Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-42ec7515-3b6a-40c0-a2f2-901b48c02b07

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

O możliwości błędnego oszacowania parametrów korozyjnych elementów konstrukcji

Autorzy Glinicka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN About the possibility of the incorrect estimation of parameters of corrosive element of the construction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem związany z trudnością dokładnego określenia parametrów korozyjnych elementów konstrukcji. Sam proces korozji jest złożony i wpływa na niego wiele czynników. W szczególności ważne jest dokładne określenie funkcji postępu korozji na próbkach, ponieważ funkcje te decydują o postępie narastania ubytków materiału w czasie. Zamieszczono w artykule trzy przykłady korozji rurek stalowych małych średnic w roztworach kwasu siarkowego; pokazano wpływ zmienności dwóch parametrów jakimi były: średnica rury i stopień stężenia kwasu. Wyników tych nie można uogólniać jednak trzeba mieć na uwadze pokazaną tendencję zmienności.
EN The corrosion of elements of the construction it is with difficulty exactly to estimate. Very important is the definition of the speed of the growth of corrosive losses in time. In the article the author presented sources of errors appearing at the evaluation of results of the corrosion. Particularly one discussed different functions of the progress of the corrosion and one illustrated it on examples. Was given also 3 examples of corrosive research carried out in the laboratory, in solution 5% and 20% the vitriolic acid, tubular samples carbon steel and stainless steel. Results of these research one cannot generalize, however it is necessary to bear in mind shown tendency
Słowa kluczowe
PL korozja   procesy korozyjne   strata korozyjna   próbki korozyjne   parametry korozyjne  
EN corrosion   corrosion processes   corrosion loss   corrosion parameters  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 172--175
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Glinicka, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Budowlanej, Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności, a.glinicka@il.pw.edu.pl
Bibliografia
1. Bala H., Korozja materiałów – teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Częstochowskiej 2002.
2. Paik J. K., Lee J.,M., Park J. H., Hwang J.S., Kim C.W., Time – variant ultimate longitudinal strength of corroded bulk carriers, Marine Structures 16, 2003, s.567-600,
3. Polski Komitet Normalizacyjny. Norma PN-H-04608 – korozja metali. Skala odporności metali na korozję.
4. Roberge P.R.: Corrosion Engineering. Principles and Practice. McGraw-Hill. USA. 2008.
5. Glinicka A., Imiełowski S., Ajdukiewicz C.: Influence of uniformly distributed corrosion on the compressive capacity of selected thin – walled metal columns, Procedia Engineering 111, p. 262-268, 2015.
6. Glinicka A., Imiełowski S.: Ocena zmian nośności słupów stalowych w ciągach komunikacyjnych na skutek korozji. Rozdział w monografii Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego, OW PW, s.71-80, Warszawa 2015.
7. Fakuda M., Fujii K., Nakayama T., Matsui S.: An evaluation method for the remaining strength of plate girder with local corrosion under sleepers, Procedia Engineering 14, p. 2285-2293, 2011
8. Karagah H., Shi C., Dawood M., Belarbi A.D.: Experimental investigation of short steel columns with localized corrosion, Thin – Walled Structure 87/2015, p.191-199.
9. PN-76/H-04601:P Korozja metali. Badania laboratoryjne w cieczach i roztworach o temperaturze otoczenia.
10. Glinicka A., Wasilewska K: Porównanie możliwości zastosowania stali węglowej, stali nierdzewnej i żeliwa sferoidalnego po korozji w środowiskach agresywnych. XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Streszczenia referatów, Jachranka, październik 2012.
11. Wasilewska K., Wpływ korozji na nośność wybranych elementów stosowanych w sieciach komunalnych. Rozprawa doktorska, PW, Warszawa 2015r
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-42ec7515-3b6a-40c0-a2f2-901b48c02b07
Identyfikatory