Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-458b5be1-6694-4907-9596-073c4d0dcd66

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Ocena zastosowania estrów metylowych różnego pochodzenia w silnikach o zapłonie samoczynnym

Autorzy Kruczyński, S. W.  Kołodziejczyk, K.  Owczuk, M.  Orliński, P.  Mosio-Mosiewski, J.  Warzała, M.  Nosal, H. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN Assessment of application of the methyl esters of camelina oil as a fuel for compression ignition engines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zamieszczono wyniki badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego EUREKA E!4018 CAMELINA-BIOFUEL. Zaprezentowano informacje dotyczące warunków produkcji i właściwości estrów metylowych różnego pochodzenia oraz skład i właściwości ich mieszanin przygotowanych pod kątem ich zastosowania jako samoistnego biopaliwa lub komponentu paliwa do silników z zapłonem samoczynnym stosowanych w środkach transportu. Dokonano porównania wybranych parametrów fizykochemicznych tych mieszanin do wymagań normy PN-EN 14214 określonej dla estru metylowego kwasów oleju rzepakowego (RME). Przeprowadzono również badania na hamowni silnikowej wykorzystującej silnik badawczy Perkins 1104C-44 dzięki którym określono wpływ tego rodzaju paliw na najistotniejsze parametry charakteryzujące proces spalania. Uzyskane wyniki badań dla tych mieszanin, w tych samych warunkach prędkościowo-obciążeniowych pracy silnika, odniesiono do rezultatów dla standardowego oleju napędowego.
EN This article presents the results of research performed within the international research project EUREKA E! 4018 Camelina Biofuel. Information about the production conditions and properties of methyl esters of various origin was presented as well as the composition and properties of their mixtures prepared for using as an biofuel or bio-component for compression ignition engines used in transport. A comparison of selected physical and chemical properties of these mixtures according to PN-EN 14214, standard for methyl ester of rapeseed oil (RME), was made. Based on the test results made on the Perkins 1104C-44 engine, the influence of tested biofuel mixtures on the most important parameters characterizing the combustion process was estimated. The obtained results were referred to the test results for standard diesel oil, under the same conditions of speed-load engine operation.
Słowa kluczowe
PL biopaliwo   estry metylowe olejów roślinnych   wydzielanie ciepła   lnicznik siewny   silnik o zapłonie samoczynnym  
EN biofuel   methyl esters vegetable oils   heat emission   Camelina sativa   compression ignition engine  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2012
Tom z. 2/88
Strony 49--61
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kruczyński, S. W.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
autor Kołodziejczyk, K.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
autor Owczuk, M.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
autor Orliński, P.
  • Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
autor Mosio-Mosiewski, J.
  • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
autor Warzała, M.
  • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
autor Nosal, H.
  • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Bibliografia
[1] Zubr J.: Oil-seed crop: Camelina sativa, Industrial Crops and Products, 1997, 6, 113-119.
[2] Zubr J.: Qualitative variation of Camelina sativa seed from different locations. Industrial Crops and Products, Volume 17, Issue 3, May 2003 , 161-169.
[3] Shonnard D. R., Williams L., Kalnes., T. N.: Camelina-derived jet fuel and diesel: sustainable biofuels, Environmental Progress & Sustainable Energy, 2010, 29, 382-392.
[4] Jęczmionek Ł., Olej z lnianki siewnej (Camelina sativa) – szansa rozwoju biopaliw II generacji? Nafta-Gaz. 09/2010. 841-848.
[5] Fröhlich A., Rice B., Evaluation of Camelina sativa oil as a feedstock for biodiesel production. Industrial Crops and Products. Volume 21, Issue 1, January 2005, 25-31.
[6] Kołodziejczyk K., Owczuk M., Camelina sativa jako alternatywny surowiec do produkcji biopaliw stosowanych do zasilania silników wysokoprężnych, CHEMIK, Czerwiec 2011, 531-536.
[7] Kołodziejczyk K., Frydrych J., Kruczyński W. S., Orliński P., Jakubczyk D.. Charakterystyka jakościowa oleju lniankowego pod kątem stosowania jako samoistne biopaliwo lub komponent paliwa do silników z zapłonem samoczynnym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(82)/2011, 73-83.
[8] Ambrozik A., Kruczyński P., Orliński P., Wpływ zasilania silnika o ZS paliwami alternatywnymi na wybrane parametry procesu spalania oraz emisję składników toksycznych spalin, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(78)/2010. 157-163.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-458b5be1-6694-4907-9596-073c4d0dcd66
Identyfikatory