Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-453d0bf6-2154-4fb0-b054-af1b83e5d1b6

Czasopismo

Archives of Mining Sciences

Tytuł artykułu

Hard coal in the fuel-mix of Poland: the long-term perspective

Autorzy Gawlik, L.  Kaliski, M.  Kamiński, J.  Sikora, A. P.  Szurlej, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Węgiel kamienny w bilansie paliwowo-energetycznym Polski – perspektywa długoterminowa
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper reviews the coal policy of Poland. It analyzes the forecasts of production and consumption of hard coal, the size of exports and imports and its importance for the energy sector on the basis of strategic documents. The main aim of the article is to show the role of hard coal in the fuel - energy balance of Poland until 2050. The adoption of appropriate assumptions for each scenario, including the maximum supply of hard coal from domestic mines, coal price curves, CO2 emission allowances and several calculations performed allowed to obtain certain results on the basis of which the future role of hard coal was determined.
PL W artykule dokonano przeglądu polityki państwa polskiego wobec górnictwa węgla kamiennego. Przeanalizowano jak kształtowały się w dokumentach strategicznych prognozy w zakresie wydobycia i zużycia węgla kamiennego, wielkości eksportu i importu oraz jego znaczenie dla sektora energetycznego. Głównym celem artykułu było ukazanie roli węgla kamiennego w bilansie paliwowo-energetycznym Polski w perspektywie do 2050 r. Po przyjęciu odpowiednich założeń dla poszczególnych scenariuszy, m.in. dotyczących maksymalnej podaży węgla kamiennego z krajowych kopalń oraz ścieżek cenowych węgla i uprawnień do emisji CO2 oraz przeprowadzeniu obliczeń uzyskano wyniki, na podstawie których określono przyszłą rolę węgla kamiennego.
Słowa kluczowe
PL węgiel kamienny   prognoza   polityka energetyczna   energetyka   bezpieczeństwo energetyczne   zasoby węgla   wydobycie   zużycie  
EN hard coal   forecast   energy policy   power sector   energy security   coal reserves   coal consumption  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Archives of Mining Sciences
Rocznik 2016
Tom Vol. 61, no. 2
Strony 335--350
Opis fizyczny Bibliogr. 37 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Gawlik, L.
  • Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, ul. Wybickiego 7, 31-261 Krakow, Poland
autor Kaliski, M.
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling & Oil-Gas, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
autor Kamiński, J.
  • Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, ul. Wybickiego 7, 31-261 Krakow, Poland
autor Sikora, A. P.
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling & Oil-Gas, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
autor Szurlej, A.
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling & Oil-Gas, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
Bibliografia
[1] Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., 2014. Economic analysis of a supercritical coal-fired CHP plant integrated with an absorption carbon capture installation. Energy 64, 513-523.
[2] DECC, 2014. Department of Energy & Climate Change, 2014. Energy trends section 5: electricity - Fuel Used in electricity generation and electricity supplied. 31 July 2014; Dostępne w: http://www.gov.uk/government/publications/total-energy-section-1-energy-trends [dostęp: 12.08.2014].
[3] U.S. Energy Information Administration (EIA), 2014. Electric Power Monthly. Dostępne w: http://www.eia.gov/electricity/monthly/ [dostęp: 20.03.2014].
[4] Eurostat, 2013. Energy, transport and environment indicators. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
[5] Frączek P., Kaliski M., 2009. The Deregulation of Natural Gas Markets and its consequences for Gas Recipients in the EU. Archives of Mining Sciences, 54, 4, 739-752.
[6] Frączek P., Kaliski M., Siemek P., 2013. The modernization of the energy sector in Poland vs. Poland’s energy security. Archives of Mining Sciences, 58, 2, 301-316.
[7] Gawlik L., 2008. Budowa i weryfikacja modelu ekonometrycznego dla określenia liniowej zależności pomiędzy kosztami pozyskania węgla a wielkością wydobycia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 24, 1/1, 27-44.
[8] Gawlik L., 2010. Koszty zmienne w kosztach wytwarzania węgla w kopalniach węgla kamiennego. Polityka Energetyczna 13, 2, 131-144.
[9] Gawlik L., 2011. Steam coal. Perspectives of development in the light of environmental priorities. Węgiel kamienny energetyczny. Perspektywy rozwoju w świetle priorytetów środowiskowych. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej. Wyd. IntytutuGSMiE, Warszawa, ISBN 978-83-60195-99-4. Dostępne w: http://www.wec-pksre.pl/img_in/publikacje/pdf/wegielkamienny.pdf [dostęp 22.08.2013).
