Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-45b709a3-4580-4e47-bd08-59f2dc3cd160

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw

Autorzy Bril, J.  Łukasik, Z.  Szajowska, K. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Automatic identification in the supply chain
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł ten poświęcony jest charakterystyce technik automatycznej identyfikacji w łańcuchu dostaw. Przyspieszenie realizacji procesów logistycznych, możliwość ciągłego monitorowania łańcucha dostaw i automatyzacja pracy w magazynach to najważniejsze kierunki usprawnień w logistyce. Środkiem umożliwiającym te usprawnienia są rozwiązania z zakresu automatycznej identyfikacji i przechowywania danych ADC (ang. Automatic Data Capture), lub Auto ID (ang. Automatic Identyfication). Ze względu na powszechność zastosowania identyfikacja za pomocą kodów kreskowych jest szeroko znana, natomiast wiedza na temat pozostałych technologii jest znikoma. Należy podkreślić znaczenie systemów automatycznej identyfikacji we współczesnej logistyce, poprzez poszerzanie wiedzy o niej, a także wskazanie kierunku ich rozwoju. Artykuł obejmuje charakterystykę metod automatycznego gromadzenia danych wraz ze sposobami ich zastosowania. Omówiono również korzyści płynące z wykorzystania technik automatycznej identyfikacji dla współczesnego przedsiębiorstwa.
EN This article is devoted to the characterization of techniques for automatic identification in the supply chain. Accelerating the implementation of logistics processes, the ability to continuously monitor the supply chain and workflow automation in warehouses is the most important directions of improvement in logistics. Means to achieve these improvements are solutions for automatic identification and data storage ADC (Automatic Data Capture called), or Auto ID (called Automatic IDentification). Due to the wide application identification using bar codes is widely known, and the knowledge of other technologies is negligible. Outlet you are using to emphasize the importance of automatic identification systems in modern logistics, through the expansion of knowledge about it, and an indication of the direction of their development. Article covers the characteristics of automatic data collection along with methods for their use. It also discusses the benefits of the use of automatic identification techniques for the modern enterprise.
Słowa kluczowe
PL łańcuch dostaw   automatyczna identyfikacja   techniki  
EN supply chain   automatic identification   techniques  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 723--732
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bril, J.
  • Podkarpacka Szkoła Wyższa, Wydział Ekonomii i Transportu, 38-200 Jasło, ul. Na Kotlinę 8, psw@psw.jaslo.pl
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
autor Szajowska, K.
  • Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle ul. Na Kotlinę 8, 38-200 Jasło
Bibliografia
1. Abt S., Systemy logistyczne w gospodarowaniu – teoria i praktyka logistyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
2. Czermiński A., Grzybowski M., Ficoń K., Podstawy organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia 1999.
3. Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
4. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa 2010.
5. Gołembska E., Szymczak M., Logistyka międzynarodowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
6. http://www.imm.org.pl/imm/biblioteka/publikacje/TK01-2007.pdf (z dn. 06.09.2013).
7. Janasz W., Zarys strategii rozwoju przemysłu. Difin, Warszawa 2006.
8. Janiak T., Kody kreskowe. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2000.
9. Kapusta F., Zarządzanie Działaniami Logistycznymi. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Poznań 2006.
10. Karpiel Ł., Skrzypek Ł., Towaroznawstwo Ogólne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
11. Kwaśniowski S., Zając P., Automatyczna identyfikacja w systemach logistycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
12. Majewski J., Informatyka w magazynie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006.
13. Michlowicz E., Podstawy logistyki przemysłowej, Wydawnictwo Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków 2002.
14. Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-45b709a3-4580-4e47-bd08-59f2dc3cd160
Identyfikatory