PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Interpretacja budowy geologicznej złoża ropy naftowej Łodyna na podstawie danych magnetotellurycznych oraz powierzchniowych danych geologicznych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Interpretation of the geological structure Łodyna oil field on the basis of magnetotelluric data and geological surface data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Złoże ropy naftowej Łodyna położone jest w bardzo skomplikowanych warunkach tektonicznych wynikających z istnienia wieloetapowych procesów geologicznych jakie miały wpływ na obecny układ strukturalny omawianego obszaru. W oparciu o dostępne powierzchniowe dane geologiczne oraz zinterpretowane przekroje opornościowe wykonane na podstawie prac magnetotellurycznych opracowano modele budowy geologicznej otoczenia złoża Łodyna. Skomplikowana budowa geologiczna omawianego obszaru, ograniczona ilość danych geofizycznych z otworów wiertniczych (w tym głównie danych elektrometrycznych) były elementami znacznie utrudniającymi szczegółową interpretację układu strukturalnego obszaru złoża Łodyna, dlatego prezentowane w pracy przekroje geologiczne są jedynie pewnym uproszczeniem budowy tego rejonu.
EN
Łodyna oil field is located in a very complex tectonic conditions resulting from the existence of multi-stage geological processes that have an impact on the current structural layout of the talked area. Accumulations of hydrocarbon occur in the five Oligocene sandstone horizons among the menilites beds. Based on the available geological surface data and interpreted resistive cross-sections wrought on the work of magnetotelluric, few geological models were developed. Complex geological structure of this area and the limited amount of geophysical data from borehole (mainly electrometric data) were significantly hindering elements which clearly hampered to elaborate detailed interpretation of the structural system of Łodyna vicinity, which is why the work presented in the geological cross-sections are merely a simplification of the real geological settings.
Twórcy
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, specjalność: geologia naftowa, absolwentka
Bibliografia
 • 1. BEREDICHEVSKY M.H., 1968, Elektriceskaja razvedka metodom magnetotelluriceskogo profilirovania. Nedra, Moskwa, 1-253
 • 2. CONSTABLE C.S., PARKER R.L., 1987, Occam’s inversion: a practical algorithm for generating smooth bmodels from electromagnetic sounding data, Geophysics, 289-300
 • 3. DUDEK J., 1998, Dokumentacja geologiczna złoża ropy naftowej Łodyna - dodatek nr 2
 • 4. GUCIK S., JANKOWSKI L., RĄCZKOWSKI W. & ŻYTKO K., 1991, Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Rybotycze-Dobromil (1043 i 1044). PIG, Warszawa
 • 5. JANKOWSKI L., PROBULSKI J., 2011, Rozwój tektoniczno-basenowy Karpat Zewnętrznych na przykładzie budowy geologicznej złóż Grabownica, Strachocina i Łodyna oraz ich otoczenia, Kwartalnik AGH Geologia, 37, 555-583
 • 6. KARNKOWSKI P., 1963, Uwagi o budowie geologicznej wschodniej części polskich Karpat fliszowych w świetle głębokich wierceń. Roczn. Pol. Tow. Geol., 33, z. 4
 • 7. KRZYSZTOFIK M., 2013, Strukturalna interpretacja otoczenia złoża Łodyna na podstawie danych magnetotellurycznych i geologicznych danych powierzchniowych, Praca inżynierska, AGH w Krakowie
 • 8. KRZYSZTOFIK M., 2014, Model strukturalno-litologiczny złoża węglowodorów Łodyna na podstawie badań magnetotellurycznych, Praca magisterska, AGH w Krakowie
 • 9. KUSMIEREK J., SZCZYGIEŁ M., MACHOWSKI G., 2009/2010, Analiza uwarunkowań roponośności piaskowców kliwskich pod kątem możliwości dokumentowania nowych zasobów w strefie Tyrawa Solna-Stebnik, Archiwum PGNiG S.A. Warszawa
 • 10. KUŚMIEREK J., BARAN U. & MACHOWSKI G., 2013, Optymalizacja lokalizacji projektowanych odwiertów poszukiwawczych w rejonie Tyrawa Solna - Rabe oparta na zintegrowanej interpretacji profili sejsmicznych i rozpoznania geologiczno-naftowego, Archiwum PGNiG S.A. Warszawa
 • 11. MARCINKOWSKI A., SZEWCZYK E., 2008, Produktywność karpackich skał zbiornikowych w świetle historii wydobycia węglowodorów, Kwartalnik AGH Geologia, 34, 405-421
 • 12. RODIE W., MACKIE R.L., 2001, Nonlinear conjugate gradients algorithm for 2-D magnetotellurics inversion, Geophysics, 66, 174-187
 • 13. STEFANIUK M., OSTROWSKI C., TARGOSZ P., WOJDYŁA M., 2009, Wybrane problemy magnetotellurycznych i grawimetrycznych badań strukturalnych we wschodniej części Polskich Karpat, Kwartalnik AGH Geologia, 35, 7-46
 • 14. STEFANIUK M., WOJDYŁA M., 2011, Interpretacja złożonych struktur geologicznych z wykorzystaniem prostych i inwersyjnych modelowań pola magnetotellurycznego, Kwartalnik AGH Geologia, 37, 113-140
 • 15. STEFANIUK I IN., 2010, Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie eksploatacji za pomocą głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych
 • 16. SZEWCZYK E., 2009, Złoże ropy naftowej Łodyna tradycja i nowoczesność, Górnictwo Odkrywkowe, 50, 154-157
 • 17. SZEREMETA M. & SZEWCZYK E., 2012, Dokumentacja wynikowa odwiertu eksploatacyjnego Łodyna-90k, Ustrzyki Dolne
 • 18. SZEWCZYK E., GRZYŚ R., KAMIŃSKI A., MARCINKOWSKI A., ROSTKOWSKI R., SZEREMETA M., ZOŁA G., RZEŹNIK M., 2013, Dodatek Nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża ropy naftowej Łodyna, PGNiG S.A., Odział w Sanoku
 • 19. ŻYTKO K., MALATA T. & ZIMNAL Z., 1995. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000. Arkusz Ustrzyki Dolne. Arch. PIG, Warszawa (niepubl.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-425b7f29-eb2d-4ba4-9596-32f65460f1c4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.