Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-420686b2-e408-4934-baa2-e699a71a6b45

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Kompozyty na bazie żywicy epoksydowej wzmocnione nanocząstkami i włóknami szklanymi

Autorzy Kostrzewa, M.  Bakar, M.  Białkowska, A.  Pawelec, Z.  Szymańska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Composites based on epoxy resin reinforced by nanoparticles and glass fibers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca zawiera wyniki badań dotyczące wpływu dodatku krótkich włókien szklanych do żywicy epoksydowej zawierającej glinokrzemian warstwowy w celu otrzymania materiału kompozytowego o polepszonych właściwościach mechanicznych i użytkowych. Włókno szklane wprowadzono do kompozycji w ilości 0,25-2% wag. Zawartość montmorylonitu (glinokrzemianu warstwowego) w kompozycie wynosiła 1% wag. Jako osnowę kompozycji użyto żywicy epoksydowej Epidian 5 usieciowanej trietylenotetraaminą (utwardzacz Z-1). Dla otrzymanych kompozytów oznaczono właściwości wytrzymałościowe i reologiczne: udarność, współczynnik krytycznej intensywności naprężeń (Kc), odporność na trójpunktowe zginanie wraz z modułem sprężystości przy zginaniu, a także gęstość i lepkość. Badania wykonano w temperaturze pokojowej.
EN The present work investigates the effect of short glass fibers incorporation on the properties of epoxy resin modified with montmorillonite aiming at preparing hybrid epoxy composite material with improved mechanical and performance properties. The composites contained 1% w/w of montmorillonite and 0.25-2% w/w of glass fibers. Epoxy resin Epidian 5 crosslinked with triethylenetetraamine (hardener Z-1) was selected as a matrix. The mechanical and rheological properties of the obtained composites were characterized by means of impact strength, critical stress intensity factor (Kc), flexural stress and strain at break, flexural modulus as well as composite density and viscosity. All tests were carried out at room temperature.
Słowa kluczowe
PL kompozyt   polimer   żywica epoksydowa   włókno szklane   montmorylonit   właściwości mechaniczne  
EN composite   polymer   epoxy resin   glass fibre   montmorillonite   mechanical properties  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2014
Tom [R.] 20, nr 6 (162)
Strony 502--506
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab.
Twórcy
autor Kostrzewa, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, WMTiW, Katedra Technologii Materiałów Organicznych, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom
autor Bakar, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, WMTiW, Katedra Technologii Materiałów Organicznych, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom
autor Białkowska, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, WMTiW, Katedra Technologii Materiałów Organicznych, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom
autor Pawelec, Z.
  • Instytut Technologii i Eksploatacji, Zakład Technologii Proekologicznych, Radom
autor Szymańska, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, WMTiW, Katedra Technologii Materiałów Organicznych, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom
Bibliografia
[1] Hatsuo I., Introduction to Polymer Composite Processing, Chapter 5, NSF Center for Molecular and Microstructure of Composites (CMMC), Department of Mascromolecular Science, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio 44106-1712.
[2] Zulfli Mohd.N.H., Abu Bakar A., Chow W.S., Mechanical and thermal behaviours of glass fiber reinforced epoxy hybrid composites containing organo-montmoryllonite clay. Malaysian Polymer Journal 2012, 7 (1), 8-15.
[3] Zulfli Mohd.N.H., Chow W.S., Flexural and Morphological Properties of Epoxy/Glass Fibre/Silane-Treated Organo-montmorillonite Composites. Journal of Physical Science 2010, 21(2), 41-50.
[4] Suwak R., Rawluk M., Zastosowanie trójpunktowego zginania do badania przebiegu odkształcenia betonu ogniotrwałego w wysokiej temperaturze, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2010, nr 6, Warszawa-Opole.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-420686b2-e408-4934-baa2-e699a71a6b45
Identyfikatory