Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4403855f-0340-4248-af3e-3582e7a9c55d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metoda wyznaczania wartości dynamicznego modułu Younga oraz współczynnika tłumienia materiałów elastomerowych

Autorzy Bednarz, J.  Bieleń, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Method for estimation of dynamic Young's modulus and damping ratio for elastomeric materials
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyznaczenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawowymi wyznaczanymi wielkościami są moduły Younga będące miarą sprężystości materiału elastomerowego oraz współczynniki tłumienia materiału. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania dynamicznego modułu Younga dla próbek materiału elastomerowego oraz współczynnika tłumienia w oparciu o pętlę histerezy. Przedstawiono metodykę badań oraz ich wyniki.
EN Proper selection of elastomeric materials that may be used in vibration isolation systems requires the determination of the physico-mechanical parameters of the material. The basic determinant is the Young's modulus, which is the measure the elasticity of the elastomeric material and damping ratio of the material. The article presents a method for determining dynamic Young's modulus and damping ratio for samples of elastomeric material. The research methodology and results are presented.
Słowa kluczowe
PL elastomer   wibroizolacja   moduł Younga   pętla histerezy  
EN elastomer   vibroisolation   Young modulus   hysteresis loop  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 716--722, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Bednarz, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Robotyki i Mechatroniki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, bednarz@agh.edu.pl
autor Bieleń, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Robotyki i Mechatroniki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pawbielen@gmail.com
Bibliografia
1. Bednarz J., The new methodology for assessing of the applicability of elastomeric materials in the vibration isolation systems of railway lines, Archives of Acoustics, vol. 41 no. 3, 2016.
2. Bednarz J., Bieleń P. Metody wyznaczania modułu Younga dla materiałów elastomerowych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy 2017 nr 6, s. 513–517.
3. Darlow M., Zorzi E., Mechanical desing handbook for elastomer, National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Branch, 1981.
4. Jones D. I. G., Handbook of viscoelastic vibration damping, John Wiley&Sons 2001.
5. Osiński Z., Damping of vibrations, A. A. BALEKMA, Rotterdam, Brookfield 1998.
6. Rabek J., Współczesna wiedza o polimerach. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
7. Targosz J., Układy wibroizolacji w transporcie szynowym i samochodowym, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4403855f-0340-4248-af3e-3582e7a9c55d
Identyfikatory