Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4271a80e-0a90-4e96-ab8c-f0c81b947823

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

The effect of oil derivatives on the ability of entomopathogenic nematode Steinernema feltiae to find host

Autorzy Ropek, D.  Gospodarek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ ropopochodnych na zdolność nicienia Steinernema feltiae do odnajdywania żywiciela
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The aim of the research was to evaluate the effect of oil derivatives on entomopatogenic nematode Steinernema feltiae. The effect of unleaded petrol, diesel oil and used engine oil on the ability of S. feltiae infective juveniles to locate test insect was investigated. The experiments were carried out in laboratory conditions in four replications. In the first experiment the effect of oil derivatives on behavior of infective juveniles on agar medium in the presence of test insects was investigated. Oil derivatives were added to the medium at the rate of : 2000, 4000, 6000 and 8000 mm3 dm–3. Infective juveniles did not dispersed towards test insects on agar medium contaminated with oil derivatives. The application of high doses of oil derivatives had also negative effect on nematodes activity and mortality. In the second experiment infective juveniles were applied into contaminated soil. Soil was polluted with following oil derivatives: unleaded petrol, diesel oil and used engine oil at the rate of : 2000, 4000, 6000 i 8000 mg kg–1. In soil contaminated with oil derivatives test insect mortality was significantly lower than in uncontaminated control. It was also revealed that less extensive infestation of test insects with nematodes was observed in contaminated soil. Reaction of S. feltiae to particular oil derivatives was diverse. The most toxic effect on nematode ability to find host was observed in soil polluted with unleaded petrol. The applied oil derivatives had also an adverse effect on the female/male ratio of nematodes infesting host insect.
PL Celem badań było poznanie wpływu wybranych substancji ropopochodnych na owadobójczego nicienia Steinernema feltiae. Badano wpływ benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i zużytego oleju silnikowego na zdolność larw inwazyjnych S. feltiae do odnajdywania potencjalnego żywiciela. Doświadczenia zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. W pierwszym doświadczeniu badano wpływ ropopochodnych na zachowanie się larw inwazyjnych nicienia na zanieczyszczonym podłożu agarowym w obecności owadów testowych. Substancje ropopochodne zastosowano w następujących stężeniach: 2000, 4000, 6000 i 8000 mm3 dm–3. Na podłożu agarowym silnie zanieczyszczonym substancjami ropopochodnymi larwy inwazyjne nicienia nie kierowały się w stronę owada testowego, pozostając w miejscu aplikacji. Zastosowanie wysokich stężeń ropopochodnych powodowało również wysoką śmiertelność larw inwazyjnych. W drugim doświadczeniu larwy inwazyjne wprowadzono do skażonego podłoża glebowego. Zastosowano następujące stężenia substancji ropopochodnych: 2000, 4000, 6000 i 8000 mg kg–1 s.m. W glebie skażonej ropopochodnymi śmiertelność owadów testowych była istotnie mniejsza niż w niezanieczyszczonej kontroli. Stwierdzono także, że owady testowe były w mniejszym stopniu infekowane przez nicienie w glebie skażonej. Reakcja nicienia S. feltiae zależała od rodzaju substancji ropopochodnej. Zdolność nicieni do odnajdywania żywiciela była najsilniej ograniczana przez skażenie podłoża benzyną bezołowiową. Ropopochodne wpłynęły również na strukturę płciową nicieni, które zdołały wniknąć na owadów testowych.
Słowa kluczowe
PL Steinernema feltiae   ropopochodne  
