Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-464bc6d7-b1d5-4f13-b116-1276ce805a10

Czasopismo

Archives of Mining Sciences

Tytuł artykułu

Binary linear programming in the management of mine receivables

Autorzy Trzaskuś-Żak, B.  Żak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Binarne programowanie liniowe w zarządzaniu należnościami kopalni
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper presents a method of binary linear programming for the selection of customers to whom a rebate will be offered. In return for the rebate, the customer undertakes payment of its debt to the mine by the deadline specified. In this way, the company is expected to achieve the required rate of collection of receivables. This, of course, will be at the expense of reduced revenue, which can be made up for by increased sales. The paper presents two mathematical models. One is a determinist model which can be used under certainty conditions, whereas the other considers the risk of the rebates not being used by the customers. The paper also describes some random experiments with the Monte Carlo method.
PL W artykule zastosowano metodę binarnego programowania liniowego w celu wyboru odbiorców, którym zostanie zaproponowany rabat. W zamian za proponowany rabat, dany odbiorca zobowiązuje się spłacać w założonym terminie należność kopalni. W ten sposób przedsiębiorstwo ma osiągnąć odpowiedni poziom ściągalności należności terminowych. Stanie się to oczywiście kosztem zmniejszenia przychodów, które można zrekompensować poprzez zwiększenie sprzedaży. Wybór odbiorców dokonany został w taki sposób aby sumaryczny koszt zaproponowanego rabatu był dla kopalni jak najmniejszy. W artykule zostały sformułowane dwa modele matematyczne. Pierwszy z nich to model deterministyczny, który może być stosowany w warunkach pewności, zaś drugi uwzględnia ryzyko nieskorzystania z rabatów przez odbiorców. W artykule przeprowadzono również pewne losowe eksperymenty za pomocą metody Monte Carlo.
Słowa kluczowe
PL metoda programowania liniowego   ryzyko i niepewność   rabat   zarządzanie należnościami  
EN linear programming method   risk and uncertainty   rebate   discount   receivables management  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Archives of Mining Sciences
Rocznik 2013
Tom Vol. 58, no. 3
Strony 941--952
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor Trzaskuś-Żak, B.
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Department of Economics and Management in Industry, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland, t-zak@agh.edu.pl
autor Żak, A.
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Applied Mathematics, Department of Discrete Mathematics, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland, zakandrz@agh.edu.pl
Bibliografia
Cooke K.A., 2001. Positive Cash Flow. Career Press. New York.
Cyrul T., 2004. Risk and decisions - selected theories. Arch. Min. Sci., Vol. 49, Spec. Iss., p. 187-204.
Czopek K.,2001. Budgeting of the mining output costs by means of dual programming. Arch. Min. Sci., Vol. 46, No. 1, p. 67-83.
Gass S.I., 1980. Programowanie liniowe: metody i zastosowania. PWN, Warszawa.
Jasiukiewicz B., Jokiel E.M., Koźma Z., Ożóg M., Skrzycka-Pilch B., 2001. Windykacja należności w obrocie gospodarczym. ODDK, Gdańsk.
Jaśkowski A., 1998. Multi-dimensional optimization of quantitative-qualitative production structure of a group of coalmines (holding companies) in the light of basic requirements of coal consumers. Arch. Min. Sci., Vol. 43, No. 4, p. 605-612.
Klonowska S., 2005. Należności, wycena, ewidencja księgowa, ujęcie podatkowe. ODDK, Gdańsk.
Lewandowska L., 2000. Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości. ODDK, Gdańsk.
Osiadacz A., 2000. Optimization in natural gas transmission network. Arch. Min. Sci., Vol. 45, No. 3, p. 389-408.
Pluta W., Michalski G., 2005. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. C. H. Beck, Warszawa.
Portalska A., Kornatowicz O., 2003. Odzyskiwanie należności pieniężnyh. C. H. Beck, Warszawa.
Radzikowski W., 1979. Programowanie liniowe i nieliniowe w organizacji i zarządzaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Sierpińska M., 2005. Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym-cz. 3. Wiadomości Górnicze, Katowice, R. 56, nr 3, s. 153-158.
Szyszko L., 2000. Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-464bc6d7-b1d5-4f13-b116-1276ce805a10
Identyfikatory