Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4331a409-a68f-4db7-8f75-f91f03b0772e

Czasopismo

Rocznik Ochrona Środowiska

Tytuł artykułu

Analiza zmian stanów wód gruntowych po wycięciu drzewostanu w siedlisku lasu mieszanego wilgotnego na przykładzie Leśnictwa Laski

Autorzy Korytowski, M. 
Treść / Zawartość http://ros.edu.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of Ground-Water Level Changes after Cutting Down a Forest Stand in Moist Mixed Broadleaved Forest Habitat on the Example of Laski Forestry
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The paper presents the results of researches carried on averages about precipitation sums, 2003/2004 (before cutting) and 2006/2007 (after cutting) hydrological years in catchment of pond No 5 located in Laski forestry. Discussing forestry is situated at Siemianice Experimental Forest Farm of Poznań University of Life Sciences located about 15 km south-east from Kępno. The forests of this forestry are within range of Nizina Południowo-Wielkopolska, on Wysoczyzna Wieruszowska, which is differential morainic plain, cut with the river Prosna headwaters. Area of the pond’s catchement is about 20 ha and it’s an afforested catchment, with predominance of fresh habitats, in smallest step in area adjacent to pond No 5 occurrence moist broadleaved forest and moist mixed broadleaved forest. Predominant species of tree stand in analyzing catchment there is pine about 100 years. In the soil cover the largest area is dear brown soil, and the most common type of soil is loamy sand. From february to october 2006 carried on analyzed catchment cutting forest stand, which included habitats moist broadleaved forest, moist mixed broadleaved forest and partially fresh broadleaved forest. To analysing choose wells No 1.1 and 1.2 which were situated at cutting area. The researches carried out confirmed, that ground-water levels shows some cycle and depend of meteorological conditions. Maximal levels occurred at the end of winter researches half-year. Whereas minimal ground-water levels, causes higher air temperature and influence with them transpiration forest stands, were in analyzing habitat at the end of summer half-year. The researches indicated also, that without meteorological conditions, large influence at form ground-water level (increase) in afforested catchments, particularly in moist habitats, have carried cuttings. Carried out researches indicated that execute cutting at area analysis habitat moist mixed broadleaved forest causes increase ground-water levels. Ground-water level at cutting area in 2006/2007 hydrological year was closer to land surface, average about 61 cm.
Słowa kluczowe
PL wody gruntowe   drzewostan   las mieszany  
EN groundwater   stand   mixed forest  
Wydawca Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska
Czasopismo Rocznik Ochrona Środowiska
Rocznik 2013
Tom Tom 15, cz. 2
Strony 1274--1286
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Korytowski, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Bibliografia
1. Byczkowski A.: Hydrologia. Wydawnictwo SGGW Warszawa, t.1, 1996.
2. Fiedler M., Szafrański Cz., Bykowski J.: Zasoby wodne mikrozlewni rolniczej z występującymi oczkami wodnymi. Rocz. AR Pozn.342, Melior. i Inż. Środ.23, 73–81 (2002).
3. Janek M.: Jakość wód gruntowych i powierzchniowych dwóch wybranych zlewni leśnych. Czasopismo techniczne Inżynieria Środowiska, Zeszyt 4 – Ś/2002, 59–66 (1999).
4. Kondracki J.: Geografia Fizyczna Polski. Wyd. III, PWN, Warszawa, 1978.
5. Korytowski M., Szafrański Cz.: Przebieg stanów i zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego w średnim roku hydrologicznym. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection), 11, 1041–1051 (2009).
6. Kostrzewa S., Pływaczyk A., Nowacki J.: Stosunki wodne użytków rolnych w okresie suszy 1992 na Dolnym Śląsku. Roczniki Nauk Rolniczych (3/4): 7–18 (1994).
7. Kosturkiewicz A., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz.: Amplitudy zmian poziomu wody gruntowej w glebach siedlisk leśnych jako wskaźnik ich zdolności retencyjnych. Rocz. AR Poznań 338, Melior. Inż. Środ. 22, 55–64 (2002).
8. Liberacki D., Korytowski M.: Zmienność stanów wód gruntowych w wybranych siedliskach leśnych na obszarze wielkopolski, w latach o zróżnicowanych opadach atmosferycznych i temperaturach powietrza. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych z.: 548, cz.2, 347–358 (2010).
9. Liberacki D.: Dynamika zmian stanów wód gruntowych i uwilgotnienia gleb siedlisk leśnych w zlewni cieku Hutka. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection), 13, 1927–1942 (2011).
10. Miler A.: Modelowanie obszarowych zmienności różnych miar retencji. Wyd. AR Poznań, 1998.
11. Miler A.: Zmienność stanów wód gruntowych w głównych siedliskach Puszczy Zielonka. Inżynieria Ekologiczna nr 12, 51–52 (2005).
12. Miler A., Przybyła Cz.: Dynamika zmian stanów wód gruntowych pierwszego poziomu wodonośnego. Roczniki AR Poznań, 291, Melior. Inż. Środ. 19, 77–92 (1997).
13. Operat glebowo-siedliskowy i fitosocjologiczny LZD Siemianice. Zakład Usług Ekologicznych i Urządzeniowo Leśnych, Poznań, 1999.
14. Zasady Hodowli Lasu wprowadzone zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 grudnia 2002 r., 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4331a409-a68f-4db7-8f75-f91f03b0772e
Identyfikatory