EN Steinernema feltiae   oil derivatives  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2013
Tom Vol. 20, nr 7-8
Strony 857--865
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., wykr.
Twórcy
autor Ropek, D.
  • Department of Agricultural Environment Protection, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 44 02
autor Gospodarek, J.
  • Department of Agricultural Environment Protection, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 44 02
Bibliografia
[1] Ziółkowska A, Wyszkowski M. Toxicity of petroleum substances to microorganisms and plants. Ecol Chem Eng S. 2010;17(1):73-82.
[2] Cermak JH, Stephenson GL, Birkholz D, Wang Z, Dixon DG. Toxicity of petroleum hydrocarbon distillates to soil organisms. Environ Toxicol Chem. 2010;29(12):2685-2694. DOI: 10.1002/etc.352.
[3] Prihonen R, Huhta V. Petroleum fractions in soil: Effects on populations of nematoda, enchytraeidae and microarthropoda. Soil Biol Biochem. 1984;16:347-350. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0038-0717(84)90030-0.
[4] Sochova I, Hofman J, Holoubek I. Using nematodes in soil ecotoxicology. Environ Internat. 2006;32:374-383. DOI: 10.1016/j.envint.2005.08.031.
[5] Raymond RL, Hudson JO, Jamison VM. Oil degradation in soil. Appl Environ Microbiol. 1976;31(4):522-535. DOI: http://aem.asm.org/content/31/4/522.
[6] Gonzáles-Doncel M, Gonzáles L, Fernández-Torija C, Navas JM, Tarazona JV. Toxic effects of an oil spill on fish early life stages may not be exclusively associated to PAHs: studies with Prestige oil and medaka (Oryzias latipes). Aquat Toxicol. 2008;87:280-288. DOI: 10.1016/j.aquatox.2008.02.013.
[7] Cripps GC. Hydrocarbons in the Antarctic Marine Environment: Monitoring and Background. Int J Environ Anal Chem. 1994;55(1-4):3-13. DOI:10.1080/03067319408026204.
[8] Incardona JP, Swarts TL, Edmunds RC, Linbo TL, Aquilina-Beck A, Sloan CA, Gardner LD, Block BA, Scholz NL. Exxon Valdez to Deepwater Horizon: Comparable toxicity of both crude oils to fish early life stages. Aquat Toxicol. 2013;142-143:303-316. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2013.08.011.
[9] Hansen BH, Altin D, Vang SH, Nordtug T, Olsen A.J. Effects of naphthalene on gene transcription in Calanus ?nmarchicus (Crustacea: Copepoda). Aquat Toxicol. 2008;86:157-165. DOI: 10.1016/j.aquatox.2007.10.009.
[10] Alonso-Alvarez C, Perez C, Velando A. Effects of acute exposure to heavy fuel oil from the Prestige spill on a seabird. Aquat Toxicol. 2007;84:103-110. DOI: 10.1016/j.aquatox.2007.06.004.
[11] Sharma MP, Amar N, Sharma AN, Hussaini SS. Entomopathogenic nematodes, a potential microbial biopesticide: mass production and commercialisation status – a mini review, Arch Phytopathology Plant Protect. 2011;44(9):855-870. DOI: 10.1080/03235400903345315.
[12] Ropek D, Nicia P. Entomopathogenic fungi and nematodes in soils of mountain eutrophic fens. Ecol Chem Eng. 2005;12(10):1139-1146.
[13] Ropek D, Gondek K. Occurrence and pathogenicity of entomopathogenic nematodes and fungi in soil contaminated with heavy metals near petroleum refinery and thermal power plant in Trzebinia. Ecol Chem Eng. 2002;9(4):447-454.
[14] Ropek D. Effect of heavy metal ions on pathogenicity of Steinernema carpocapsae nematode strains. Chem Inż Ekol. 2003;10(3-4),317-322.
[15] Boff MIC, Smits PH. Effects of density, age and host cues on dispersal of Heterorhabditis megidis. Biocontrol Sci Technol. 2001;11:505-514. DOI: 10.1080/09583150120067535.
[16] Ropek D. Wpływ wybranych czynników środowiska na owadobójczą aktywność nicieni i związanych z nimi bakterii symbiotycznych. Z. Nauk AR w Krakowie. 2005;422(306):1-91.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4271a80e-0a90-4e96-ab8c-f0c81b947823
Identyfikatory
DOI 10.2428/ecea.2013.20(07)080