PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Determinanty modelu wyceny terenów poprzemysłowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Determinants of the valuation model of postindustrial areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zasadniczą barierą dla ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych jest ekonomiczna opłacalność procesu ich rewitalizacji. Dlatego też niezwykle ważna jest wycena terenów poprzemysłowych, pozwalająca na oszacowanie ich wartości. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu determinant procesu wyceny terenów poprzemysłowych, będących podstawą do opracowania modelu wspierającego lokowanie inwestycji na tych obszarach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dla realizacji założonego celu pracy wykorzystano dogłębną analizę literatury oraz badania własne.
EN
The main barrier to redevelopment of postindustrial areas is the economic profitability of the revitalization process of these areas. Therefore, the valuation of postindustrial area allowing to estimate their value is extremely important. This paper focuses on the presentation of determinants of the postindustrial areas valuation process as the basis for the development of a valuation model supporting the investments on postindustrial areas in accordance with the principles of sustainable development. Achievement of the stated goal of the study was based on in-depth analysis of literature and own research.
Rocznik
Tom
Strony
313--325
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz.
Twórcy
autor
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
autor
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Amekudzi A., McNeil S., Koutsopoulos H.N.: Assessing Extrajurisdictional and Areawide Impacts of Clustered Brownfield Developments. Journal of Urban Planning and Development, Vol. 129, No. 1, 2003, p. 27.
 • 2. Baran J., Ryszko A., Janik A.: Uwzględnienie strat ekologicznych w wycenie wartości terenów zdegradowanych, Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Lędziny 2010, s. 184-194.
 • 3. Bartke S., Schwarze R.: Mercantile Value Reduction: Accounting for Stigma on Contaminated Land in Germany. 16th Annual European Real Estate Society Conference, 7 2009.
 • 4. Carlon C., Pizzol L., Critto A., Marcomini A.: A spatial risk assessment methodology to support the remediation of contaminated land. Environment International, No. 34, 2008, 10 p. 397-411.
 • 5. Cheng F., Geertman S., Kuffer M., Zhan Q.: An integrative methodology to improve brownfield redevelopment planning in Chinese cities: A case study of Futian, Shenzhen, Computer. Environment and Urban Systems, No. 35, 2011, p. 388-398.
 • 6. DeSousa C.A.: Urban brownfields redevelopment in Canada: the role of local government. The Canadian Geographer, Vol. 50(3), 2006, p. 392-407. 7. DeSousa C.A.: Brownfield redevelopment and the quest for sustainability. Elsevier, Oxford 2008.
 • 8. DeSousa C.A.: Policy Performance and Brownfield Redevelopment in Milwaukee, Wisconsin. Professional Geographer, Vol. 57, No. 2, 2005, p. 312-327.
 • 9. Janik A.: Szacowanie wartości szkód ekologicznych jako element wyceny terenów poprzemysłowych. Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2009.
 • 10. Janik A.: Wielokryterialna metoda wyceny wartości terenów zdegradowanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 62, Gliwice 2012.
 • 11. Kaufman D., Cloutier N.: The Impact of Small Brownfileds and Greenspaces on Residential Property Values. Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 33, No. 1, 2006, p. 19-30.
 • 12. Łączny J.M., Baran J., Cichy M.J., Janik A., Ryszko A., Szafraniec M.: Podstawy teoretyczne i założenia modelu zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie na obszarach gmin górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 62, Gliwice 2012.
 • 13. Morio M., Schädler S., Finkel M.: Applying a multi-criteria genetic algorithm framework for brownfield reuse optimization: Improving redevelopment options based on stakeholder preferences. Journal of Environmental Management, No. 130, 2013, p. 331-346.
 • 14. Muszyńska-Jeleszyńska D., Jasińska M.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej – doświadczenia projektu Cobraman. Instytut Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast, Rok X, nr 3/2013.
 • 15. Pałasz J.: Uwarunkowania organizacyjno-prawne procesów rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 3 s. Organizacja i Zarządzanie, z. 62, Gliwice 2012.
 • 16. Ryan R.L.: The social landscape of planning: Integrating social and perceptual research with spatial planning information. Landscape and Urban Planning, No. 100(4), 2011, 6 p. 361-363.
 • 17. Schädler S., Finkel M., Bleicher A., Morio M., Gross M.: Spatially explicit computation of sustainability indicator values for the automated assessment of land use option. Landscape and Urban Planning, No. 111, 2013, p. 34-45.
 • 18. Schädler S., Morio M., Bartke S., Bartke S., Finkel M.: Integrated planning and spatial of megasite remediation and reuse options. Journal of Contaminant Hydrology, No. 127, 2012, p. 88-100.
 • 19. Schädler S., Morio M., Bartke S., Rohr-Zänker R., Finkel M.: Designing Sustainable and economically attractive brownfield revitalization options using an integrated assessment model. Journal of Environmental Management, No. 92, 2011, p. 827-837.
 • 20. Simons R., Saginor J.: A Meta Analysis of the Effect of Environmental Contamination and Positive Amenities on Residential Real Estate Values. Journal of Real Estate Research, Vol. 28, No.1, 2006, p. 71-104.
 • 21. Simons R.: When Bad Things Happen to Good Property. Environmental Law Institute, Washington 2005, p. 383.
 • 22. Sun W., Jones B.: Using multi-scale spatial and statistical analysis to assess the effects of brownfield redevelopment on surrounding residential property values in Milwaukee County, USA. Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 2/2013.
 • 23. Glumac B., Han Q., Schaefer W., van der Krabben E.: Negotiation issues in forming public–private partnerships for brownfield redevelopment: Applying a game theoretical experiment. Land Use Policy, Vol. 47, September 2015, p. 66-77.
 • 24. Rizzo E., Pesce M., Pizzol L., Alexandrescu F.M., Giubilato E., Critto A., Marcomini A., Bartke S.: Brownfield regeneration in Europe: Identifying stakeholder perceptions, concerns, attitudes and information needs. Land Use Policy, Vol. 48, November 2015, 30 p. 437-453.
 • 25. Frantál B., Kunc J., Klusáček P., Martinát S.: Assessing success factors of brownfields regeneration: international and inter-stakeholder perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 44 E/2015, p. 91-10.
 • 26. Krajowa Polityka Miejska – projekt. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, marzec 2014.
 • 27. Frantal B., Report on results of survey on brownfield regeneration and statistical analysis information. Project acronym: Timbre FP7-ENV-2010.3.1.5-2 Contract No.: 265364, 2012.
 • 28. Oliver L., Ferber U., Grimski D., Millar K., Nathanail P.: The Scale and Nature of European Brownfields. Nottingham 2005, http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/417.pdf 3 p.1-2.
 • 29. Progress in management of contaminated sites (CSI O15). EEA, 2007, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/progress-in-management-of-contaminated-sites/progress-in-management-of-contaminated-1.
 • 30. Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji. GUS, 2014, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=173670&p_token=0.78342018369589 528.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-464c1789-97af-4e4e-8c7e-235f49155a42
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.