PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ obciążeń technologicznych na zachowanie się odrzwi stalowej obudowy odrzwiowej podatnej wyrobiska krytarzowego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of technological loads on the behavior of the steel sets of the yielding arching of roadways
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na obudowę wyrobisk korytarzowych oprócz obciążenia ze strony górotworu oddziałują również obciążenia technologiczne - pochodzące głównie od wyposażenia wyrobiska. W dotychczasowych metodach doboru obudowy do wyrobisk korytarzowych problem ten jest ujmowany w sposób bardzo ogólny. Największymi obciążeniami technologicznymi obudowy wyrobisk korytarzowych wydają się być obciążenia od kolejki podwieszanej. W niniejszym artykule starano się pokazać, jaki udział stanowią poszczególne obciążenia technologiczne w stosunku do przyjętego obciążenia ze strony górotworu oraz określić zachowanie się odrzwi obudowy stalowej pod wpływem obciążeń technologicznych.
EN
The support of roadways is affected not only by the load of rockmass by also by the technological loads - derived mainly from the eąuipment of the working. In the up-to-date methods of selection of support for the roadways this problem is perceived in a very generał way. The biggest loads exerted by technological side on the support of roadways seem to be the loads coming from the monorail. This article attempts to show what proportion of loads are coming from particular technological loads in relation to the adopted load from the rockmass and determine the behavior of the sets of steel arching under the technological loads.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
21--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Becker Warkop. Dokumentacja techniczno-ruchowa. Obudowa ścianowa zmechanizowana typu BW 13/29 POz.
 • 2. Chudek M., Duży S., Głuch R., Kleta H., Cholewa M., Winch M.: Stateczność wyrobisk korytarzowych warunkiem efektywnej eksploatacji i bezpieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych. Zagadnienia wybrane. Monografia, Gliwice 2011
 • 3. Chudek M., Duży S., Kleta H., Kłeczek Z., Stoiński K., Zorychta A:. Zasady doboru i projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Wydaw. KBPiOP Pol. Śl., Gliwice 2000
 • 4. Chudek M., Głuch P., Szczepaniak Z.: Drążenie wyrobisk korytarzowych. Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej, Gliwice 1988
 • 5. Chudek M.: Geomechanika z podstawami ochrony środowiska górniczego i powierzchni terenu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
 • 6. Chudek M.: Obudowa wyrobisk korytarzowych i komorowych. Wydawnictwo „Śląsk", Katowice 1975
 • 7. Drzęźla B., Mendera Z., Barchan A., Głąb L., Schinohl J.: Obudowa górnicza. Zasady projektowania i doboru obudowy wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o., Katowice 2000
 • 8. Duży S.: Studium niezawodności konstrukcji obudowy i stateczności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego z uwzględnieniem niepewności informacji. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007
 • 9. Ferrit s.r.o. Lokomotywa spalinowa podwieszona DLZ 110F
 • 10. Filcek H., Walaszczyk J., Tajduś A.: Metody komputerowe w geomechanice górniczej. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1994
 • 11. Grądzki R.: Wprowadzenie do metody elementów skończonych. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2002
 • 12. Lichołaj L.: Budownictwo ogólne: praca zbiorowa. T. 3, Elementy budynków - podstawy projektowania. Wydawnictwo „Arkady", Warszawa 2010
 • 13. Pazdanowski M. Program Robot w przykładach. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011
 • 14. PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości
 • 15. PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
 • 16. PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
 • 17. PN-93/G-15000/02: Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych. Odrzwia łukowe podatne ŁP, z kształtowników V, typoszereg A. Wymiary
 • 18. PN-93/G-15000/03: Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych. Odrzwia łukowe podatne ŁP, z kształtowników V, typoszereg A. Łuki.
 • 19. PN-H93441-1: Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa. Kształtowniki typu V. Wymiary.
 • 20. Prusek S., Rotkegel M., Skrzyński K.: Komputerowe wspomaganie projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń. Przegląd Górniczy 2006, nr 2
 • 21. Robot Millennium: podręcznik użytkownika tom 1. RoboBAT - Wersja 19.0. Firma informatyczna RoboBAT, Kraków 2006
 • 22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Załącznik nr 4 - szczegółowe zasady prowadzenia ruchu w wyrobiskach. DzU z 2002, nr 139, poz. 1169
 • 23. www.ferrit.cz
 • 24. www.stalkowent.pl
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-465dd509-d8e3-4af5-834e-de52e06daea4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.