PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Użytkowanie górnicze vs użytkowanie geologiczne : aspekty teoretyczne i praktyczne

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Mining usufruct vs geological usufruct. The theoretical and practical aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The Polish Geological and Mining Law (The Act) determines two types of mineral deposit ownership: State Treasury Ownership (STO) and Land Ownership (LO). The Act introduces the term - mining usufruct (term adequate to mining lease) that concerns extracting of STO or geological activity in rock mass belonging to the State. The Minister of Environment, on behalf of the State and with the exclusion of other persons, can benefit from the subject of mining properties or dispose of its right to STO exclusively by establishing mining usufruct. The establishment of mining usufruct shall take place in the form of a written agreement between the State and entrepreneur and requires paying predetermined remuneration to the State. The authors conclude that the Act contains imprecise regulations concerning the lower limit of land property. This causes numerous difficulties in recognizing which parts of land property belong to the State Treasury and which belong to the land owner. The authors suggest that it is necessary to differentiate in the Act two kinds of activities and consequently two types of agreement between the State and entrepreneur: 1) agreement of mining usufruct, and 2) agreement of geological usufruct.
Rocznik
Strony
874--877
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., rys.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. DEKRET z 6 maja 1953 r. Prawo górnicze. Dz.U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12, z późn. zm.
 • 2. LIPIŃSKI A. 1995 - Przesłanki reformy prawa geologicznego i górniczego. [W:] Mat. V Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro, 15-17.11.1995 r. PAN, Sympozja i Konferencje, nr 18.
 • 3. LIPIŃSKI A. 1996 - Użytkowanie górnicze. Wyd. IPSilZ, seria C, Monografie.
 • 4. LIPIŃSKI A., MIKOSZ R. 2003 - Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 5. MIKOSZ R. 2004 - Kilka uwag w kwestii własności złóż kopalin. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 5: 47-51.
 • 6. NIEĆ M. 2005 - Dylematy prawa własności złóż. Gosp. Sur. Min., 21, z. spec.: 61-70.
 • 7. NIEĆ M., JĘDRZEJEWSKA A., SAŁACIŃSKI R., STEFANOWICZ J., UBERMAN R. 2007 - Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian. Prz. Geol., 55 (2): 107-113.
 • 8. PAN 2013 - Opinia Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w sprawie kierunków zmian prawa geologicznego i górniczego,1-3; https://min-pan.krakow.pl/instytut/wpcontent/uploads/sites/2/2017/12/opinia.pdf
 • 9. PAN 2014 - Uwagi Komitetu ZGSM PAN do projektu zmian Prawa geologicznego i górniczego, 1-5; https://min-pan.krakow.pl/instytut/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Uwagi_doPGG_27.01.2014.pdf
 • 10. PAN 2019 - List przewodniczącego KZGSM PAN do krajowego środowiska geologicznego i górniczego; https://min-pan.krakow.pl/instytut/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/Pismo-Przewodniczącego-Komitetu-Zrównoważonej-Gospodarki-Surowcami-Mineralnymi-dotyczące-apelu-w-sprawie-podjęcia-dyskusji-o-aktualnych-problemach-polskiej-geologii-i-górnictwa-1.pdf
 • 11. SĄD NAJWYŻSZY 2015 - Wyrok z dnia 9 stycznia 2015 r Sygn. akt V CSK 200/14; http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V CSK 200-14-1.pdf
 • 12. STEFANOWICZ J., JĘDRZEJEWSKA A. 2004 - Własność złóż i użytkowanie górnicze kopalin. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie,1: 22-26.
 • 13. STEFANOWICZ J., SZAMAŁEK K. 2015 - Normy kolizyjne/konfuzyjne prawa geologicznego i górniczego. Zesz. Nauk. IGSMiE PAN Kraków, 91: 193-202.
 • 14. SZAMAŁEK K. 1995 - List podsekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr DP-070/5/95/MT skierowany do geologów wojewódzkich. Arch. Min. Środ., Warszawa.
 • 15. SZAMAŁEK K. 2008 - Wprowadzane a pożądane zmiany w prawie geologicznym. Gosp. Sur. Min., 24 (4/4): 417-425.
 • 16. SZAMAŁEK K. 2015 - Zarys ewolucji polskiego prawa poszukiwania i wydobywania kopalin w latach 1991-2015. Biul. Państw. Inst. Geol., 465:21-34.
 • 17. SZAMAŁEK K. 2019 - Rozważania o wpływie złoża kopaliny na wartość nieruchomości. XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych - Wycena nieruchomości specjalnych, Kielce 20-21 września 2019 r. Mat. Konf.: 67-80; https://www.researchgate.net/publication/336059033_Krzysztof_Szamalek_wycena_wartosci
 • 18. UBERMAN R. 2004 - Skutki prawne i finansowe przyjęcia metody eksploatacji jako kryterium dla ustalania własności złóż kopalin. Górn. Odkryw., 46 (3/4): 9-12.
 • 19. UBERMAN R., UBERMAN R. 2017 - Problemy ustalania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze. Mat. Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro 9.11.2017 r. IGSMiE PAN, Kraków.
 • 20. UBERMAN R., UBERMAN R. 2005 - Wycena wartości złóż kopalin. Metody, problemy, praktyczne rozwiązania. AGH, Kraków.
 • 21. USTAWA z dnia 16 listopada 1960 r. Dz.U. 52, poz. 303 z późn. zm.
 • 22. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, tekst jednolity; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
 • 23. USTAWA 1991a - Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie prawa geologicznego. Dz.U. Nr 31, poz. 129.
 • 24. USTAWA 1991b - Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie prawa górniczego. Dz.U. Nr 31, poz. 128.
 • 25. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.
 • 26. USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2019 poz. 868.
 • 27. ZASADA ustalania wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego z maja 2015 r. MŚ https://archiwum.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/sro- dowisko/geologia/Zasady_ustalania_wynagrodzenia_za_ustanowienie_uzytkowania_gorniczego_z_dnia_3_wrzesnia_2015_r..pdf
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-44de3261-aa49-4647-8097-3180012575ee
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.