PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rozchody i dochody w badanych gospodarstwach rodzinnych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Input - output analysis of the selected family farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad ponoszonymi nakładami (rozchodami) i uzyskiwanymi dochodami w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych w 2009 i 2010 r. Zebrane wyniki porównano z rozchodami i dochodami, jakie przewiduje się w projektach modernizacji tych gospodarstw w 2015 r. W latach 2009-2012 badano gospodarstwa o powierzchni od 8 do 150 ha UR. Średnia powierzchnia badanych obiektów wynosiła w 2009 r. 44,23 ha, w 2010 r. 45,88 ha, a w 2015 r. będzie wynosić 49,49 ha UR, czyli zwiększy się o 11,9%. Wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa zwiększają się łączne nakłady (rozchody) ponoszone na produkcję rolniczą. Natomiast w przeliczeniu na jednostkę powierzchni łączne rozchody wynosiły średnio w 2009 r. 6,78 tys. zł·ha–1 UR, w 2010 r. 6,51 tys. zł·ha–1 UR, a w 2015 r. będą wynosić 5,02 tys. zł·ha–1 UR. Średnie dochody brutto w badanych gospodarstwach są nieco wyższe niż średnie dochody rodzin rolniczych w Polsce. Natomiast dochody brutto wyrażone w roboczogodzinach ogólnego czasu pracy wynosiły średnio w 2009 r. 21,69 zł·rbh–1, w 2010 r. 27,38 zł·rbh–1, a w 2015 r. będą wynosiły 34,46 zł·rbh–1. Są to dochody znacznie przekraczające wynagrodzenie za pracę w porównaniu z jednostkowym średnim wynagrodzeniem pracownika spoza rolnictwa. Większość badanych gospodarstw należy lub będzie należała po modernizacji do grupy rozwojowych rodzinnych przedsiębiorstw rolniczych, mających zdolność do prowadzenia systematycznej inwestycyjnej działalności odtworzeniowej i rozwojowej.
EN
Paper presented the results of study on the expenditures born and incomes obtained by 53 selected family farms in the years 2009 and 2010. Obtained results were compared with the inputs – outputs forecasted by modernization projects of these farms for 2015. The acreage of surveyed farms within the years 2009-2012 ranged from 8 to 150 ha AL. The average acreage of objects tested in 2009 amounted to 44.23 ha, in 2010 – 45.88 ha, while in 2015 it will reach 49.49 ha AL (increase by 11.9%). Together with enlarging farm acreage, increase the total expenditures born on agricultural production. Whereas the total expenditures per unit of land surface in 2009 amounted to 6.78 thous. PLN·ha–1AL, in 2010 – 6.51 thous. PLN·ha–1 AL, in 2015 - shall amount 5.02 thous. PLN·ha–1AL. The average gross incomes in the farms surveyed are somewhat higher than the average incomes of family farms in the whole country. On the other hand, the gross incomes, expressed in work-hours of total work time, on average in 2009 amounted to 21.69 PLN·work-hr–1, in 2010 – 27.38 PLN·work-hr–1, and in 2015 will amount to 34.46 PLN·work-hr–1. Such incomes considerably exceed the wages, as compared with the average salaries of workers from outside of agriculture. The majority of surveyed here farms belong, or will belong after modernization, to group of developing family farms – enterprises, being able to systematic investment activity, either the reproductive and developing ones.
Wydawca
Rocznik
Strony
43--54
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, tel. 22 542-11-77 lub 605 206 348
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku
Bibliografia
 • GOLKA W., WÓJCICKI Z. 2009. Ocena działalności modernizacyjnych gospodarstw rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1 s. 35-42.
 • GUS 2011. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa. Wydaw. Głównego Urzędu Statystycznego. ISSN 2080-8798 ss. 394.
 • KUREK J., WÓJCICKI Z. 2011. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. IV. Wyposażenie i działalność badanych obiektów w 2010 r. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-28-8 ss. 130.
 • RUDEŃSKA B., WÓJCICKI Z. 2013. Zatrudnienie i nakłady pracy w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1 s. 61-69.
 • WÓJCICKI Z. 2010. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Część II. Projekty modernizacji badanych obiektów. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-12-7 ss. 90.
 • WÓJCICKI Z. 2013. Środki techniczne w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1 s. 31-40.
 • WÓJCICKI Z., MUZALEWSKI A., SAWA J., TABOR S., WAJSZCZUK K. i in. 2009. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. I. Program, organizacja i metodyki badań. Monografia. Warszawa. Wydaw. IBMER. ISBN 978-83-8986-32-1 ss. 149.
 • WÓJCICKI Z., KUREK J. 2011. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. III. Wyposażenie i działalność badanych obiektów w 2009 r. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-18-9 ss. 123.
 • WÓJCICKI Z., KUREK J. 2012. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Cz. IV. Wyniki badań i wdrożeń projektu rozwojowego. Monografia. Falenty-Warszawa. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-34-9 ss. 148.
 • WÓJCICKI Z., RUDEŃSKA B. 2013. Przychody i ich struktura w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej. W niniejszym numerze s. 33-41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-436a4a25-f8e6-4170-b02c-122a1205cd41
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.