PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Profilaktyka narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zagadnieniu szkodliwego działania hałasu ultradźwiękowego na człowieka poświęcono niewiele uwagi zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. W artykule omówiono, na podstawie nielicznych danych literaturowych: oddziaływanie na człowieka hałasu ultradźwiękowego, cechy fizyczne tego hałasu oraz jego wpływ na pracownika w warunkach ekspozycji w środowisku pracy. Stwierdzono, że czynnik ten może wywoływać u człowieka zarówno skutki słuchowe, powodując ubytki słuchu, jak i może wpływać ujemnie na układ przedsionkowy, co objawia się: bólami i zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi i nudnościami. W artykule omówiono także działania podejmowane w celu ochrony pracowników przed skutkami oddziaływania hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy. Wśród nich przedstawiono metodę oceny ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy oraz metody: techniczne, organizacyjne i medyczne ograniczenia narażenia na ten rodzaj hałasu.
EN
This article discusses physical traits of ultrasonic noise, their influence on the human body during exposure in the work environment. However, the literature on this subject is limited. The article presents prevention activities for workers protection against the effects of exposure to ultrasonic noise in the work environment. It describes a method of assessing occupational risk resulting from exposure to ultrasonic noise at workstations as well as general technical, organizational and medical methods of reducing occupational exposure.
Rocznik
Tom
Strony
5--11
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16
Bibliografia
 • 1.Czuchaj J., Śliwiński A., Środecki K., Zachara S. (2000) Ochrona przed hałasem w warunkach wysokich wymagań higienicznych w zakładach pracy przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Gdańsk, Wyd. UG.
 • 2.Engel Z., Zawieska W.M. (2010) Hałas i drgania w procesach pracy – źródła, ocena, zagrożenia. Warszawa, CIOP–PIB.
 • 3.Harazin B. (2006) Szacowanie ryzyka zawodowego i ryzyka zdrowotnego związanego z działaniem miejscowych drgań mechanicznych. Bezpieczeństwo Pracy 6, 8–10.
 • 4.Kozłowski E. (2006) Metoda badania narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe. Bezpieczeństwo Pracy 5, 22–24.
 • 5.Lawton B.W. (2001) Damage to human hearing by airborne sound of very high frequency or ultrasonic frequency. Contract Research Report 343/2001. Institute of Sound and Vibration Research for Health and Safety Executive, University of SouthamptonUnited Kingdom [http://www. compound. security.co.uk/download/ HSE.pdf].
 • 6.Mikulski W. (2008) Metoda pomiaru emisji hałasu źródeł ultradźwiękowych. Materiały LV Otwartego Seminarium z Akustyki. Wrocław-Szklarska Poręba.
 • 7.Mikulski W., Smagowska B. (2007a) Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego z hałasem ultradźwiękowym. Bezpieczeństwo Pracy 3, 13–17.
 • 8.Mikulski W., Smagowska B. (2007b) Metoda wstępnej identyfikacji hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy. Materiały z LIV Otwartego Seminarium z Akustyki. Przemyśl.
 • 9.Mikulski W., Smagowska B. (2008) Ocena narażenia na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy drążarek ultradźwiękowych. Materiały LV Otwartego Seminarium z Akustyki. Wrocław – Szklarska Poręba.
 • 10.Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu w miejscu pracy. Poradnik dla pracowników BHP, PIS, PIP, pracodawców i pracowników (2010) [Red.] M. Pawlaczyk- -Łuszczyńska. Łódź, IMP.
 • 11.Norma PN-EN 458: 2006 (2006) Ochronniki słuchu – zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej – dokument przewodni. Warszawa, PKN.
 • 12.Norma PN-EN/ISO/IEC 17027: 2005. Norma PN-N-18002: 2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 • 13.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.
 • 14.Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Dudarewicz A., Śliwińska- -Kowalska M. (2007) Theoretical predictions and actual hearing threshold levels in workers exposed to ultrasonic noise of impulsive character – a pilot study. Int. J. Occup. Safety Ergonom. (JOSE) 4, vol. 13., 409–418.
 • 15.Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Śliwińska-Kowalska M. (2001) Hałas ultradźwiękowy – dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. PiMOŚP 2(28), 89–95.
 • 16.Przeklasa R., Reron E., Wiatr M., Składzień J. (2008) Rola audiometrii wysokich częstotliwości w ocenie ubytku słuchu u osób narażonych na działanie hałasu przemysłowego. Otolaryngologia 7(4), 201–206.
 • 17.Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 5.08.2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. DzU nr 157, poz. 1318.
 • 18.Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
 • pracy. DzU nr 217, poz. 1833, ze zm.; DzU nr 212 poz. 1769 z dnia 28.10.2005.
 • 19.Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. DzU 1996 r., nr 69, poz. 322 z późn. zm.
 • 20.Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 2.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU 2011 r., nr 33, poz. 166.
 • 21.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. DzU 1996 r., nr 114, poz. 545; zm. DzU 2002 r., nr 127, poz. 1092.
 • 22.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. DzU 2004 r., nr 200, poz. 2047; zm. DzU 2005 r., nr 136, poz. 1145.
 • 23.Smagowska B. (2006) Stosowane w Polsce i na świecie kryteria oceny hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy. Ocena hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach obsługi typowych źródeł ultradźwiękowych. Materiały z LIII Otwartego Seminarium z Akustyki. Kraków-Zakopane.
 • 24.Smagowska B., Mikulski W. (2008) Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy drążarek ultradźwiękowych – ocena ryzyka zawodowego. Bezpieczeństwo Pracy 10, 18– 22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-44f71c26-866f-49b7-84b2-0f84c63a0598
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.