Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-44f47f81-c4c4-4e47-a406-4e3be38555af

Czasopismo

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Tytuł artykułu

Inteligentne systemy pomiarowe w Smart Grid

Autorzy Paluszczak, M.  Twardosz, A.  Twardosz, G. 
Treść / Zawartość http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/
Warianty tytułu
EN Advanced metering infrastructure in smart grid
Konferencja Computer Applications in Electrical Engineering (20-21.04.2015 ; Poznań, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wybrane techniczne i prawne aspekty wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych (AMI ang. Advanced Metering Infrastructure) w Polsce. Wskazano na konieczność wyboru otwartego systemu dwukierunkowej komunikacji licznika energii elektrycznej SM (ang. Smart Meter) z Operatorem Informacji Pomiarowej. Poddano ocenie obecny stan prawny z zakresu inteligentnej sieci elektroenergetycznej.
EN In this paper are presented choosen technical and legal of practical implementation AMI. Are pointed on choice necessity open bidirectional communication between smart meter and electric energy center. Are determinded level present extent of smart grid.
Słowa kluczowe
PL inteligentne oprogramowanie   samochody hybrydowe   V2G   Smart Grid  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Rocznik 2015
Tom No. 81
Strony 221--227
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Paluszczak, M.
  • ENERGA Operator Techniczna Obsługa Odbiorców, Koszalin
autor Twardosz, A.
  • Apex-it, Poznań
autor Twardosz, G.
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
[1] Paluszczak M., Twardosz W., Twardosz A., Twardosz G., Techniczne aspekty wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych. Poznań University of Technology, Academic Journals, Electrical Engineering, No 80, Poznań 2014.
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 347/2013 z dnia 17.04.2013r. Dziennik Urzędowy UE, L 115/39,25.04.2013.PL.
[3] Zalecenia: Zalecenia Komisji z dnia 10.10.2014r w sprawie szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych na potrzeby inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych, Dziennik Urzędowy UE, L 300/63, 18.10.2014.PL.
[4] Zalecenia: Zalecenia Komisji z dnia 9.03.2013r. w sprawie przygotowań do rozpowszechniania inteligentnych systemów pomiarowych. Dziennik Urzędowy UE, L 73/9,13.03.2012. PL.
[5] www.ec.europe.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grid -and-meters. 10.01.2015, 10.15 a.m.
[6] Borchardt K., Benmarking smart metering deployment in EU. European Conference on Smart Metering. Deployment in the EU. Brussels, 26 June 2014. Session 1.
[7] TPA Horwath: Analiza scenariuszy rozwoju polskiej energetyki odnawialnej. TPA Horwath, Warszawa, 2013.
[8] Mathen M., Storage and intermittency and opportunities and perspectives. Conference: Are the 2030 RES Targets achievable without Energy Storage. Belgium Brussels. 24.06.2014. S-1.
[9] Dyrektywa Parlament Europejski i Rada: Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 28.10.2014, L 307/1. PL.
[10] Jabłońska M.R., Zielińska J.S., Electric vehicles influence on Smart Grids. Acta Energetica 2/2012, s. 13-20.
[11] Muskat M., Bezpieczeństwo energetyczne - Strategia Komisji Europejskiej - Briefing, 28.05.2014.
[12] www.sejm.gov.pl Tomczykiewicz T., Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki na interpelacje nr 17165 w sprawie wdrażania w Polsce systemu inteligentnego opomiarowania. 10.01.2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-44f47f81-c4c4-4e47-a406-4e3be38555af
Identyfikatory