fluoru wraz z selenem na stopniu utlenienia IV, a dla fosfatazy kwaśnej – fluoru wraz z selenem na stopniu utlenienia VI.
EN
The aim of the study was to determine the impact of fluoride and selenium (in two oxidation states IV and VI), introduced separately and in a mixture on soil phosphatase activity soil. The experiment was carried out in laboratory conditions on loamy sand samples with organic carbon content 8.7 g/kg. Various combinations of fluoride (10 mmol kg) and selenium (0.05 mmol/kg) were added into soil samples. Over a period of 28 days, at weekly intervals. Alkaline phosphatase and acid phosphatase activities were determined by spectrophotometry. Based on the obtained results, the resistance index (RS) for enzymes was calculated. It was found that the addition of fluoride and selenium into the soil resulted in a statistically significant decrease of assayedenzyme activities. Alkaline phosphatase activity was more sensitive to the presence of fluoride and selenium in the soil than acid phosphatase. The values of RS were lowest for alkaline phosphatase in soil treated with fluoride and selenium in the oxidation state IV, and for acid phosphatase in soil treated with fluoride and selenium in the oxidation state VI.
Rocznik
Tom
Strony
109--114
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
 • Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 • Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Bibliografia
 • 1. Banerjee A., Sanyal S., Sen S., 2012. Soil phosphatase activity of agricultural land: A possible index of soil fertility. Agricultural Science Research Journals 2(7), 412–419.
 • 2. Bielińska E.J., Mocek-Płóciniak A., 2010. Impact of ecochemical soil conditions on selected heavy metals contentin garden allotment vegetables. Polish Journal of Environmental Studies. 19(5), 895–900.
 • 3. Chaer G., Fernandes M., Myrold D., Bottomley P., 2009. Comparative resistance and resilience of soil microbial communities and enzyme activities in adjacent native forest and agricultural soils. Microbial Ecology 58, 414–424.
 • 4. Gao Y.-H., Fu S.-B., Xu C.-B., Wan G.-M., Wu Y., Sun D.-J., 2005. Action and antagonisticeffects of selenium on fluorosis associated with brick tea. Chinese Journal of Epidemiology 24(1), 11–13.
 • 5. Gramowska H., Siepak J., 2002. Wpływ poziomu fluorków na reakcje liścii igieł drzew miasta Poznania i okolic. Rocznik Ochrona Środowiska 4, 455–477.
 • 6. Guo L., Jury W.A., Frankerberger W.T., Zhang Y., 2000. Characterizing kinetics of sequential selenium transformation in soil. Journal of Environment Quality 29, 1041–1048.
 • 7. Hu B., Liang D., Liu J., Xie J., 2013. Ecotoxicological effects of copper and selenium combined pollution on soil enzyme activities in planted and unplanted soils. Environmental Toxicology and Chemistry 32(5), 1109–1116.
 • 8. Kalembasa D., Kuziemska B., Kalembasa S., 2014. Wpływ wapnowania i materiałów organicznych na aktywność ureazy i dehydrogenaz w glebie zanieczyszczonej niklem. Inżynieria Ekologiczna 36, 7–17.
 • 9. Mehdi Y., Hornick J.-L., IstasseL., Dufrasne I., 2013. Selenium in the environment, metabolism and involvement in body functions. Molecules 18, 3292–3311.
 • 10. Mocek-Płóciniak A., 2010. Wykorzystanie aktywności enzymatycznej do oceny wpływu antropogenicznych zmian wywołanych przez metale ciężkie w środowisku glebowym. Nauka Przyroda Technologie 4, 6, #86.
 • 11. Niedzielski P., Siepak M., Siepak J., 2000. Występowanie i zawartości arsenu, antymonu i selenu w wodach i innych elementach środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska 2, 317–341.
 • 12. Nowak J., Kąklewski K., Kłódka D., 2002. Influence of various concentrations of selenic acid (IV) on the activity of soil enzymes. Science of The Total Environment 29(1-3), 105–110.
 • 13. Nowak J., Smolik B., Zakrzewska H., 2005. Relations between fluorine content in soil and inhibition of soil enzymes activity. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 8(2), #15.
 • 14. Olander L.P., Vitousek P.M., 2000. Regulation of soil phosphatase and chitinase activity by N and P availability. Biogeochemistry 49, 175–190.
 • 15. Orwin K.H., Wardle D.A., 2004. New indices for quantifying the resistance and resilience of soil biota to exogenous disturbances. Soil Biology and Biochemistry 36, 1907–1912.
 • 16. Purzyńska K., 2000. Związki selenu w środowisku naturalnym. Wiadomości Chemiczne 54, 140–150.
 • 17. Smolik B., Nowak J., Kłódka D., Szymczak J., Telesiński A., 2009. Ocena przydatności humusu w ograniczeniu niekorzystnego działania jonów fluoru na aktywność wybranych hydrolaz glebowychw doświadczeniu laboratoryjnym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 537, 337–344.
 • 18. Stręk M., Telesiński A., 2014. Badania nad możliwością wykorzystania selenu w ograniczeniu oddziaływania ołowiu na wybrane przemiany metaboliczne związków fenolowych w glebie i siewkach pszenicy jarej (Triticum aestivum L.). Polish Journal of Agronomy 18, 45–51.
 • 19. Stręk M., Telesiński A., 2015. Zmiana aktywności wybranych enzymów oksydoredukcyjnych wytwarzanych przez mikroorganizmy w glebie lekkiej zanieczyszczonych benzyną w obecności jonów selenu. Ochrona Środowiska 37(1), 43–47.
 • 20. Tabatabai M.A., Bremner J.M., 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate for assay soil phosphatase activity. Soil Biology and Biochemistry 1(4), 307–310.
 • 21. Telesiński A., Śnioszek M., 2009. Bioindykatory zanieczyszczenia środowiska naturalnego fluorem. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 42(4), 1148–1145.
 • 22. Telesiński A., Śnioszek M., Musik D., Paszun W., Hury G., 2009. Określenie rodzaju interakcji pomiędzy oddziaływaniem związków selenu i fluoru na aktywność katalazy w roślinach soi (Glycine max L. Merr.). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 227–235.
 • 23. Wang R., Dorodnikov M., Yang S., Zhang Y. Filley T.R, Turco R.F., Zhang Y., Xu Z., Li H., Jiang Y., 2015. Responses of enzymatic activities within soil aggregates to 9-year nitrogen and water addition in a semi-arid grassland. Soil Biology and Biochemistry. 81, 159–167.
 • 24. Yu R.-A., Xia T., Wang A.-G., Chen X.-M., 2006. Effect of selenium and zinc on renal oxidative stress and apoptosis induced by fluoride in rats. Biomedical and Environmental Sciences 19(6), 439–444.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-465e4380-ab29-44ed-a2a2-7c126711e357
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.