PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badanie skuteczności mieszania mieszarki łopatowej nieobciążonej zmiennością metody analitycznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Investigation of the efficiency of a blade mixer not loaded with variability of the analytical method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wykonano badanie skuteczności mieszania mieszarki poziomej łopatowej przeznaczonej zarówno do produkcji mieszanek pełnoporcjowych, jak i uzupełniających. Celem pracy była ocena jakości mieszania mieszarki łopatowej w warunkach uwzględniających składową zmienności metody oznaczania składnika kluczowego (cynku). Jako wsad testowy zastosowano mieszaninę 1000kg śruty pszennej i tlenku cynku o masie 0,1kg oraz 0,01kg, co odpowiada dokładności mieszania na poziomie odpowiednio 1:10 000 i 1:100 000. Badanie wykonano w dwóch etapach. W pierwszym, po każdym z trzech kroków mieszania (120s, 180s i 240s), pobierano próbkę seryjną składającą się z 10 próbek pierwotnych. W drugim etapie pobrano próbkę seryjną po 180s mieszania. Obliczona niejednorodność badanego składnika nieobciążona zmiennością metody analitycznej zawierała się w przedziale od 2,39% do 4,52%, a tolerancja techniczna od 4,78% do 9,04%. Według rozporządzenia (Rozporządzenie Komisji UE, 2010) dopuszczalna tolerancja techniczna Th dla zawartości Zn w zakresie 1-500mg·kg-1 wynosi 20% - mieszarka spełniła wymagania prawne.
EN
Investigation of the efficiency of mixing of a horizontal blade mixer for both production of full portion mixtures as well as complimentary mixtures was carried out. The objective of the paper was to assess the quality of mixing of a blade mixer in conditions including a constituent variability of a key element marking method (zinc). Mixture of 1 000 kilo of a wheat meal and zinc oxide of the mass of 0,2 kilo and 0,01 kilo were used as a test batch, which reflects precision of mixing on the level of respectively 1:10 000 and 1:100 000. The test was carried out in two stages. In the first stage, after each of three stages of mixing (120s, 180s and 240s) a test sample composed of 10 primary samples was collected. After the second stage, a test sample after 180 s of mixing was collected. Calculated inhomogeneity of the tested component not loaded with variability of the analytical method was within the range from 2,39% to 4,52% and technical tolerance from 4,78% to 9,04%. According to the regulation (Regulation of EU Commission 2010) acceptable technical toleration Th for the content of Zn within 1-500 mg·kg-1 is 20% - a mixer met legal requirements.
Rocznik
Strony
259--265
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
Bibliografia
  • Boss, J. (1987). Mieszanie materiałów ziarnistych. WNT, Warszawa, ISBN 83-01-07058-7.
  • Grochowicz, J. (1996). Technologia produkcji mieszanek paszowych. PWRiL. Warszawa. ISBN 83-09-01656-5.
  • Grøn,Ch.; Hansen, J. B.; Magnusson, B.; Nordbotten, A.; Krysell, M.; Andersen, K. J.; Lund, U. (2007). Uncertainty from sampling - A Nordtest handbook for sampling planners on sampling quality assurance and uncertainty estimation. Nordic Innovation Centre, Norway, ISSN 0283-7234.
  • Instrukcja GLW. (2005). Ocena homogeniczności mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii. IZ-PIB KLP. Lublin.
  • Kaczor, A.; Brodowska, M. (2009). Zawartość i pobranie miedzi i cynku przez rośliny w zależności od formy siatki oraz od sposobu nawożenia azotem. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 541, 165-170.
  • McEllhiney, R.R. (1994). Feed manufacturing technology IV. AFIA, Inc. Arlington.
  • Rozporządzenie Komisji (WE). (2009). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.U. L 54, zał. I z 26.02.2009 r.).
  • Rozporządzenie Komisji (UE). (2010). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L277/4 z 21.10.2010.
  • Stręk, F. (1981). Mieszanie i mieszalniki. Inżynieria chemiczna. WNT, Warszawa, ISBN 83-204-0289-1.
  • Szymczak, J.; Ilow, R.; Regulska-Ilow, B. (1993). Zawartość miedzi i cynku w warzywach, zbożach, owocach i glebie pochodzących z terenów o zróżnicowanym zanieczyszczeniu przemysłowym oraz ze szklarni. Rocznik PZH, 44(4), 347-359.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-431af684-0900-47e0-bedf-beb15ed680a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.