Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-464165ba-f90f-4ee8-853f-d2a6925a318f

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Olej pirolityczny i frakcje nafty otrzymane w wyniku pirolizy opon samochodowych jako źródła energii do silników o zapłonie samoczynnym

Autorzy Ambrosewicz-Walacik, M.  Danielewicz, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Pyrolytic oil and petroleum fractions obtained by pyrolysis of vehicle tires as an energy sources for compression-ignition engines
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy było porównanie parametrów fizyko-chemicznych oleju napędowego, oleju pirolitycznego ze zużytych opon samochodowych oraz 3 pirolitycznych frakcji nafty. Próbki scharakteryzowano pod względem lepkości kinematycznej w temp. 40°C, gęstości w temp. 15°C, liczby kwasowej, zawartości siarki, temperatury zapłonu oraz stabilności oksydacyjnej w temp. 110°C. Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że olej pirolityczny oraz średnia i ciężka frakcja nafty mogłyby posłużyć jako komponenty mieszanek paliwowych, jednakże uprzednio powinny one zostać poddane procesom rafinacji.
EN The aim of the study was to compare the physico-chemical parameters of diesel fuel, pyrolysis oil from used vehicle tires and 3 fractions of pyrolysis naphtha. The samples were characterized in terms of kinematic viscosity at 40°C, density at 15°C, acid number, sulfur content, ignition temperature and oxidation stability at 110°C. Based on the study it concluded that pyrolysis oil, and medium and heavy fraction of oil can be used as components in fuel blends.
Słowa kluczowe
PL olej napędowy   zużyte opony samochodowe   piroliza   olej pirolityczny   nafta   parametry fizykochemiczne  
EN diesel fuel   used vehicle tires   pyrolisis   pyrolytic oil   naphta   physico-chemical parameters  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 952--957
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ambrosewicz-Walacik, M.
  • Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor Danielewicz, T.
  • Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
[1] Ko D.C.K., Mui E.L.K., Lau S.T., McKay G.: Production of activated carbons from waste tire – process design and economic analysis. Waste Manage. 2004, 24 (9), pp. 875-888.
[2] Elbaba I.F., Wu C., Williams P.T.: Hydrogen production from the pyrolysis gasification of waste tyres with a nickel/cerium catalyst. Int. J. Hydrogen Energ. 2011, 36, pp. 6628-6637.
[3] Gronowicz J., Kubiak T.: Recykling zużytych opon samochodowych. Problemy Eksploatacji 2007, 2, pp. 5-18.
[4] Uchwała 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014”.
[5] Antal M.J., Jr. Grönli M: The art, science, and technology of charcoal production. Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42, pp. 1619-1640.
[6] Parasiewicz W., Pyskło L.: Guma w samochodach - odzysk i recykling. Recykling 2005, 11, pp. 1-4.
[7] Tora B., Budzyń S., Żmuda W. A., Fecko P., Kriz V.: Sposób wykorzystania olejów po pirolizie odpadów organicznych, Patent PL 393095 A1, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2010, ISSN 0137-8015.
[8] Stelmach S.: Potencjalne metody zagospodarowania karbonizatów z opon samochodowych, Archiwum gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 2011, 3, pp. 37-51.
[9] Zhang X., Wang T., Ma L., Chang J.: Vacuum pyrolysis of waste tires with basic additivers. Waste Manage. 2008, 28 (11), pp. 2301-2310.
[10] Laresgoiti, M.F., Caballero, B.M., Marco, I., de Torres, A., Cabrero, M.A., Chomon, M.J.: Characterization of the liquid products obtained in tyre pyrolysis. J. Anal. Appl. Pyrol. 2004, 71 (1), pp. 917–934.
[11] Li S.-Q., Yao Q., Chi Y., Yan J.H., Chen K.F.: Pilot-scale pyrolysis of scrap tires in a continuous rotary kiln reactor. Ind. Eng. Chem. Res. 2004, 43 (17), pp. 5133-5145.
