Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-43780a21-c912-4825-b5bd-4d5ec3369a47

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Roczna wydajność instalacji PV zamontowanej na dachu budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego

Autorzy Świsłowski, P.  Dębska, L.  Rajfur, M.  Rodziewicz, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Annual efficiency of a PV installation mounted on the roof of the University of Opole didactic building
Konferencja ECOpole’17 Conference (4-7.10.2017 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań była analiza i ocena sprawności pracy instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego mieszczącego się przy ul. Kominka 6 w Opolu. Zakres pracy obejmował ocenę: energetyczną - uzysku energetycznego (ilość wyprodukowanego prądu a położenie geograficzne paneli fotowoltaicznych) i ekologiczną - redukcja emisji szkodliwych substancji niewyemitowanych do aerozolu atmosferycznego z powodu produkcji prądu przez instalację PV, a niedostarczonej przez elektrownię opalaną węglem. Badania wykazały dobry wynik uzysku energetycznego w ciągu roku - 5,30 MWh energii z tego systemu oraz znaczną redukcję emisji CO2do atmosfery - 4,27 Mg/rok, co potwierdza ekologiczny charakter instalacji fotowoltaicznych.
EN The objective of the carried out study was to analysis of operation and effectiveness assessment of the photovoltaic system installed on the roof of the University of Opole building located at Kominka 6 street in Opole. The scope of the study included an assessment of: power generation - energy yield (quantity of generated electricity and geographical location of photovoltaic panels) and ecological - reduction of emission of harmful substances not emitted to the atmospheric aerosol for the production of electricity by the PV installation and not provided by the coal-fired power plant. The studies showed good result of energy production during the year 5.30 MWh energy from this system, and significant reduction of CO2emission to atmosphere 4.27 Mg/year which indicates the ecological motivation of projects fort the installation of renewable energy sources.
Słowa kluczowe
PL alternatywne źródła energii   fotowoltaika   PV   moduł fotowoltaiczny   uzysk energetyczny   ekologia  
EN renewable energy sources   photovoltaics   photovoltaic module   energy yield   ecology  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2018
Tom Vol. 12, No. 1
Strony 253--263
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., rys., wykr., tab., fot.
Twórcy
autor Świsłowski, P.
  • Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Uniwersytet Opolski, ul. R. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, tel. 77 401 67 00
autor Dębska, L.
  • Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Uniwersytet Opolski, ul. R. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, tel. 77 401 67 00
autor Rajfur, M.
  • Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, ul. kard. B. Kominka 6, 45-032 Opole, tel. 77 401 60 42, mrajfur@o2.pl
autor Rodziewicz, T.
  • Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, ul. kard. B. Kominka 6, 45-032 Opole, tel. 77 401 60 42
Bibliografia
[1] Eleftheriadis IM, Anagnostopoulou EG. Identifying barriers in the diffusion of renewable energy sources. Energy Policy. 2015;80:153-164. DOI: 10.1016/j.enpol.2015.01.039.
[2] Stigka EK, Paravantis JA, Mihalakakou GK. Social acceptance of renewable energy sources: A review ofcontinengent valuation applications. Renew Sust Energy Rev. 2014;32:100-106. DOI: 10.1016/j.rser.2013.12.026.
[3] Bhattacharya M, Paramati SR, Ozturk I, Bhattacharya S. The effect of renewable energy consumption on economic growth: Evidence from top 38 countries. Appl Energy. 2016;162:733-741. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.10.104.
[4] Amponsah NY, Troldborg M, Kington B, Aalders I, Lloyd Hough R. Greenhouse gas emissions from renewable Energy sources: A review of lifecycle considerations. Renew Sust Energy Rev. 2014;39:461-475. DOI: 10.1016/j.rser.2014.07.087.
[5] Jaforullah M, King A. Does the us of renewable energy sources mitigate CO2 emissions? A reassessment of the US evidence. Energy Econom. 2015;49:711-717. DOI: 10.1016/j.eneco.2015.04.006.
[6] Stanek W, Czarnowska L, Gazda W, Simla T. Thermo-ecological cost of electricity from renewable energy sources. Renew Energy. 2018;115:87-96. DOI: 10.1016/j.renene.2017.07.074.
[7] Ellabban O, Abu-Rub H, Blaabjerg F. Renewable energy resources: Current status, future prospects and their enabling technology. Renew Sust Energy Rev. 2014;39:748-764. DOI: 10.1016/j.rser.2014.07.113.
[8] Owusu PA, Sarkodie SA. A review of renewable energy sources, sustainability issues and climate change mitigation. Cogent Eng. 2016;3:2-14. DOI: 10.1080/23311916.2016.1167990.
[9] Weitemeyer S, Kleinhans D, Vogt T, Agert C. Integration of renewable energy sources in future power systems: The role of storage. Renew Energy. 2015;75:14-20. DOI: 10.1016/j.renene.2014.09.028.
[10] Wu D, Tang F, Dragicevic T, Vasquez JC, Guerrero JM. A control architecture to coordinate renewable energy sources and energy storage systems in islanded microgrids. IEEE Trans Smart Grid. 2015;6(3):1156-1166. DOI: 10.1109/TSG.2014.2377018.
