PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Prognozowanie możliwości rozwoju transportu lotniczego w Polsce w świetle badań własnych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Forecasting possibilities of air transport development in Poland in the light of own research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp i cele: Rozwój transportu lotniczego można monitorować poprzez analizę różnych wskaźników go określających. Do podstawowych zaliczamy: liczba przewiezionych pasażerów, liczba przewiezionych ładunków, liczba operacji lotniczych, czy liczba samolotów obsługiwanych przez porty lotnicze. Głównym celem przeprowadzonych badań była diagnoza obecnego stanu i występujących tendencji w transporcie lotniczym w Polsce w oparciu o wybrane zmienne go określające, a następnie dokonanie prognozy tych mierników na kolejne lata. Materiał i metody: W pracy wykorzystano statystyczne metody analizy zbiorowości oraz dwie metody prognozowania. Jedna bazująca na średniookresowym tempie zmian, a druga to regresja wieloraka. Źródłem pochodzenia były publikacje GUS. Wyniki: Zastosowane podejście badawcze pomocne było w dokonaniu predykcji i identyfikacji zmian, jakie powinny zajść dla wybranych zmiennych charakteryzujących transport lotniczy w Polsce w latach 2017-2018. Przeprowadzone badanie potwierdziło obserwowany od kilku lat rozwój tej gałęzi transportu. Zaważono, że w polskich portach lotniczych pojawia się coraz więcej przewoźników, a ilość operacji lotniczych stale ulega zwiększeniu. Wniosek: Z przedstawionych argumentów wynika, iż polski rynek lotniczy charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwojowym. Dostępne na rynku wyniki prognoz wskaźników go charakteryzujących przewidują wzrost. Planowane inwestycje w infrastrukturę muszą brać pod uwagę stale zapotrzebowanie na przepustowość portów. Polski rynek powinien rozwijać się w wymiarze regionalnym, ale i globalnym.
EN
Introduction and aim: The development of air transport can be monitored by analyzing various indicators defining it. The basic ones include: the number of passengers transported, the number of cargo transported, the number of air operations, or the number of aircraft served by airports. The main purpose of the research was to diagnose the current state and trends in air transport in Poland based on selected variables defining it, and then to forecast these measures for subsequent years. Material and methods: Statistical methods of community analysis and two forecasting methods were used in the work. One based on the medium-term rate of change, and the other is multiple regression. Results: The research approach used was helpful in making predictions and identifying changes that should occur for selected variables characterizing air transport in Poland in 2017-2018. The study confirmed the development (due to the selected measures) of this transport branch observed for several years. It has been noted that more and more carriers appear at Polish airports and the number of air operations is constantly increasing. Conclusion: The presented arguments show that the Polish aviation market is characterized by high development potential. The results of forecasts for the indicators that characterize it on the market predict growth. Planned infrastructure investments must always take into account the need for port capacity. The Polish market should develop in a regional as well as global dimension.
Rocznik
Tom
Strony
97--106
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych
Bibliografia
  • [1] Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D.: Transport lotniczy – ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
  • [2] Surówka, A.: Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2007, Nr 11, s. 645-658.
  • [3] Surówka, A.: Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 2014, (39) 3.
  • [4] Surówka A.: Portal Geostatystyczny jako narzędzie badawcze nierówności na lokalnych rynkach pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Nr 59 (2/2019), Rzeszów, s. 162-172. (DOI: 10.15584/nsawg.2019.3.11).
  • [5] Surówka A.: Taksonomiczna analiza zróżnicowania sytuacji na lokalnych rynkach pracy na obszarze ciążenia Lotniska Chopina w Warszawie jako metodologia zarządzania rozwojem regionalnym, Economic and Regional Studies, Vol 12, No (4) 2019, s. 230-240 (DOI: https://doi.org/10.2478/ers-2019).
  • [6] Zamiar Z., Bujak A.: Zarys infrastruktury i technologii przewozów podstawowych gałęzi transportu, Oficyna Wydawnicza „Nasz Dom i Ogród”, Wrocław 2007, s. 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-41e1e179-f238-4088-aa6f-8c03651742fd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.