[12] Roy C., Chaala A., Darmstadt H.: The vacuum pyrolysis of used tires end-uses for oil and carbon black products. J. Anal. Appl. Pyrol. 1999, 51 (1-2), pp. 201-221.
[13] Benallal B., Roy C., Pakdel H., Chabot S., Poirier M.A: Characterization of pyrolytic light naphtha from vacuum pyrolysis of used tyres. Comparison with petroleum naphtha. Fuel 1995, 74 (11), pp. 1589-1594.
[14] Surovka D., Pertile E., Lorenz T., Fecko P., Guziurek M.: Potencjalny odzysk energii z produktów pirolitycznej obróbki odpadów, Inżynieria Mineralna 2012, 13 (2), pp. 43-48.
[15] PN-EN ISO 3104, 2004 - Przetwory naftowe - Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste - Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej.
[16] PN-EN ISO 3675, 2004 - Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe – Laboratoryjne oznaczanie gęstości - Metoda z areometrem.
[17] PN-EN 14104, 2004 - Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) - Oznaczanie liczby kwasowej.
[18] PN-EN ISO 20884, 2012 - Przetwory naftowe - Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych – Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali.
[19] PN-EN 3679, 2007 - Oznaczanie temperatury zapłonu - Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym.
[20] PN-EN 14112, 2004 - Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) – Oznaczanie stabilności oksydacyjnej (test przyspieszonego utleniania).
[21] Williams P.T., Bottrill R.P., Cunliffe A.M.: Combustion of tyre pyrolysis oil. Process Saf. Environ. 1998, 76 (4), pp. 291-301.
[22] PN-EN 590, 2009 - paliwa do pojazdów samochodowych - olej napędowy (Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods).
[23] Shah J., Jan M.R., Mabood F.: Catalytic pyrolysis of waste tyre rubber into hydrocarbons via base catalysts. Iran. J. Chem. Chem. Eng. 2008, 27 (2), pp. 103-109.
[24] Murugan S., Ramaswamy M.C., Nagarajan G.: Assessment of pyrolysis oil as an energy source for diesel engines. Fuel Process. Technol. 2009, 90 (1), pp. 67-74.
[25] Gil L., Ignaciuk P.: Wpływ liczby kwasowej na smarność biopaliw. Postępy Nauki i Techniki 2011, 11, pp. 37-42.
[26] Merkisz J., Kozak M., Bielaczyc P., Szczotka A.: An investigation of influence of diesel fuel sulphur content on particulates emissions from direct-injection common rail diesel vehicle. Journal of KONES Internal Combustion Engines, 2002, 3-4, pp. 214-223.
[27] Sher E.: Handbook of Air Pollution from Internal Combustion Engines; Pollutant Formation and Control. Academic Press San Diego USA 1998.
[28] Pilusa T.J, Shukla M., Muzenda E.: Pyrolitic tyre derived fuel: A review. International Conference on Chemical, Mining and Metallurgical Engineering (CMME'2013) Nov. 27-28 2013, Johannesburg (South Africa), pp. 265-268.
[29] Merkisz J.: Ecological problems of Internal Combustion Engines. Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznań 1999.
[30] Pandey S.C., Ralli D.K., Saxena A.K., Alamkhan W.K.: Physicochemical characterization and applications of naphtha, J. Sci. Ind. Res. 2004, 63, pp. 276-282.
[31] Cunliffe A.M., Wiliams P.T.: Composition of oils derived from the batch pyrolysis of tyres. J. Anal. Appl. Pyrol. 1998, 44 (2), pp. 131-152.
[32] Sacha D.: Ocena stabilności oksydacyjnej paliw do silników o zapłonie samoczynnym według projektowanych wymagań CEN, Nafta – Gaz, 2011, 69 (11), pp. 858-867.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-464165ba-f90f-4ee8-853f-d2a6925a318f
Identyfikatory