Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-428347fa-47e5-4af9-b632-c471e457575b

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na wzrost drożdży Yarrowia lipolytica

Autorzy Ostafin, M.  Bulski, T.  Dróżdż, T.  Nawara, P.  Nęcka, K.  Lis, S.  Kiełbasa, P.  Tomasik, M.  Oziembłowski, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The influence of the AC electromagnetic field on growth of Yarrowia lipolytica yeast
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W badaniach wykorzystano drożdże Yarrowia lipolytica. Drożdże hodowano na pożywce płynnej YPD, w kolbach na wytrząsarce w temperaturze 28oC, przy 180 rpm. Próbki poddano oddziaływaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w czasie 30 – 180 minut, stosując różne natężenia pola (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT), przy częstotliwości 50 Hz. Hodowlę prowadzono przez 120 godzin, dokonując pomiaru zmętnienia w skali McFarlanda co 12 godzin. We wszystkich wypadkach przypadkach wzrost drożdży był większy niż w próbce kontrolnej. Dodatkowo przy oddziaływaniu pola o wartości 40 mT, 70 mT i 90 mT maksymalne przyrosty biomasy następowały w 84 godzinie hodowli i były szybsze niż w próbce kontrolnej i przy oddziaływaniu pola 20 mT. Największy wpływ pola magnetycznego na wzrost drożdży obserwowano przy wartości 70 mT.
EN The study used the yeast Yarrowia lipolytica. Yeast were grown in YPD liquid medium in shake flasks at 28 ° C, 180 rpm. The samples were exposed to an alternating electromagnetic field for 30 - 180 minutes, using different field strengths (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT) at a frequency of 50 Hz. They were maintained for 120 hours, measuring the McFarland turbidity every 12 hours. In all cases where yeast growth was higher than in the control sample. In addition, the impact on the field of 40 mT, 70 mT and 90 mT maximum growth of biomass followed in 84 hrs of culture, and were faster than in the control sample and the impact field 20 mT. The greatest influence of magnetic field on growth of yeast was observed at a value of 70 mT.
Słowa kluczowe
PL drożdże   Yarrowia lipolytica   pole elektromagnetyczne zmienne   solenoid  
EN yeast   Yarrowia lipolytica   electromagnetic field   solenoid  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2016
Tom R. 92, nr 12
Strony 117--120
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Ostafin, M.
autor Bulski, T.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Mikrobiologii
autor Dróżdż, T.
autor Nawara, P.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
autor Nęcka, K.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
autor Lis, S.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
autor Kiełbasa, P.
autor Tomasik, M.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
autor Oziembłowski, M.
Bibliografia
[1] Lipiec J., Janas P., Barabasz W., Effecto of oscillating magnetic field pulses on the survival of selected microorganisms, International Agrophysics, (2004), nr 18
[2] Marcinkiewicz M., Juszczyk P., Rywińska A., Rymowicz W., Wpływ warunków hodowli drożdży Yarrowia lipolytica na wydajność syntezy erytrytolu z glicerolu, Nauki Inżynierskie i Technologie Engineering Sciences and Technologies, (2012) nr 3 (6), s. 90-98
[3] Marks N, Szecówka P., Wpływ stymulacji sadzeniaków zmiennym polem magnetycznym na plonowanie ziemniaków, Acta Agrophysica, (2011) nr 17(1), s. 135-150
[4] Marks N., Wpływ zmiennego pola magnetycznego na straty przechowalnicze bulw ziemniaka, Inżynieria Rolnicza, (2005), nr 10 (70), s. 295-302
[5] Mertens B., Knorr D., Development of nontemperatural process for food preservation, Foof Technology, (1992) 46 (5)
[6] Pazur A, Scheer H., The growth of freshwater green algae in weak alternating magnetic fields of 7.8 Hz frequency, Z Naturforsch, (1992) 47c:690–694
[7] Pietruszewski S. Magnetyczna biostymulacja materiału siewnego pszenicy jarej, AR Lublin, Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie, (1999) (220)
[8] Rywińska A., Rymowicz W., Biosynteza kwasu cytrynowego z glicerolu przez Yarrowia lipolytica w hodowli stacjonarnej powtórzeniowej aromatów i enzymów, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (2009) 3, s. 101–102
[9] Suzzi G., Lanorte M. T., Galgano F., Andrighetto C., Lombardi bA., Lanciotti R., Guerzoni M. E., Proteolytic, lipolytic and molecular characterisation of Yarrowia lipolytica isolated from cheese, International Journal of Food Microbiology, (2001) nr 9, 69 (1-2), s. 69-77
[10] Tempel van den T., Jakobsen M., The technological characteristics of Debaryomyces hansenii and Yarrowia lipolytica and their potential as starter cultures for production of Danablu, International Dairy Journal. (2000) 19 (4), s. 263-270
[11] Zhadin M. N., Review of Russian Literature of Biological Action of DC and Low-Frequency AC Magnetic Fields, Bioelectromagnetics, (2001), 22:27-45.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-428347fa-47e5-4af9-b632-c471e457575b
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2016.12.30