Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-43fa1ac2-7b55-42b5-880e-6b490bb55dbd

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Profesor Eugeniusz Koziej - naukowiec, dydaktyk, społecznik

Autorzy Urbański, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Professor Eugeniusz Koziej - scientific, educator, social activist
Konferencja I Sympozjum Historia Elektryki. Część 2 (I; 29-30.06.2015; Gdańsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL 12 stycznia 2015 roku zmarł profesor dr hab. inż. Eugeniusz Koziej, zasłużony pracownik Politechniki Warszawskiej. Profesor E. Koziej był wybitnym znawcą maszyn elektrycznych i mechatroniki. Autor podręczników, artykułów naukowych i patentów. Członek Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-2003. Znakomity dydaktyk i wychowawca młodzieży akademickiej, promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Prowadził wykłady w Politechnice Warszawskiej i Lubelskiej, także na Uniwersytetach Technicznych w Helsinkach i Dreźnie. Wieloletni Dyrektor Instytutu Maszyn Elektrycznych, Kierownik Zakładów: Maszyn Elektrycznych i Elektrotechniki Ogólnej. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, aktywny działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Naczelnej Organizacji Technicznej. Założyciel Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych.
EN On 12 January 2015 professor D.Sc. Ing. Eugeniusz Koziej died, meritorious worker of Warsaw University of Technology (WUT). Professor E. Koziej was an outstanding expert in electrical machines, and mechatronics. An author of university textbooks, scientific articles and patents. A member of Committee of Electrotechnics of the Polish Academy of Sciences from 1993 to 2003. A long-term worker of Faculty of Electrical Engineering at WUT, Electrotechnics Institute in Warsaw, Department of Electrical Machines of Lublin University of Technology. An excellent educator and lecturer of students; a thesis supervisor and reviewer of a few dozen of master, doctor and habilitation theses. Apart from WUT he led lectures at University of Technology in Lublin, as well as in Dresden and Helsinki. A long-term director of the Institute of Electrical Machines, head-master of Divisions of: Electrical Machines and Elecrotechnics. An honorific member of Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, an activist of the Association of Polish Electrical Engineers at the Polish Federation of Engineering. A founder of the Polish Association of Ecologic Vehicles. Professor Eugeniusz Koziej was awarded with an Order of Polonia Restituta, Gold Cross of Merit, he got many distinctions from universities and ministries. A noble man, highly valued academic teacher, who was devoted with all his heart to science and the students.
Słowa kluczowe
PL Eugeniusz Koziej   maszyny elektryczne   pojazdy   ekologiczne  
EN Eugeniusz Koziej   Faculty of Electrical Engineering   Warsaw University of Technology  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2015
Tom Nr 44
Strony 77--80
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., fot.
Twórcy
autor Urbański, W.
Bibliografia
1. Koziej E.: Teczka osobowa pracownika, Instytut Maszyn Elektrycznych PW, Warszawa 2015.
2. Koziej E.: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzie Nauki. Ośrodek przetwarzania informacji. Państwowy Instytut Badawczy 2015.
3. Koziej E.: Spojrzenie wstecz, Zagadnienia elektromagnetyczne i cieplne, Prace Naukowe Elektryka z. 116, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 7-10.
4. Pustoła J.: Wspomnienia o gospodarce latach 1930-1990, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
5. Urbański W. Zakład Maszyn Elektrycznych, Historia zakładów oraz współczesna fotografia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w roku Jubileuszu 90-lecia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011, s. 184-203.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-43fa1ac2-7b55-42b5-880e-6b490bb55dbd
Identyfikatory