Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-464d026d-6f6a-4200-a09c-8abc28925319

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach. Cz. 2, Obliczenia słonecznych zysków ciepła

Autorzy Kurtz-Orecka, K.  Taudul, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New energy performance – the standards guide. Part 2 – solar gains calculation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obowiązująca od października 2014 r. metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zawiera szereg odwołań do norm przedmiotowych. W pierwszej części artykułu (RI 12/2014) przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Część druga poświęcona jest słonecznym zyskom ciepła. W artykule przedstawiono sposób obliczeń zysków od nasłonecznienia w odniesieniu do normy PN-EN ISO 13790 oraz dostępnych danych o elementach klimatu w typowym roku meteorologicznym. Wskazano też konieczność określenia na gruncie krajowym składowych zacienienia oraz elementów klimatu niezbędnych do wyznaczania słonecznych zysków ciepła.
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings is applied from October 2014. In the first part of the article (RI 12/2014) there are presented the issues related to the calculation of heat loss through transmission and ventilation. The second part is dedicated to the solar heat gains. The paper presents a method of calculation of solar gains according to the Polish Standard PN-EN ISO 13790 and the available data of the climate elements of a typical meteorological year. The necessary need of shading components and additional climate elements identify for solar gain calculation at national ground is indicated.
Słowa kluczowe
PL energia   energooszczędność   słoneczne zyski ciepła   charakterystyka energetyczna budynków   energia promieniowania słonecznego  
EN solar gain   energy   energy efficiency   solar heat gain   energy performance of buildings  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2015
Tom Nr 1-2
Strony 45--50
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Kurtz-Orecka, K.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Taudul, A.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
1. Chwieduk D., Możliwość wykorzystania energii promieniowania słonecznego w budownictwie w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 40, Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego Energia Odnawialna – Innowacyjne idee i technologie dla budownictwa, Rzeszów 2006.
2. Kurtz-Orecka K., Siwińska A., Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach. Cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2014.
3. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
4. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona.
5. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne właściwości okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla ram.
6. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia ciepl¬nego.
7. N-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
8. N-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub samodzielnej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888).
10. Rzporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
11. Gawin D., Sabiniak H. red., Świadectwa charakterystyki energetycznej. Praktyczny poradnik, ArCADiasoft Chudzik sp.j., Łódź 2010.
12. Typowy rok meteorologiczny, www.mir.gov.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-464d026d-6f6a-4200-a09c-8abc28925319
Identyfikatory