Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-42807a44-fce6-49c2-a6bb-0752ed43d62e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Pojazdy zabytkowe a współczesne : pomiary w stacji kontroli pojazdów

Autorzy Malinowski, A.  Taryma, S.  Dzwonkowski, J.  Wyszomierski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Historical vehicles and modern : measurements a vehicle control station
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN Przeprowadzone zostały badania układu hamulcowego oraz skuteczności tłumienia zawieszenia ponad 50 pojazdów. Celem pracy było porównanie działania wyżej wymienionych układów w samochodach z różnych lat produkcji oraz zweryfikowanie ich z warunkami technicznymi obowiązującymi podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu w stacji kontroli pojazdów przez diagnostę samochodowego. Układ hamulcowy został zbadany 3 metodami: na urządzeniu płytowym HEKA H2000, urządzeni urolkowym CARTEC ; zostało zmierzone też opóźnienie hamowania urządzeniem AUTOMEX AMX 520. Skuteczność tłumienia zawieszenia została zbadana na linii diagnostycznej VIDEOline 2000.
EN Brake system, as well as efficiency clamping the suspension were tested on over fifty vehicles. The goal of this research was to compare the effects of the above mentioned systems in cars from different years of production and to the conformity to the technical conditions. We did the research of the braking system with three methods. On the plate machine НЕKА H2000, roller machine CARTEC and we measured brakling delays with AMX 520 machine. We examined the effectiveness of the suspension damping on the line diagnostic VIDEOline 2000.
Słowa kluczowe
PL diagnostyka samochodu   układ hamulcowy   zawieszenie samochodowe   tłumienie w zawieszeniu   pojazd zabytkowy  
EN car diagnosis   brake system   car suspension   suspension damping   monument vehicle  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 12
Strony 32--36
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr.
Twórcy
autor Malinowski, A.
  • Politechnika Gdańska
autor Taryma, S.
  • Politechnika Gdańska
autor Dzwonkowski, J.
  • Politechnika Gdańska
autor Wyszomierski, K.
  • Politechnika Gdańska
Bibliografia
1. Dzwonkowski J., Wyszomierski K., Diagnostyka samochodu osobowego w zakresie bezpieczeństwa jazdy, Projekt Dyplomowy Inżynierski, Gdańsk 2015.
2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach: Dz. U. 2015, poz. 776 z dnia 10 czerwca 2015 r.
3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktur i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia: Dz. U. 2015, poz. 305 z dnia 5 marca 2015 r.
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych: Dz. U. 2013, poz. 337 z dnia 12 marca 2013 r.
5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Dz. U. 1997, Nr 98, poz. 602 (z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-42807a44-fce6-49c2-a6bb-0752ed43d62e
Identyfikatory