PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza objętości wody nie sprzedanej na skutek awarii przewodów wodociągowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of water volume not sold due to failure of water pipelines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Awarie przewodów wodociągowych powodują szereg strat, zarówno dla dostawcy jak również dla odbiorców wody. Dla producenta wody najbardziej kosztowne są naprawy uszkodzonych rurociągów. Wśród pozostałych szkód można wymienić straty wynikające z objętości wody nie sprzedanej konsumentom, których analiza jest przedmiotem niniejszej pracy. W opracowaniu przedstawiono analizę objętości wody nie sprzedanej odbiorcom. Podstawą opracowania są dane eksploatacyjne zebrane podczas 298 awarii w średniej wielkości mieście położonym w południowej Polsce. W niespełna 9% przypadków naprawa nie była przeprowadzona na pracującym pod ciśnieniem przewodzie, w pozostałych przypadkach wiązała się z przerwaniem dostawy wody do odbiorców. Przedstawione awarie dotyczą zakresu średnic nominalnych przewodów DN25-DN800. Średnia liczba odbiorców (podłączeń wodociągowych) dotkniętych skutkami awarii wyniosła 19,5 a średnia liczba mieszkańców 117,1. Określono średnią objętość wody nie sprzedanej na skutek awarii dla 259 zdarzeń, uzyskano średnią objętość wody nie sprzedanej 6,4 m3 na awarię. Łączna zanotowana objętość wody nie sprzedanej wynosiła zaledwie około 6% przeciętnej dobowej produkcji wody, można zatem określić powstałe straty jako znikome.
EN
Failures of water pipes cause a number of losses, both for the supplier and for water consumers. For the water producer repairs of damaged pipelines are the most expensive. Other losses include losses resulting from the volume of water not sold to consumers. The study presents an analysis of the volume of these losses. The basis of the study are operational data taken for 298 failures in a medium-sized city located in southern Poland. In less than 9% of cases the repair was not carried out on the pipe under pressure, in other cases it was related to interruption of water supply to recipients. The failures presented concern the range of nominal diameters of 25-800 mm wires. The average number of recipients (water supply connections) affected by failure amounted to 19.5 and the average number of residents 117.1. The average volume of water not sold as a result of failure for 259 events was determined, 6.4 m3 for failure was obtained. The total volume of water not sold was only about 6% of average daily water production, so the losses can be determined as negligible.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
53--56
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., tab., wzory
Twórcy
 • Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, astud@prz.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Dohnalik P. 2000. Straty wody w miejskich sieciach wodociągowych. Wyd. PFOZW, Bydgoszcz.
 • [2] Dziechciarz J. 2002. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • [3] Głód K., Bajer J. 2000. Nowoczesne metody wykrywania nieszczelności sieci wodociągowych rozwijane w Wielkiej Brytanii. GWiTS 6, s. 224-228.
 • [4] Hotloś H. 2003. Analiza strat wody w systemach wodociągowych. Ochrona Środowiska 1. Wrocław, s. 17-23
 • [5] Hellwig Z. 1968. Toward a system of quantitative indicators of components of human resources development, UNESCO (1968).
 • [6] Herbert H. 1994. Technical and economic criteria determining the rehabilitation and for renewal of drinking water pipelines. Proceedings of IWSA Regional Conference, Zurich, Switzerland.
 • [7] Hotloś H. 2007. Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • [8] Kwietniewski M., Rak J. 2010. Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Warszawa, Polska Akademia Nauk.
 • [9] Pawełek J., Bergel T. 2001. Ograniczenie strat wody w wiejskich systemach wodociągowych jako istotny czynnik racjonalnego gospodarowania wodą. Inżynieria Rolnicza 8, PAN, s. 181-190.
 • [10] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B. 2013. Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Seidel-Przywecki.
 • [11] Siwoń Z., Cieżak J., Cieżak W. 2004. Praktyczne aspekty badań strat wody w sieciach wodociągowych. Ochrona Środowiska 4, Wrocław, s. 25-30.
 • [12] Skrzypczak I., Kokoszka W., Buda-Ożóg L., Kogut J., Słowik M., 2018. Environmental aspects and renewable energy sources in the production of construction aggregate, International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering, (ASEE), Wroclaw, Poland.
 • [13] Studziński A.: 2014. Amount of labour of water conduit repair. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. London, England.
 • [14] Studziński A. 2008. Analiza hydrauliczna skutków awarii przewodów wodociągowych Rzeszowa. Instal. z. 10, s. 109-112.
 • [15] Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. 2017. Analiza kosztów robocizny usuwania awarii sieci wodociągowych. Technologia Wody, 1, s. 24-28.
 • [16] Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. 2018. Analiza kosztów materiałów użytych do usuwania awarii przewodów wodociągowych. Rocznik Ochrona Środowiska, 20, s. 1453-1464.
 • [17] Studziński A. 2011. Ryzyko awarii magistrali wodociągowej "Szczepańcowa” w Krośnie. Instal. z. 11/2011, s. 58-62
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-423ae306-6738-4974-9a4d-35011056286d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.