Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-449c8ab2-0fc9-43ba-87d5-91d9dd4bd8e0

Czasopismo

Elektro Info

Tytuł artykułu

Stacje ładowania źródeł energii pojazdów elektrycznych : wymagania w zakresie instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Autorzy Tymosiak, P.  Sulkowski, M. A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The electric vehicle battery charging stations : low voltage electrical installations requirements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnim czasie zauważalne jest zwiększanie popularności samochodów elektrycznych. Sprzyja temu wzrost cen paliw kopalnych, proekologiczna polityka rządowa oraz rozwój technologii w zakresie stosowanych źródeł energii i elektrycznych układów napędowych. Jednak do dalszego wzrostu popularności tego typu pojazdów niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, obejmująca ogólnodostępne stacje ładowania akumulatorów. Celem artykułu jest przedstawienie wymagań dotyczących instalacji elektrycznych zasilających układy ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz wykorzystywanego w tym celu osprzętu. Artykuł zawiera informacje o wymaganych środkach ochrony, zwiększających bezpieczeństwo eksploatacji stacji ładowania pojazdów oraz wspomagających proces ładowania.
EN Increasing popularity of electric cars is recently noticeable. It is promoted by fossil fuels price growth, proecological government policy and technologies development in the field of applied energy sources and electric drive systems. However, to further increase the popularity of this type of vehicles appropriate infrastructure is needed, including publicly accessible battery charging stations. The purpose of this article is to present requirements concerning electrical installations supplying electric vehicle charging systems and used to this end equipment. This article contains information about required protection means, increasing the exploitation safety of electric charging stations and assisting charging process.
Słowa kluczowe
PL pojazdy elektryczne   stacja ładowania samochodów elektrycznych   instalacje elektryczne niskiego napięcia  
EN electric vehicle   electric vehicle charging stations   LV electric system  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Elektro Info
Rocznik 2013
Tom nr 6
Strony 49--51
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Tymosiak, P.
  • Politechnika Białostocka
autor Sulkowski, M. A.
  • Politechnika Białostocka
Bibliografia
1. Komunikat prasowy dot. Strategii czystego paliwa wprowadzanej przez Unię Europejską ze strony internetowej http://europa.eu/rapid/press-release_IP-1340_pl.htm (stan na 25.03.2013).
2. PN-EN 61851-1:2011 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych. Część 1: Wymaganiaogólne.
3. PN-EN 61851-21:2011 System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych. Część 21: Wymagania dotyczące połączeń zasilania ac/dc w pojazdach elektrycznych.
4. PN-EN 61851-22:2011 System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych. Część 22: Stacje ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych przy zasilaniu z sieci prądu przemiennego.
5. PN-EN 62196-1:2012 Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe. Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych. Część 1: Wymagania ogólne.
6. PN-EN 62196-2:2012 Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe. Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych. Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi.
7. PN-HO 60364-7-722:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zasilanie pojazdów elektrycznych (oryg.).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z póź. zm. (DzV 2012 nr 75 poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.
9. P. van den Bossche, Electric and Hybrid Vehic1es. Power Sources, Models, Sustainability, Infrastructure and the Market 2010 Amsterdam, Elsevier B.V.
10. PN-IEC 60884-1:2006 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.
11. PN-EN 60309-1:2002 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Część 1: Wymagania ogólne.
12. PN-EN 60309-2:2002 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi.
13. PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (org.).
14. http://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Free_EV_charge_station_sign_evinfra.svg (stan na 01.04.2013).
15. Strona internetowa: http:// www.mennekes.in/in.latestO.htm1? tx_ttnews [tt_new sl = 882 &c Has h = a86ff1d4 f2d8b 13fb61 f442d1 056c4 51 (stan na 25.03.2013).
16. Infrastructure components for electric mobility - Charging cabIes and infrastructure components - katalog firmy Mennekes, ze strony internetowej (stan na dzień 01.04.2013): http://www. mennekes.de/uploads/media/1nfrastructure_GB_110511 Jow_8730000S.pdf.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-449c8ab2-0fc9-43ba-87d5-91d9dd4bd8e0
Identyfikatory