Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-44500bf6-ae2f-40f4-8792-93bd1eb0ea40

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Badania porowatości helowej skał ze złóż niekonwencjonalnych na próbkach pokruszonych

Autorzy Przelaskowska, A.  Klaja, J.  Łykowska, G. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Helium porosity measurements of rocks from unconventional reservoirs conducted on crushed samples
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pomiary porowatości skał ze złóż niekonwencjonalnych stanowią wyzwanie ze względu na bardzo niską przepuszczalność, niewielkie rozmiary porów, wysoką zawartość substancji organicznej, jak i minerałów ilastych. Przedstawiona praca ma na celu przystosowanie metodyki pomiaru porowatości helowej do badań skał mikroporowych. Wykonane badania wykazały, że warunki pomiaru mają tutaj duże znaczenie, dotyczy to zarówno ciśnienia pomiaru i rozmiaru ziaren. Najwyższe wartości porowatości uzyskano dla pomiarów wykonanych na próbkach pokruszonych do frakcji < 0,5 mm.
EN Porosity measurements of rocks from unconventional reservoirs are a challenge because of their extremely low permeability, small dimensions of pores, high content of organic substance and clay minerals. The goal of the presented work was to adapt the helium porosity measurements to investigation of microporous rocks. The obtained results revealed the importance of such measurement conditions as pressure and grain size. The highest porosity values were obtained for measurements conducted on samples crushed to grain size < 0.5 mm.
Słowa kluczowe
PL porowatość skał   złoża niekonwencjonalne   pomiary  
EN porosity   rocks   unconventional reservoirs  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 645--649
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr.
Twórcy
autor Przelaskowska, A.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Klaja, J.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Łykowska, G.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Handwerger D.A., Suarez-Rivera R., Vaughn K.I., Keller J.F. – Improved Petrophysical Core Measurements on Tight Shale Reservoirs Using Retort and Crushed Samples. Society of Petroleum Engineers Annual Conference and Exhibition, October 30 – November 2. Denver, Colorado SPE Paper 147456, 2011.
[2] Karastathis A. – Petrophysical measurements on tight gas shale. Master of Science Thesis, Univ. of Oklahoma, Norman, Oklahoma, 2007.
[3] Kowalska S. – Określenie ilościowego składu mineralnego skał zawierających minerały ilaste metodą Rietvelda. Nafta-Gaz, No 12, 894 – 902, 2013.
[4] Labus M., Labus K., Bujok P. – Determination of the pore space parameters in microporous rocks by means of thermal methods. Journal of Petroleum Science and Engineering, Article in press, 2015.
[5] Passey Q.R., Bohacs K.M., Esch W.L., Klimentidis R., Sinha S. – From Oil-Prone Source Rock to Gas-Producing Shale Reservoir – Geologic and Petrophysical Characterization of Unconventional Shale-Gas Reservoirs. CPS/SPE International Oil&Gas Conference and Exhibition, Beijing, China, 8 – 10 June 2010.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-44500bf6-ae2f-40f4-8792-93bd1eb0ea40
Identyfikatory