Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4276938e-c7c4-453b-9c4b-9f547137fd50

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza właściwości fizycznych i mechanicznych peletów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych

Autorzy Niedziółka, I.  Szpryngiel, M.  Zaklina, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analisis of physical and mechanical properties of produced pellets from selected plant materials
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę właściwości fizycznych i mechanicznych peletów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych. Do procesu aglomeracji użyto słomy pszennej, słomy rzepakowej, słomy kukurydzianej i siana łąkowego. Zamieszczono wyniki badań właściwości fizycznych i energetycznych surowców roślinnych przeznaczonych do procesu produkcji peletów. Podano także wyniki pomiarów gęstości nasypowej i trwałości mechanicznej wytworzonych peletów. Uzyskane produkty procesu aglomeracji charakteryzowały się zróżnicowanymi cechami fizycznymi i mechanicznymi. W zależności od rodzaju użytego surowca roślinnego gęstość nasypowa peletów mieściła się w granicach 471-648 kg ·m-3, natomiast wskaźnik trwałości mechanicznej osiągał wartości 82,6-92,6%.
EN The paper presents an analysis of physical and mechanical properties of produced pellets from selected plant materials. The wheat straw, rapeseed straw, corn straw and hay meadow used to agglomeration process. It is presented the results of physical and energetic plant materials for the pellets production. As well as the results of measuring the bulk density and mechanical durability of produced pellets were given. The achieved products of the agglomeration process were characterized of varied physical and mechanical properties. Depending on the type of used plant material, bulk density of the pellets ranged from 471 to 648 kg · m-3, and the rate of mechanical durability achieved values 82,6-92,6%.
Słowa kluczowe
PL biomasa roślinna   właściwości fizyczne i energetyczne   pelety   gęstość nasypowa   trwałość mechaniczna  
EN plant biomass   physical and energetic properties   pellets   bulk density   mechanical durability  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 105--108
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Niedziółka, I.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Szpryngiel, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Zaklina, B.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Burczyk H.: Biomasa z roślin jednorocznych dla energetyki zawodowej. Czysta Energia 2012, nr 2(126).
[2] Denisiuk W.: Brykiety/pelety ze słomy w energetyce. Inżynieria Rolnicza 2007, nr 9(97).
[3] Denisiuk W.: Słoma – potencjał masy i energii. Inżynieria Rolnicza 2008, nr 2(100).
[4] Frączek J. (red.).: Produkcja biomasy na cele energetyczne. Wyd. PTIR, Kraków (2010a).
[5] Frączek J. (red.).: Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Wyd. PTIR, Kraków (2010b).
[6] Gałecki T.: Pelety ze słomy - racjonalna alternatywa. Czysta Energia 2004, nr 6(34).
[7] Grzybek A.: Kierunki zagospodarowania biomasy na cele energetyczne. Wieś Jutra 2003, nr 9(62).
[8] Hejft R.: Granulacja ciśnieniowa - analiza układu roboczego z płaską matrycą. Inżynieria Rolnicza 2006, nr 7(82).
[9] Kowalczyk-Juśko A.: Kompaktowanie się opłaca. Agroenergetyka 2010, nr 1(31).
[10] Kowalczyk-Juśko A., Zywer A.: Co za dużo, to ... na opał. Agroenergetyka 2011, nr 4.
[11] Kowalik P.: Perspektywy peletyzacji biomasy w Polsce. Czysta Energia 2002, nr 10.
[12] Lisowski A., (red.): Technologie zbioru roślin energetycznych. Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
[13] Mani S., Tabil L.G., Sokhansanj S.: An overview of compaction of biomass grand. Powder Handling and Processing 2003, No 15(2).
[14]. Niedziółka I., Szymanek M., Zuchniarz A., Zawiślak K.: Characteristic of pellets produced from selected plant mixes. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 2008, vol. VIII.
[15] O’Dogherty M.J., Huber A.J., Dyson J., Marshal C.J.: A study of the physical and mechanical properties of wheat straw. Journal of Agricultural Engineering Research 1995, No 62(2).
[16] Pełka G.: Pelety - paliwo czyste, ekologiczne i praktyczne. GLOBEnergia 2010, nr 1.
[17] PN-EN 15103: 2010. Biopaliwa stałe - Oznaczanie gęstości nasypowej.
[18] PN-EN 15210-1: 2010. Biopaliwa stałe - Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów. Część 1: Pelety.
[19] Szpryngiel M., Kraszkiewicz A., Kachel-Jakubowska M., Niedziółka I.: Ocena gęstości usypowej i energochłonności produkcji peletów w peleciarce z dwustronną matrycą płaską. Inżynieria Rolnicza 2011, nr 6(131).
[20] Wisz J., Matwiejew A.: Biomasa - badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania. Energetyka 2005, nr 9(615).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4276938e-c7c4-453b-9c4b-9f547137fd50
Identyfikatory