[10] Gawlik L., 2013. Shale gas in Poland - report.Gaz ziemny z łupków w Polsce - raport. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej. Wyd. Instytutu GSMiE, Warszawa. Dostępne w: http://www.wec-pksre.pl/img_in/publikacje/pdf/gaz-ziemny-z-lupkow.pdf [dostęp 22.08.2013).
[11] Gawlik L. (ed), Grudziński Z., Kamiński J., Kaszyński P., Kryzia D., Lorenz U., Mirowski T., Mokrzycki M., Olkuski T., Ozga-Blaschke U., Pluta M., Sikora A., Stala-Szlugaj K., Suwała W., Szurlej A., Wyrwa A., Zyśk J., 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku - analizy scenariuszowe. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Katowice, s. 299. Dostępne w: http://www.giph.com.pl/giph/attachments/article/278/Wegiel_dla_polskiej_energetyki_2050_GIPH_MINPAN.pdf [data dostępu: 20.03.,2014].
[12] Gawlik L., Mokrzycki E., 2014. Scenariusze wykorzystania węgla w polskiej energetyce w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przegląd Górniczy, 70, 5, 1-8.
[13] Grudziński Z., 2012. Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie Nr 180. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 271.
[14] Grudziński Z., 2013. Gospodarka węglem kamiennym energetycznym na międzynarodowych rynkach Atlantyku i Pacyfiku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 29, 2, 5-23.
[15] Grudziński Z., Szurlej A., 2011. Węgiel, ropa, gaz ziemny - analiza cen w latach 2006-2011. Przegląd Górniczy, 7-8, 306-313.
[16] Janusz P., 2013. Aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego - perspektywy rozwoju. Polityka Energetyczna, 16, 2, 33-52.
[17] Janusz P., Kaliski M., Szurlej A., 2015. Rewolucja łipkowa a zmiany na rynku gazu skroplonego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 31, 3, 5-24.
[18] Kaliski M., Siemek J., Sikora A., Staśko D., Janusz P., Szurlej A., 2009. Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE - szanse i bariery. Rynek Energii, 4, 1-6.
[19] Kaliski M., Krupa M., Sikora A., 2012a. Analiza istniejących prognoz rozwoju konsumpcji i podaży gazu ziemnego w Polsce w świetle dostępnych prognoz Unii Europejskiej. AGH Drilling Oil Gas, 29, 1, 185-195.
[20] Kaliski M., Nagy S., Siemek J., Sikora A., Szurlej A., 2012b. Niekonwencjonalny gaz ziemny Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Polska. Archives of Energetics, 52, 1, 109-123.
[21] Kaliski M., Szurlej A., Grudziński Z., 2012c. Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE. Polityka Energetyczna, 15, 4, 57-69.
[22] Kaliski M., Jedynak Z., Białek M., 2013. Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej na świecie w roku 2012. Polityka Energetyczna, 16, 2, 5-15.
[23] Kamiński J., 2009. The impact of liberalisation of the electricity market on the hard coal mining sector in Poland. Energy Policy, 37, 3, 925-939.
[24] Kamiński J., 2011. Power generation and capacity planning modules for global energy sector models. Rynek Energii, 95, 4, 113-118.
[25] Kamiński J., Kudełko M., 2010. The prospects for hard coal as a fuel for the Polish power sector. Energy Policy, 38, 12, 7939-7950.
[26] Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., 2011. Economic and environmental evaluation of selected advanced power generation technologies. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A, Journal of Power and Energy, 225, 221-232.
[27] Minister Gospodarki, 2013. Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Warszawa. Dostępne w: www.mg.gov.pl [dostęp: 17.03.2014].
[28] Ministerstwo Gospodarki, 2009. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa, 10 listopada 2009 r. Dostepne w: www.mg.gov.pl
[29] Mokrzycki E., Ney R., Siemek J., 2008. Światowe zasoby surowców energetycznych. Wnioski dla Polski. Rynek Energii, 6, 2-13.
[30] Ministerstwo Przemysłu, 1990. Założenia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990-2010. Warszawa, sierpień.
[31] Nagy S., Siemek J., 2011. Shale Gas in Europe: the State of the Technology - challenges and opportunities. Archives of Mining Sciences, 56, 4, 727-760.
[32] Olkuski T., 2013. Zależność Polski w zakresie importu węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 29, 3, 115-130.
[33] Pałka P., 2011. Uwolnienie cen detalicznych na obecnym rynku energii elektrycznej. Rynek Energii, 2(93), 129-134.
[34] Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, 2014. Miesięczne raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego. Dostępne w: www.pse.pl [dostęp 19.03.2014].
[35] Rychlicki S., Siemek J., 2013. Stan aktualny i prognozy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 29, 1, 5-14.
[36] Siemek J., Kaliski M., Rychlicki S., Sikora S., Janusz P., Szurlej A., 2011. Importance of LNG technology in the development of world’s natural gas deposits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 27, 4, 109-130.
[37] Szurlej A., Janusz P., 2013. Natural gas economy in the United States and European markets.Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 29, 4, 77-94.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-453d0bf6-2154-4fb0-b054-af1b83e5d1b6
Identyfikatory
DOI 10.1515/amsc-2016-0025