Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4544f90b-e191-4e53-8804-54edaff4165a

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Analiza termiczna kadłuba silnika elektrycznego do napędu autobusu lub samochodu ciężarowego

Autorzy Cyganik, Łukasz 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Thermal analysis of the electrical motor body for a electrical drive system of the bus or truck
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę termiczną kadłuba silnika elektrycznego do napędu autobusu lub samochodu ciężarowego o mocy ok. 150 kW. Celem pracy było porównanie wydajności układu chłodzenia dla kilku wariantów konstrukcyjnych kadłuba silnika elektrycznego. Analizie numerycznej poddano modele kadłuba z układem chłodzenia cieczą dla następujących wariantów konstrukcyjnych: z pojedynczym kanałem spiralnym, z 7 równoległymi kanałami pierścieniowymi, z 12 równoległymi kanałami pierścieniowymi. W analizowanych modelach numerycznych uwzględniono również warianty z czołami uzwojenia stojana zalanymi żywicą epoksydową poprawiającą odprowadzanie ciepła z czół. Model numeryczny składał się z: kadłuba z układem chłodzenia, płaszcza zewnętrznego, stojana z uzwojeniem, tarczy łożyskowej oraz w zależności od wariantu - zalewy z żywicy epoksydowej. W modelu numerycznym uwzględniono straty mocy generowane w uzwojeniu oraz pakiecie blach stojana oraz opory cieplne na powierzchniach kontaktu uzwojenia z pakietem blach stojana i żywicą, a także na powierzchniach kontaktu pakietu blach stojana i żywicy z powierzchnią wewnętrzną kadłuba. Otrzymane wyniki pozwoliły na ocenę wydajności chłodzenia poszczególnych wariantów konstrukcyjnych kadłuba silnika elektrycznego w stanie ustalonym.
EN This article presents the thermal analysis of the electrical motor body for the electrical drive system of the bus or truck with a capacity of approx. 150kW. The aim of the study was to compare the efficiency of the cooling system for the several construction variants of the motor body. The numerical analyses were performer for the following construction variants of the motor body with liquid cooling system: the motor body with single spiral cooling channel, the motor body with 7 parallel ring-shaped cooling channels, the motor body with 12 parallel ring-shaped cooling channels. Additionally, in the numerical analyses were taken into account the construction variants with stator windings filled in the epoxy resin, that improves the heat transfer from windings to the motor body cooling system. The numerical model consisted of: a motor body with cooling system, a motor body outer shell, a stator with a windings, a closing cover (bearing housing) and depending on the construction variant - an epoxy resin. In the numerical model the power losses in stator winding and stator stack were taken into account. Furthermore, the thermal resistances on the contact surfaces between a windings, a stator stack, an epoxy resin and a motor body were taken into account in the numerical models. The obtained results allowed to evaluate the cooling system efficiency of the analyzed construction variants of electrical motor body in the steady state.
Słowa kluczowe
PL elektromobilność   silnik z magnesami trwałymi   analiza termiczna   układ chłodzenia silnika elektrycznego  
EN electromobility   permanent magnets electrical motor   thermal analysis   electrical motor cooling system  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 1 (121)
Strony 73--78
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Cyganik, Łukasz
  • Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice
Bibliografia
[1]. Król E., “Emisja zanieczyszczeń pojazdów z napędem elektrycznym" Masz. Elektr. - Zesz. Probl., nr 3 (111), str. 211–216, 2016.
[2]. Będkowski B., Madej J., "Analiza wydajności rożnych rozwiązań konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole" Masz. Elektr. - Zesz. Probl., nr 1 (117), str. 33–38, 2018.
[3]. Siesing L., Reinap A., Andersson M., "Thermal properties on high fill factor electrical windings: Infiltrated vs non infiltrated", IEEE, Berlin, 2014, s. 2218-2223.
[4]. Będkowski B., Madej J., "Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych - problemy modelowania", Masz. Elektr. - Zesz. Probl., Nr 2 (114), str. 161-168, 2017.
[5]. Cyganik Ł., Król E., Baranowski J., Drabek T., Dziwiński T., Piątek P., "Analiza termiczna obudowy silnika do zakrętarki elektromechanicznej", Masz. Elektr. - Zesz. Probl., Nr 1 (117), str. 39-44, 2018.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4544f90b-e191-4e53-8804-54edaff4165a
Identyfikatory