Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-45b1d1d6-cf75-443a-b16e-f36d7bd3a6ab

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza organizacji odbioru odpadów ze statków morskich na przykładzie portu Szczecin, Hamburg i Rotterdam

Autorzy Kabulak, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the organization collecting waste from ships by the example of the port of Szczecin, Hamburg and Rotterdam
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu obowiązujących, międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska morskiego oraz dokonano analizy organizacji odbioru odpadów ze statków morskich na przykładzie wybranych portów europejskich. W pracy zwrócono szczególną uwagę na przebieg organizacji odbioru odpadów ze statków, procedurę powiadamiania o odpadach znajdujących się na zmierzającym do portu statku oraz na obowiązujący w portach system opłat w tym zwolnienia i wyłączenia. Zamieszczone w niniejszym artykule informacje pochodzą ze źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych oraz z ogólnodostępnych planów gospodarowania odpadami w wybranych portach UE.
EN This article focuses on the presentation of the applicable international regulations concerning the protection of the marine environment and the analysis of organizations to collect waste from ships on the example of some European ports. The study paid particular attention to the course of the organization of waste from ships, the procedure for notification of waste on tending to the port of the ship and on effective ports system of charges including exemptions and exclusions. Presented in this article uses information obtained from literature sources of domestic and foreign and public waste management plans in some EU ports.
Słowa kluczowe
PL ochrona środowiska morskiego   odbiór odpadów   statki morskie   regulacje prawne   porty morskie   porty europejskie   Szczecin   Hamburg   Rotterdam  
EN marine environment protection   waste collection   ships   law regulations   seaports   European ports   Szczecin   Hamburg   Rotterdam  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1785--1790
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kabulak, P.
Bibliografia
1. Deja A. Analiza odbioru odpadów ze statków morskich w portach morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Praca doktorancka. Szczecin, 2012.
2. Informacja o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży portu morskiego w Szczecinie i Świnoujściu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecin, 1 stycznia 2011.
3. Jóźwiak Z., Rola portu szczecińskiego w ochronie środowiska, w: Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia – red. K. Chwesiuk, Wyd. Kreos, Szczecin 2005.
4. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku z dnia 29 grudnia 1972 roku, DzU z 2006, nr 99, poz. 692, zwanej dalej konwencją o zatapianiu.
5. Konwencja sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 roku o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, DzU 2000, nr 28, poz. 346.
6. Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki, 1973/1978 MARPOL, tekst jednolity, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2007.
7. Port information guide. Hamburg 2016/17 www.hamburg-port-authority.de (dostęp z dnia 09.11.2016r.).
8. Waste Reception and Handling Plan 2010, Prepared by the Port of Rotterdam Authority 2009.
9. www.marinetraffic.com (dostęp z dnia 25.10.2016r.).
10. www.port.szczecin.pl (dostęp z dnia 02.11.2016r.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-45b1d1d6-cf75-443a-b16e-f36d7bd3a6ab
Identyfikatory