Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-44f90268-0db9-4b53-ab83-d04d64730d62

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wizyjna detekcja obiektów w obrazach przy użyciu klasyfikatora SVM i deskryptorów HOG : porównanie wyników dla kolejowych sygnalizatorów świetlnych oraz dla sylwetek ludzkich

Autorzy Król, R.  Bojarczak, P.  Taraś, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Computer vision based detection of objects in images using SVM classifier and HOG descriptors : comparison of the results for railway traffic lights and silhouettes of people
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule porównane zostały krzywe DET (ang. Detection-Error Tradeoff) dla pojedynczego klasyfikatora SVM testowanego na zbiorze kolejowych sygnalizatorów świetlnych przy użyciu oprogramowania zaimplementowanego w środowisku MATLAB, oprogramowania zaimplementowanego w C++ przy użyciu biblioteki OpenCV oraz dla pojedynczego klasyfikatora testowanego na zbiorze obrazów INRIA zawierającym sylwetki ludzkie. Potrzeba porównania rezultatów dla sygnalizatorów świetlnych z rezultatami dla ludzi oraz porównania funkcji oferowanych przez środowisko MATLAB z funkcjami biblioteki OpenCV wynika z uzyskanych w poprzednich badaniach (R. Król, P. Bojarczak, Detekcja kolejowych sygnalizatorów świetlnych w obrazach przy użyciu deskryptorów HOG i sieci neuronowych SVM) wysokich, względem badań N. Dalal, wartości współczynnika FPPW (ang. False Positives Per Window). Badania przedstawione w niniejszym artykule dowodzą, że charakterystyczne cechy geometryczne sygnalizatorów świetlnych nie wpływają na jakość rezultatów uzyskanych przy metodzie badań zastosowanej w poprzedniej pracy.
EN In this paper Detection-Error Tradeoff Curves were compared for the single SVM classifier which was tested on the set of images containing railway traffic lights using the software which Authors implemented in Matlab, software implemented by the Authors in OpenCV (C++) and for the single SVM classifier tested on the INRIA persons image set using software implemented by the Authors in Matlab. Research performed in this paper are important because in the last numerical experiments high values of FPPW coefficient (False Positives Per Window) were obtained. Results presented in this paper prove that characteristic features of the railway traffic lights geometry do not influence value of FPPW and HOG descriptors can be successfully used for this type of object.
Słowa kluczowe
PL przejazd kolejowy   system ostrzegania   sygnalizator świetlny   deskryptor HOG  
EN train crossing   warning system   traffic light   HOG descriptor  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 260--263, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr.
Twórcy
autor Król, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny, Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki, Zakład Mechaniki
autor Bojarczak, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Automatyki i Telematyki, Zakład Elektroniki i Diagnostyki
autor Taraś, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny, Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki, Zakład Mechaniki
Bibliografia
1. Król R., Bojarczak P., Detekcja kolejowych sygnalizatorów świetlnych w obrazach przy użyciu deskryptorów hog i sieci neuronowych svm, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 6/2017.
2. http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/kolej-wyjasnia-przebieg-zdarzenia.html
3. http://www.themorningsun.com/article/MS/20130618/NEWS04/130619584
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_kolejowa_pod_Szczekocinami
5. Dalal N., Finding people in images and videos, THESE pour obtenir le grade de Docteur de L’Institut National Polytechnique de Grenoble, 17 Juillet 2006.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-44f90268-0db9-4b53-ab83-d04d64730d62
Identyfikatory