PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Utrzymanie i doskonalenie zdolności obronnych w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego w Polsce : problemy wybrane w aspekcie nowych wyzwań i zagrożeń

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Maintenance and improvement of defense capabilities as part of the national security system in Poland : problems selected in the aspect of new challenges and threats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel publikacji obejmuje opis i eksplanację zasadniczych problemów dotyczących utrzymania i doskonalenia zdolności obronnych Polski w aspekcie nowych wyzwań i zagrożeń. Współcześnie działania w tym zakresie realizuje się w ramach jej systemu bezpieczeństwa narodowego. Zasadnym było przyjęcie założenia, że efektywność tych działań może być ograniczona, niezależnie od adekwatnej identyfikacji zagrożeń i wyzwań, jak również podjęcia celowych działań organizacyjnych. Determinantami powyższego są, zarówno zidentyfikowane w artykule słabe strony rozwiązań organizacyjnych w Polsce, jak i czynniki zewnętrzne, w szczególności wynikające ze zmian sytuacji międzynarodowej. Dodatkową wartość dodaną uzyskano stosując szerokie podejście do badań podjętej problematyki – w szczególności poprzez analizę obejmującą zarówno piśmiennictwo, jak i dokumentów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego oraz obronności, a ponadto uwzględniając, wraz z czynnikami o charakterze polityczno-militarnym, także różnorodne czynniki i konteksty: ochronne, gospodarcze i społeczne.
EN
The purpose of the publication includes the description and exploration of fundamental problems in the scope of maintaining and improving Poland's defense capabilities in the aspect of new challenges and threats. Nowadays, activities in this area are implemented as part of its national security system. It was reasonable to assume that the effectiveness of these activities may be limited, regardless of the adequate identification of threats and challenges, as well as the taking of purposeful organizational measures. The determinants of the above are both the weaknesses of organizational solutions in Poland identified in the article, as well as external factors, in particular those resulting from changes in the international situation. Additional added value was obtained by using a broad approach to researching the issues taken up - in particular by analysing both literature and strategic documents in the field of national security, national security and defense, and also taking into account various protective, economic and social factors and contexts - together with factors of a political and military nature.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
105--123
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa, Polska
Bibliografia
 • Bieniek M., Cyberprzestrzeń, http://www.cxnews.pl/cyberprzestrzen,644.html
 • Cieślarczyk M., Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce 2011.
 • Czarny E., Globalizacja od A do Z, Warszawa 2004.
 • Darczewska J., Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wojennej Rosji, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/punkt-widzenia/2015-05-19/diabel-tkwi-w-szczegolach
 • Jakubczak R., Bezpieczeństwo narodowe w dobie globalizacji [w:] Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, red. J. Pawłowski, Warszawa 2011.
 • Kitler W., Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System. Rozprawa habilitacyjna, Warszawa 2002.
 • Kitler W., Samorząd terytorialny w obronie narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.
 • Kownacki J., Kształtowanie się systemu planowania obronnego w kontekście pozamilitarnych przygotowań obronnych, Warszawa 2004.
 • Koziej S., Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI w., Toruń 2006.
 • Maciaszek Z., Globalizacja a neoliberalizm, Zarządzanie zmianami. Biuletyn POU, Polish Open Uniwersity, maj 2010, http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_maciasz19&nr=19
 • Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007.
 • Reszka P., Chciwość Jak nas oszukują wielkie firmy, Warszawa 2016.
 • Rutkowski C., Podstawowe pojęcia z dziedziny bezpieczeństwa i obronności państwa, "Myśl Wojskowa" 1996, nr 2.
 • Wawrzyńczak A., Wojny klimatyczne. Nadchodzi nowa era konfliktów zbrojnych http://wiadomosci.wp.pl/kat,138834,title,Wojny-klimatyczne-Nadchodzi-nowa-era-konfliktowzbrojnych,wid,1803003,wiadomosc.html
 • Włodarczyk T., Wojny w cyberprzestrzeni,http://www.computerworld.pl/news/383495/Wojny.w.cyberprzestrzeni.html
 • Żukrowska K., Bezpieczeństwo ekonomiczne – definicje, sfery, znaczenie i metody gwarantowania [w:] J.Pawłowski (red) Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, Warszawa 2011
 • ŹRÓDŁA
 • SOURCES
 • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
 • Informacja o wynikach kontroli Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi. KPB-4114-01-00/2012 – Nr ewid. 148/2013/I/12/006/KPB, Warszawa 2013.
 • Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017 r.
 • Słownik podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 1996.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Wydanie szóste, Warszawa 2008.
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2003 r.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2007 r.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014 r.
 • Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, 2000 r.
 • Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 2013 r.
 • Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-45f26952-462a-442e-a140-20b3c943ae22
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.