Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-426d700e-0456-485b-97f7-531889b8e796

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

The analysis of traffic safety and traffic accidents on the example of the selected voivodship

Autorzy Rychter, M.  Szokało, A. A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego i wypadków na przykładzie wybranego województwa
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In this article the Poland’s traffic safety condition was described, as well as the condition of the road network in Lublin’s voivodeship. Factors which have impact on the condition of traffic safety were submitted for analysis which in fact are a human, vehicle and environment and also statistics charting the structure and quantity of traffic accidents in Lublin’s voivodeship were shown. This article contains the comparison of traffic accidents reasons caused by drivers and their actual effects. In summary were shown potential problems for analysis in discussed field.
PL W artykule omówiony został stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce. Omówiony został również stan sieci dróg w województwie lubelskim. Analizie poddano czynniki mające wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli człowiek – pojazd – otoczenie, jak również przedstawione zostały statystyki obrazujące strukturę i ilość wypadków na drogach na przykładzie województwa lubelskiego. Porównane zostały zarówno przyczyny wypadków zależne od kierowcy, jak również skutki które za sobą niosą. W podsumowaniu wskazano potencjalne problemy do analizowania w omawianym obszarze.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo   ruch drogowy   wypadki drogowe  
EN safety   traffic   road accidents  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 405--408
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., wykr., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Rychter, M.
  • University of Life Sciences in Lublin, Faculties of Production Engineering, Department of Power Engineering and Transport, rychter@poczta.fm
autor Szokało, A. A.
  • Lublin University of Technology, Mechanical Engineering Faculty, Transport, Combustion Engine and Ecology Institute, aszokalo@interia.pl
Bibliografia
1. Bąk J., Bąk – Gajda D., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego, „Eksploatacja i niezawodność” 2008, nr 3.
2. Dane Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3. Dane Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2009-2020.
4. Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
5. Dworzecki J., Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce, Zeszyty naukowe WSOWL, 2011.
6. Filary S., Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań, 2010.
7. Kończykowski W., Odtwarzanie i analiza przebiegu wypadku drogowego, Paryż– Warszawa, 1999.
8. Mosiej G., Funkcjonowanie systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 9.
9. http://www.lublin.stat.gov.pl, stan na dzień 17.09.2016 r.
10. http://www.siskom.waw.pl/nauka-srodowisko.html, stan na dzień 17.09.2016 r.
11. https://www.gddkia.gov.pl/pl/333/siec-drog-krajowych, stan na dzień 17.09.2016 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-426d700e-0456-485b-97f7-531889b8e796
Identyfikatory