Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4595e60b-c106-440d-9161-53dcd7d3c15c

Czasopismo

Prace Instytutu Elektrotechniki

Tytuł artykułu

Zastosowanie nanodrutów polimerowych do gromadzenia energii elektrycznej w superkondensatorach

Autorzy Szubzda, B.  Szmaja, A.  Kuliński, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of polymer nanowires for storing electric energy in supercapacitors
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczych nad wykorzystaniem technologii chemicznego otrzymywania nanodrutów polianiliny (PANI) do wytwarzania elektrod superkondensatorów. Elektrody badano w modelowym superkondensatorze określając zdolność do elektrochemicznego gromadzenia energii elektrycznej wykorzystując zjawisko tzw. pseudopojemności – gromadzenia ładunku w aktywowanym polimerze elektroprzewodzącym. Zbadano właściwości elektrochemiczne celki kondensatora metodami woltametrii cyklicznej, galwanostatycznym ładowaniem i rozładowaniem oraz spektroskopii impedancyjnej. Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów technologicznych otrzymywania nanodrutów na właściwości elektrochemiczne związane z gromadzeniem ładunku elektrycznego. Określono wpływ starzenia polimeru na zdolność do gromadzenia ładunków elektrycznych. Określono możliwość poprawy właściwości mechanicznych i przewodnictwa elektrycznego nanodrutów PANI przez zastosowanie nanorurek węglowych do wytworzenia nanokompozytu PANI/MWCNT.
EN The paper presents the progress and results of research work on the preparation of polyaniline nanowires (PANI) by chemical technology, to produce supercapacitors electrode. The electrodes were tested in the model of supercapacitor specifying ability to electrochemical energy storage on the electrical phenomenon way of pseudocapacitance - the charge storing in the activated electroconducting polymer. Properties of electrochemical capacitor cell by cyclic voltammetry methods, galvanostatic charge and discharge and impedance spectroscopy were measured. The results of the influence of technological parameters on electrochemical properties associated with the accumulation of electric charge of obtained nanowires are presented. The effect of aging of the polymer on the ability to accumulate electric charges were described. The possibility for improving the mechanical properties and electrical conductivity of PANI nanowires by using carbon nanotubes to produce nanocomposite PANI / MWCNT were investigated in this work.
Słowa kluczowe
PL superkondensatory   polimery elektroprzewodzące   nanodruty   pseudopojemność  
EN supercapacitors   electroconducting polymers   nanowires   pseudocapacitance  
Wydawca Instytut Elektrotechniki
Czasopismo Prace Instytutu Elektrotechniki
Rocznik 2012
Tom Z. 259
Strony 37--38
Opis fizyczny
Twórcy
autor Szubzda, B.
autor Szmaja, A.
  • Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego Instytut Elektrotechniki, a.szmaja@iel.wroc.pl
autor Kuliński, R.
  • Pracownia Materiałów Magnetycznych i Stykowych, Instytut Elektrotechniki
Bibliografia
Uwagi
Abstrakty
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4595e60b-c106-440d-9161-53dcd7d3c15c
Identyfikatory