Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-426fa869-ac05-486f-bf87-e672ee6bc71d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza uszkodzeń skojarzenia czop korbowodowy-łożysko ślizgowe tłokowego silnika spalinowego

Autorzy Napadłek, W.  Woźniak, A.  Chrzanowski, W.  Leoniuk, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of the damage the association connecting-rod spigot - sliding bearing of the piston engine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problematykę uszkodzeń skojarzenia tribologicznego czop korbowodowy-łożysko ślizgowe w silniku o zapłonie iskrowym na podstawie badań makroskopowych. Artykuł stanowi studium kilku przypadków uszkodzenia silników, do których dochodziło w krótkim okresie eksploatacji po wykonanej wcześniej naprawie silnika. Główną przyczyną uszkodzeń było zatarcie łożyska ślizgowego, pracującego w skojarzeniu z czopem korbowodowym wału korbowego, a następnie jego obrót względem stopy korbowodu. Analizie poddano uszkodzone łożysko i wał korbowy w odniesieniu do tych samych nowych elementów o znanych właściwościach fizycznych i materiałowych.
EN The article presents issues of damages tribological association of connecting-rod spigot - sliding bearing in the engine with spark ignition based on macroscopic studies. The article presents a study of several cases of engine damages that occurred in a short period of operation after previously done repair the engine. The main cause of damages was blurring of slide bearing working in association with connecting -rod spigot of the crankshaft. Damaged bearing and crankshaft in relation to the same new elements of known physical and material properties was analyzed.
Słowa kluczowe
PL silnik   wał korbowy silnika   łożysko  
EN engine   crankshaft   bearing  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1235--1239
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Napadłek, W.
autor Woźniak, A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna; Wydział Mechaniczny; 00-908 Warszawa; ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, adam.wozniak@wat.edu.pl
autor Chrzanowski, W.
autor Leoniuk, P.
Bibliografia
1. Caban J., Gardyński L., Determination Of The Influence Of The Stiffness Of The Diesel Engine Suspension Cushions In The Terrain Car, Journal of Polish CIMAC, vol. 7, no 2/2012, Gdańsk 2012.
2. Cypko E., Analiza przydatności warstwy regeneracyjnej czopa do współpracy z panewką wielowarstwową, rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 1993.
3. De Sas Stupnicka H., Gardyński L., Badania metalograficzne zniszczonych wałów korbowych, materiały konferencyjne KONES 2000, Lublin 2000.
4. Gardyński L., Uszkodzenia elementów pojazdów. Nowoczesne materiały inżynierskie, studia podyplomowe - materiały dydaktyczne, Politechnika Lubelska, Lublin 2010.
5. Hebda M., Wachal A., Trybologia. WNT, Warszawa 1980.
6. Kłopocki J., Olszewski O., Doświadczalne wyznaczanie charakterystyk łożysk ślizgowych, Trybologia nr 6/1985.
7. Kostrzewa S., Analiza zmian zachodzących w strukturze stopów łożysk eksploatowanych, Biuletyn WAT nr 1/1985.
8. Kowalczyk S., Badania zmian zachodzących w strukturze materiału łożysk wielowarstwowych, XII Międzynarodowa konferencja naukowa „Achievements in Mechanical and Materials Engineering”, 2003.
9. Kozłowiecki H., Łożyska tłokowych silników spalinowych, WKiŁ, Warszawa 1974.
10. Luft S., Podstawy budowy silników, wydanie 2, WKiŁ, Warszawa 2006.
11. Niewczas A., Koszałka G., Niezawodność silników spalinowych - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003.
12. Wajand J. A., Wajand J. T., Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, WNT, Warszawa 2005.
13. Włodarski J. K., Tłokowe silniki spalinowe – procesy tribologiczne, WKŁ, Warszawa 1982.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-426fa869-ac05-486f-bf87-e672ee6bc71d
Identyfikatory