Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4215a449-d4a6-4408-b512-6a4c31aae8a6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Nowoczesna technologia paszportyzacji sieci elektroenergetycznych

Autorzy Łukasik, Z.  Kozyra, J.  Kuśmińska-Fijałkowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modern technology electrical power network inventory
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wagę problemu jakim jest proces paszportyzacji obiektów sieci elektroenergetycznej wraz z ich parametrami. Na przykładzie Systemu Informacji Geograficznej - GIS przedstawiono nowoczesne techniki paszportyzacji. Zaprezentowano model sieci elektroenergetycznej dla potrzeb systemu GIS oraz zamieszczono przykład paszportyzacji przy wykorzystaniu Systemu Facil - Plus. System ten jest dedykowany dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w celu dokumentowania i analizowania sieci elektroenergetycznych.
EN The article presents the importance of the problem which is the process of Inventory objects power network together with their parameters. For example, Geographic Information System - GIS presents the modern techniques of passporting. Presented model of the grid for the GIS system and is an example of using the Inventory System Facil - Plus. This system is dedicated to the Distribution System Operators to document and analyze power grid.
Słowa kluczowe
PL paszportyzacja sieci   sieć elektroenergetyczna   System Informacji Geograficznej   GIS   System Facil–Plus  
EN network inventory   power network   geographic information system (GIS)   GIS   System Facil–Plus  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 989--994
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Kozyra, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Kuśmińska-Fijałkowska, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. Czyżyk J.: Facil++TM – Przykład wykorzystania systemu GIS do paszportyzacji sieci elektroenergetycznych. 10 Sympozjum „Systemy informatyczne w energetyce”, Bielsko – Biała 2003.
2. Chrobak T.: Wymiana informacji branżowych z innymi użytkownikami systemu informacji przestrzennej. Konferencja Paszportyzacja sieci elektroenergetycznych jako sposób na optymalizację zarządzania zasobami oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Płock 2002.
3. Helt P., Baczyński D.: Funkcje systemu GIS w Zakładach Energetycznych”, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa APE’99. Tom 1, Gdańsk - Jurata 1999.
4. Szpyra W.: A method of MV/LV Transformer Stations loads estimation”. Energetyka Zeszyt tematyczny nr VII, 2005, s. 134-158.
5. Szpyra W.: Results of MV/LV Transformer Stations loads estimation obtained with the use of on artificial neural networks., XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Aktualne Problemy w Elektroenergetyce. Tom IV: Elektrownie i sieci, s. 185-189.
6. Szpyra W.: Estymacja poziomów napięć oraz strat mocy w sieci rozdzielczej z rozproszonymi źródłami energii przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych, Przegląd Elektrotechniczny Nr 9/2006, s. 66-68.
7. Zarzycki J., Kot A.: Paszportyzacja sieci elektroenergetycznych na podstawie rozwiązania informatycznego – system informacji o sieci, I Sympozjum Naukowo - Techniczne „Nowa Myśl w Elektroenergetyce” SNT 2006 Politechnika Lubelska, 28 marca 2006, str. 62-67.
8. http://www.geodezja-szczecin.org.pl/.
9. Facilplus SpatialTM.
10. Bril J., Łukasik Z., Szajowska K. Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw Logistyka 3/2013.
11. Łukasik, Z., Kozyra, J. & Kuśmińska-Fijałkowska, A. Efektywne ograniczanie zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych. TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015, 2702–2706 (2015).
12. Kozyra J, Kuśmińska-Fijałkowska A. Elementy liniowej logistyki stosowane w zabezpieczaniu obiektów zagrożonych wybuchem, Logistyka 4/2014.
13. Kozyra J., Warchoł R. Wykorzystanie energoelektronicznych systemów zasilania gwarantowanego AC w elektroenergetyce, Logistyka 6/2014.
14. Łukasik, Zbigniew, Waldemar Nowakowski, and Aldona Kuśmińska-Fijałkowska. "Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej."Logistyka 4 (2014): 758-763.
15. Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik Z. Ecodesign requirements for the need for the use of household appliance, Logistyka 6/2014.
16. Bril J., Łukasik Z., Szajowska K. Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw Logistyka 3/2013.
17. Łukasik, Z., Kuśmińska-Fijałkowska, A., Kozyra J.: „Innovative reduction of CO2 emission through application of energy-saving electroluminescent external lightning of passenger vehicles”. Przegląd Elektrotechniczny 12/2015.
18. Łukasik, Z., Kuśmińska-Fijałkowska, A., Kozyra J.: „Model of Control and Visualization of Work of Belt Conveyors”. International Journal of Engineering Research and General ScienceISSN: 2091-2730 Volume 3, Issue 2, March-April, 2015.
19. Kozyra J.: „Monitorowanie i diagnozowanie uszkodzeń w procesach wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej”. Logistyka 3/2015.
20. Zakrzewski, B., and D. Zakrzewska. "Rola zaopatrzenia i metodyka wyboru dostawcy w działalności przedsiębiorstw przemysłowych." Logistyka (2014).
21. Olczykowski, Z., and J. Wojciechowski. "Pomiary podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem mierników wirtualnych." Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Elektryka 2.
22. Łukasik, Z., Kuśmińska-Fijałkowska, A. & Nowakowski, W. „Europe’s energy efficiency requirements for household appli-ances”. Przegląd Elektrotechniczny 91, 194–196 (2015).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4215a449-d4a6-4408-b512-6a4c31aae8a6
Identyfikatory