[11] Igliński B, Iglińska A, Koziński G, Skrzatk M, Buczkowski R. Wind energy in Poland - history, current state, surveys, renewable energy sources act, SWOT analysis. Renew Sust Energy Rev. 2016;64:19-33. DOI: 10.1016/j.rser.2016.05.081.
[12] Paska J, Surma T. Electricity generation from renewable energy sources in Poland. Renew Energy. 2014;71:286-294. DOI: 10.1016/j.renene.2014.05.011.
[13] Hosenuzzaman M, Rahim NA, Selvaraj J, Hasanuzzaman M, Malek ABMA, Nahar A. Global prospects, progress, policies, and environmental impact of solar photovoltaic power generation. Renew Sust Energy Rev. 2015;41:284-297. DOI: 10.1016/j.rser.2014.08.046.
[14] Dujardin J, Kahl A, Kruyt B, Bartlett S, Lehning M. Interplay between photovoltaic, wind energy and storage hydropower in a fully renewable Switzerland. Energy. 2017;135:513-525. DOI: 10.1016/j.energy.2017.06.092.
[15] Karakaya E, Sriwannawit P. Barriers to the adoption of photovoltaic systems: The state of the art. Renew Sust Energy Rev. 2015;49:60-66. DOI: 10.1016/j.rser.2015.04.058.
[16] Cucchiella F, D’Adamo I. Residential photovoltaic plant: environmental and economical implications from renewable support policies. Clean Techn Environ Policy. 2015;17:1929-1944. DOI: 10.1007/s10098-015-0913-1.
[17] Rodziewicz T, Zaremba A, Wacławek M. Wpływ rozkładu widma promieniowania słonecznego na parametry multikrystalicznego ogniwa krzemowego. Proc ECOpole. 2014;8(2):571-577. DOI: 10.2429/proc.2014.8(2)072.
[18] Matuszczyk P, Popławski T, Flasza J. Wpływ natężenia promieniowania słonecznego i temperatury modułu na wybrane parametry i moc znamionową paneli fotowoltaicznych. Przegląd Elektrotech. 2015;91(12):159-162. DOI: 10.15199/48.2015.12.40.
[19] Rezaee Jordehi A. Parameter estimation of solar photovoltaic (PV) cells: A review. Renew Sust Energy Rev. 2016;61:354-371. DOI: 10.1016/j.rser.2016.03.049.
[20] Kazem HA, Chaichan MT, Alwaeli AH, Mani K. Effect of shadows on the performance of solar photovoltaic. Chapter 27 In: Sayigh A, editor. Mediterranean Green Buildings & Renewable Energy. Springer Int Publ AG;2017:379-385. DOI: 10.1007/978-3-319-30746-6_27.
[21] Ożóg D, Ożóg K. Projekt budowlano-wykonawczy: Termomodernizacja i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii, Instalacja ogniw fotowoltaicznych. Pieszyce: Pracownia Projektowania i Nadzorów Elektrycznych; 2015.
[22] EcoJura. Kolektory słoneczne. http://www.ecojura.pl/content.php?ContentId=73.
[23] Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. http://rpo2007-2013.opolskie.pl/rpo/index.php?id=7875.
[24] Mroziński A. Badanie efektywności energetycznej laboratoryjnej instalacji fotowoltaicznej. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. 2014;61(3):357-366. DOI: 10.7862/rb.2014.102.
[25] Talavera DL, de la Casa J, Muñoz-Cerón E, Almonacid G. Grid parity and self-consumption with photovoltaic systems under the present regulatory framework in Spain: The case of the University of Jaén Campus. Renew Sust Energy Rev. 2014; 33:752-771. DOI: 10.1016/j.rser.2014.02.023.
[26] Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE. Wskaźniki emisyjności CO2 dla energii elektrycznej u odbiorców końcowych. Kraków 2017. http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/180108_wskazniki_spalanie_na_mwh.pdf.
[27] Jurasz J, Krzywda M, Mikulik J. Wykorzystanie fotowoltaiki w warunkach solarnych miasta Krakowa - wstępne stadium wykonalności dla budynku użyteczności publicznej - budynek wydziału uczelni wyższej. Napędy i Sterowanie. 2013;12:73-77. http://beta.nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/122013_n/Mikulik_12-2013.pdf.
[28] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. http://old.imgw.pl/klimat/.
[29] Matuszczyk P, Popławski T, Flasza J. Potencjał i możliwości energii promieniowania elektromagnetycznego Słońca. Przegląd Elektrotech. 2015;91(1):183-187. DOI: 10.15199/48.2015.01.41.
[30] Meteonorm 7.2.4. http://www.meteonorm.com/en/downloads.
[31] Deklaracja Środowiskowa EMAS Oddział Elektrownia Opole 2017. https://elopole.pgegiek.pl/Ochronasrodowiska/Deklaracja-srodowiskowa.
[32] Ingaldi M, Brožová S. Renewable energy sources in Poland. 2013:58-68. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3353/D%2005%20-%20Ingaldi.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
[33] Hills JM, Michalena E. Renewable energy pioneers are threatened by EU policy reform. Renew Energy. 2017;108:26-36. DOI: 10.1016/j.renene.2017.02.042.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-43780a21-c912-4825-b5bd-4d5ec3369a47
Identyfikatory
DOI 10.2429/proc.2018.12(1)032