PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Czynniki determinujące pozytywny odbiór wizualizacji architektonicznych w opinii grafików

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Factors determining the positive reception of architectural visualization in the opinion of graphic designers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wizualizacje architektoniczne stanowią ważny składnik każdej oferty sprzedaży projektu domu. Mają wpływ na odczucia klientów, a tym samym na dokonywane przez nich wybory. W tym kontekście za ważne należy uznać pytanie o czynniki determinujące pozytywny odbiór wizualizacji architektonicznych. Artykuł prezentuje odpowiedź na tak postawione pytanie opracowaną na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród grafików zajmujących się na co dzień tworzeniem wizualizacji architektonicznych. Badania, w których wzięło udział pięćdziesięciu dwóch grafików, składały się z dwóch etapów. W pierwszym etapie poproszono uczestników badania o przygotowanie listy czynników, które ich zdaniem „mają wpływ na pozytywny odbiór wizualizacji projektów domów”. Następnie szczegółowo przeanalizowano otrzymane odpowiedzi i na ich podstawie dokonano podziału czynników na sześć kategorii. W drugim etapie ponownie zwrócono się do respondentów z prośbą o ocenę ważności poszczególnych kategorii i na tej podstawie opracowano ostateczne wyniki badań. Wynika z nich, że dla grafików najważniejszymi czynnikami determinującymi pozytywny odbiór wizualizacji są realizm oświetlenia oraz realizm obiektów. Pozostałe czynniki wymieniane przez grafików to kolejno: otoczenie, kadrowanie, kolory oraz efekty fotograficzne.
EN
Architectural visualizations are an important component of any house plan selling offer. They affect customers’ experiences and determine their choices. In this context an important question about the factors determining the positive reception of architectural visualization should be considered. The article presents an answer to that question developed on the basis of a survey conducted among graphic designers dealing with creating architectural visualizations. The study, which was attended by fifty-two graphic designers, consisted of two stages. In the first stage participants were asked to prepare a list of factors which, in their opinion, “have an impact on the positive reception of house design visualizations” Then the received answers have been analyzed, and based on them all factors have been divided into the six categories. In the second stage the respondents were asked to rate the importance of each category, and based on this the definitive findings have been made. It appears that for graphic designers the most important factors determining the positive reception of architectural visualization are the lighting realism and the realism of the objects. Other factors mentioned by the designers were consecutively: the environment, the cropping, the colors and the photo effects.
Rocznik
Strony
5--13
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
Bibliografia
 • 1. Arncheim R. (1978), Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 • 2. Birkhoff G. (1933), Aesthetic measure, Cambridge, Harvard University Press.
 • 3. Bremer J. (2013), Neuroestetyka: czy przyszłość estetyki leży w neuronauce?, „Estetyka i Krytyka”, nr 28.
 • 4. Fechner G. (1876), Vorschule der Aesthetik, Breitkopf & Härtel, Leipzig.
 • 5. Gombrich E. H. (1995), The Story of Art, Phaidon Press, London.
 • 6. Hildebrand G. (1999), Origins of architectural pleasure, University of California Press, Berkeley.
 • 7. Jelić A., Tieri G., De Matteis F., Babiloni F., Vecchiato G. (2016), The Enactive Approach to Architectural Experience: A Neurophysiological Perspective on Embodiment, Motivation, and Affordances, “Frontiers in Psycholgy”, vol. 7, art. 481.
 • 8. Obolevitch T. (2014), Estetyka w rozumieniu Władysława Tatarkiewicza i Aleksego Łosiewa. Pró- ba analizy porównawczej, “Przegląd Filozoficzny” – Nowa Seria nr 90.
 • 9. Orians G. H., Heerwagen J. H. (1992), Evolved responses to landscapes, [w:] J. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (red.), The adapted mind, Oxford University Press, New York.
 • 10. Ramachandran V. S., Hirstein W. (1999), The Science of Art. A Neurological Theory of Aesthetic Experience, “Journal of Consciousness Studies” vol. 6, nr 6-7.
 • 11. Ramachandran V. S., Hirstein W. (2007), Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego, [w:] W. Dziarnowska, A. Klawiter (red.), Mózg i jego umysły, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu”, tom 2.
 • 12. Reber R., Schwartz N., Winkielman P. (2004), Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceiver’s Processing Experience?, “Personality and Social Psychology Review”, vol. 8, nr 4.
 • 13. Shemesh A., Bar M., Grobman Y. J. (2015), Space and human perception – exploring our reaction to different geometries of spaces, [w:] Y. Ikeda, C. M. Herr, D. Holzer, S. Kaijima, M. J. Kim., M. A. Schnabel (red.), Emerging experience in past, present and future of digital architecture, Proceedings of the 20th International Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia, Hong Kong, CAADRIA.
 • 14. Stasiuk K., Maison D. (2014), Psychologia konsumenta, PWN, Warszawa.
 • 15. Świt-Jankowska B. (2010), Współczesne narzędzia pracy architekta a jakość nowo projektowanej przestrzeni mieszkalnej, „Architecturae et Artibus”, vol. 2, nr 2.
 • 16. Świt-Jankowska B. (2011), Wizualizacja architektoniczna jako współczesne narzędzie pracy architekta, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • 17. Vartanian O., Navarrete G., Chatterjee A., Fich L. B., Leder H., Modroño C., Nadalf M., Rostruph N., Skovi M. (2013), Impact of contour on aesthetic judgments and approach-avoidance decisions in architecture, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, vol. 110, s. 10446–10453.
 • 18. Wokan B. (b.r.), Salve deweloper!, [online], [dostęp 31.03.2016],
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-42ed93df-02eb-4596-8c50-684d8eb1aef5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.