Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4206ccbd-a262-4ae8-b33b-75bad286ce36

Czasopismo

Eksploatacja i Niezawodność

Tytuł artykułu

Numerical modeling and simulating the dynamic interactions within the drive system of electric rail vehicles

Autorzy Duda, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Modelowanie i symulacja numeryczna oddziaływań dynamicznych w układzie napędowym elektrycznych pojazdów szynowych
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN This paper shows the methodology that can be used to study the dynamic phenomena occurring in rail vehicle drive systems by taking into account its actual seating. The studies are performed by providing a detailed description of electromagnetic phenomena found in drive motors and contact phenomena at the interface between the wheel and rail. Forces determined based on the models below constitute the load of a rail vehicle drive system. The mathematical model of the motor has been implemented in Matlab/Simulink software and coupled with the vehicle model developed in the Simmechanics application. These models make it possible to determine the load of drive system for various vehicle dynamic states (startup, steady-state operation) depending on the locomotive load.
PL W niniejszej pracy przedstawiono metodologię, która może być zastosowana do badania zjawisk dynamicznych w układach napędowych pojazdów szynowych z uwzględnieniem rzeczywistego ich osadzenia. Badania są realizowane przy szczegółowym opisie zjawisk elektromagnetycznych w silnikach napędowych oraz zjawisk kontaktowych na styku współpracy koła z szyną. Wyznaczone z powyższych modeli siły stanowią obciążenie układu napędowego pojazdu szynowego. Sformułowany model matematyczny silnika zaimplementowano w programie Matlab/Simulink i sprzężono go z modelem pojazdu opracowanym w programie Simmechanics. Modele te umożliwiają na wyznaczenie obciążenia układu napędowego, dla różnych stanów dynamicznych pojazdu (rozruch, praca ustalona) w zależności od obciążenia lokomotywy.
Słowa kluczowe
PL pojazd szynowy   elektromechaniczny układ napędowy  
EN rail vehicle   electromechanical drive system  
Wydawca Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
Czasopismo Eksploatacja i Niezawodność
Rocznik 2013
Tom Vol. 15, no. 4
Strony 343--348
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Duda, S.
  • Department of Theoretical and Applied Mechanics Silesian University of Technology ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice, Poland, Slawomir.Duda@polsl.pl
Bibliografia
1. Duda S. Electromechanical model of electric locomotive EU07 (in Polish). Modelowanie Inżynierskie; 2011 41 (3): 47–54.
2. Geradin M, Cardona A. Flexible Multibody Dynamics. A Finite Element Approach. John Wiley & Sons, LTD 2001.
3. Gonçalves J, Ambrósio J. Advanced Modeling of Flexible Multibody Systems using Virtual Bodies, NATO ARW on Computational Aspects of Nonlinear Structural Systems with Large Rigid Body Motion, (J. Ambrósio, M. Kleiber, Eds.), IOS Press, The Netherlands.
4. Lankarani HM, Nikravesh PEX. A Contact Force Model with Hysteresis Damping for Impact Analysis of Multibody Systems, AMSE Journal of Mechanical Design, 1990, 112, 369–376.
5. Mężyk A. Analiza i kształtowanie cech dynamicznych napędów elektromechanicznych. Monografia, Gliwice 2001.
6. Polach O. A Fast Wheel-Rail Forces Calculation Computer Code. Vehicle System Dynamics, 1999; Supplement 33: 728–739.
7. Pombo J, Ambrósio J. General Spatial Curve Joint for Rail Guided Vehicles: Kinematics and Dynamics, Multibody Systems Dynamics, 2003; 9: 237–264.
8. Shabana AA, Zaazaa KE, Sugiyama H. Railroad Vehicle. Dynamics. A Computational Approach. Taylor & Francis Group 2008.
9. Świtoński E. i in.: Modeling of mechatronic drive systems (in Polish). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4206ccbd-a262-4ae8-b33b-75bad286ce36
Identyfikatory