Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-44b4769b-a5a3-4251-8f49-f5f5a3b67c1a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza zasadności przebudowy drogi krajowej nr 80 do przekroju dwujezdniowego

Autorzy Kempa, J.  Chmielewski, J.  Bebyn, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of reasons for reconstructing the national road no. 80 to the dual carriageway section
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczące planowanej przebudowy jednojezdniowej drogi krajowej nr 80 na dwujezdniową drogę. Na podstawie symulacyjnego modelu transportowego dla Obszaru Partnerstwa wyznaczono prognozowane dobowe natężenia ruchu samochodowego oraz współczynniki obciążenia ruchem, a także wartość pracy przewozowej wykonanej przez wszystkie pojazdy poruszające się po rozważanej sieci drogowej w ciągu doby. Wyznaczono także wartość czasu podróży kierowców i pasażerów w sieci transportowej Obszaru Partnerstwa w ciągu doby przeciętnego dnia roboczego. Wymienione charakterystyki umożliwiły określenie oszczędności w kosztach ruchu (koszty czasu i eksploatacji) wynikające z przebudowy drogi krajowej nr 80 do standardów dwujezdniowej drogi. W pracy wykazano, że koszt inwestycji w bardzo krótkim czasie uległby zwrotowi. Jednak stosunkowo małe wartości natężeń ruchu oraz współczynników obciążenia ruchem po jej przebudowie nie uzasadniają realizacji tej inwestycji w najbliższych latach.
EN This study presents the analysis of the planned reconstruction of the single carriageway national road No. 80 to make it dual carriageway. The study indicates that the investment costs would be returned in a very short time. However, relatively low traffic intensity values as well as the traffic load ratios after its reconstruction do not justify the implementation of the investment project in the coming years.
Słowa kluczowe
PL droga krajowa nr 80   droga krajowa   przebudowa drogi   koszty ruchu  
EN national road No. 80   national road   road rebuilding   traffic cost  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 590--594
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kempa, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu
autor Chmielewski, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu
autor Bebyn, G.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu
Bibliografia
1. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Plan modernizacji 2020+ (Projekt). Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Toruń 2013.
2. Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia. Praca zbiorowa. Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2014-2016.
3. Niebieska księga. Infrastruktura drogowa. Jaspers. 2008.
4. Studium transportowe województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Katedra Budownictwa Drogowego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2013-2014.
5. Szczuraszek T., Bebyn G., Chmielewski J., Kempa J., Zachowania komunikacyjne osób w obszarze miasta. Drogi i Mosty 1/2005.
6. Szczuraszek T., Bebyn G. Chmielewski J., Kempa J. Kompleksowe badania i analizy niezbędne do wyznaczenia kierunków rozwoju sieci drogowej miasta. Transport Miejski i Regionalny 10/2007.
7. PTV Systems. 2000. VISEM Trip chain based traffic demand modeling. User’s Manual, Karlsruhe.
8. PTV System. 2000. VISUM-IV – Interactive Network Processing, Karlsruhe.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-44b4769b-a5a3-4251-8f49-f5f5a3b67c1a
Identyfikatory